Familierådgivning i København – få den familierelation I altid har drømt om

Alle forældre oplever i kortere eller længere perioder, at familielivet og forældreskabet er udfordrende at være i. Forholdet til vores børn er blandt de allervigtigste, og vi ønsker alle at være gode nok forældre. Hvis vi igennem en længere periode er bekymrede for familiens trivsel og vores børns adfærd, eller hvis vi ikke i tilstrækkelig grad oplever at lykkedes i forældrerollen, bliver vi som voksne ofte ramt af usikkerhed og bekymring.

Familierådgivning kan f.eks. vise sig brugbart, hvis du som forælder oplever, at:

  • konfliktniveauet i familien igennem en længere periode er for højt
  • være i tvivl om hvor bekymrende dit barns adfærd og reaktioner er
  • kunne se at den måde I som familie er sammen på ikke er hensigtsmæssig, men du ved ikke, hvordan I kan vende den aktuelle situationen til noget mere positivt
  • dine egne eller barnets reaktioner og forholdemåder gør det svært at få et mere positivt samspil i familien

Familierådgivning handler om at få et fornyet perspektiv på de udfordringer eller de uhensigtsmæssige mønstre, som spænder ben for de ønskede forandringer i familien.

Hvordan ser et rådgivningsforløb typisk ud?

Fordi ikke to familier er ens, vil samarbejdet med jer altid blive individuelt tilrettelagt.
Ofte vil forløbet starte med en afklarende samtale med den/de voksne. Nogle gange deltager barnet eller børnene i de efterfølgende samtaler, andre gange ikke.

Seneste blogindlæg om Familierådgivning

Psykolog Jan Kaa Kristensen
Psykolog Julie Lind Christiansen
Psykolog Anita Øland

Relaterede nyheder

juli 2019

Psykolog Anita Øland | DR P4 Undgå skænderier, konflikter og stress i ferien.

DR P4 kiggede forbi Psykologerne for at få psykolog Anita Ølands bud på hvordan vi kan undgå, at vores ferie ender i skænderier, konflikter og stress.

Følg med fem fredage fra d. 12. juli.

Familierådgivning målrettet forældre med småbørn

At blive forældre er et af de største vendepunkter i et menneskes liv. Det kan derfor være forbundet med usikkerhed og svære bekymringer, at opleve, at de forestillinger og forhåbninger man havde til det at blive forælder, familielivet eller samspillet med barnet lader vente på sig.

Med udgangspunkt i forskellige evidensbaserede metoder målrettet familier med småbørn, får du som forælder mulighed for at tilegne dig helt konkrete redskaber til at aflæse og forstå selv det helt lille barns behov, og samtidig arbejde med, hvordan du som forælder får mulighed for at imødekomme disse behov bedst muligt.

Få familierådgivning!

Professionelle autoriserede psykologer med kompetence i familierådgivning.

Islands Brygge

Mathilde Løvig Simonsen

Cand.psych.aut.

Tlf. 22 87 01 13
mathilde@psykologerne.dk
Islands Brygge

Manja Nash Førby

Cand.pæd.psych.aut.

Tlf. 53 65 13 35
manja@psykologerne.dk
Indre By

Mette Bøgh-Sørensen

Cand.psych.aut.

Tlf. 93 40 65 66
mettebogh@psykologerne.dk