fbpx

Familierådgivning i København – få den familierelation I altid har drømt om

Alle forældre oplever i kortere eller længere perioder, at familielivet og forældreskabet er udfordrende at være i. Forholdet til vores børn er blandt de allervigtigste, og vi ønsker alle at være gode nok forældre. Hvis vi igennem en længere periode er bekymrede for familiens trivsel og vores børns adfærd, eller hvis vi ikke i tilstrækkelig grad oplever at lykkedes i forældrerollen, bliver vi som voksne ofte ramt af usikkerhed og bekymring.

Familierådgivning kan f.eks. vise sig brugbart, hvis du som forælder oplever, at:

  • konfliktniveauet i familien igennem en længere periode er for højt
  • være i tvivl om hvor bekymrende dit barns adfærd og reaktioner er
  • kunne se at den måde I som familie er sammen på ikke er hensigtsmæssig, men du ved ikke, hvordan I kan vende den aktuelle situationen til noget mere positivt
  • dine egne eller barnets reaktioner og forholdemåder gør det svært at få et mere positivt samspil i familien

Hvordan ser et rådgivningsforløb typisk ud?

Fordi ikke to familier er ens, vil samarbejdet med jer altid blive individuelt tilrettelagt.
Ofte vil forløbet starte med en afklarende samtale med den/de voksne. Nogle gange deltager barnet eller børnene i de efterfølgende samtaler, andre gange ikke.

Familierådgivning handler om at få et fornyet perspektiv på de udfordringer eller de uhensigtsmæssige mønstre, som spænder ben for de ønskede forandringer i familien.

Familierådgivning målrettet forældre med småbørn

At blive forældre er et af de største vendepunkter i et menneskes liv. Det kan derfor være forbundet med usikkerhed og svære bekymringer, at opleve, at de forestillinger og forhåbninger man havde til det at blive forælder, familielivet eller samspillet med barnet lader vente på sig.

Med udgangspunkt i forskellige evidensbaserede metoder målrettet familier med småbørn, får du som forælder mulighed for at tilegne dig helt konkrete redskaber til at aflæse og forstå selv det helt lille barns behov, og samtidig arbejde med, hvordan du som forælder får mulighed for at imødekomme disse behov bedst muligt.

Få familierådgivning! Vi har ingen ventetid.

Professionelle autoriserede psykologer med kompetence i familierådgivning.

Psykolog Mathilde Løvig Simonsen

Cand.psych.aut. psykolog
Mathilde Løvig Simonsen

Cand.psych.aut. psykolog
Sefika Arpaci Dehn

Cand.psych.aut. psykolog
Henrik Holm Hansen

Cand.psych.aut. psykolog
Manja Nash Førby

Læs også om..

Behandling af stress

Stress er en overlevelses-mekanisme, som sætter os i alarmberedskab, når vi står overfor trusler og farer. Kroppen forbereder sig på flugt, kamp eller…

Depression behandling

Hovedsymptomerne ved depression er nedtrykthed, nedsat lyst og interesse, lavt energiniveau og træthed, og forveksles ofte med …

Behandling af angst

Jo mere pres, der er på os, desto mindre skal der til før ubalancen opstår, og vi holder op med at lytte til kroppen, os selv og andre

Par-tjek

Tid til at stoppe op og reflektere over jeres parforhold? – så er et par-tjek måske noget for jer!

Share This