Par-Tjek – forebyggende indsats til styrkelse af parforholdet

Psykologhuset Bryggen tilbyder Par-Tjek som en forbyggende indsats for at bevare parforholdet. Det er vores erfaring, at jo bedre man forstår sig selv og sin partner, jo nemmere er det at opretholde en god og varig relation i parforholdet. Og netop forståelse af de styrker, ressourcer, bekymringer og udfordringer vi hver især bringer ind i parforholdet, er omdrejningspunktet i Par-Tjekket.
Par-Tjek er ikke terapi, men en forsknings baserede metode der har til formål at tage temperaturen på parforholdet, modsat terapi som har til formål at skaber forandring i parforholdet.

International forskning viser at Par-Tjek virker

Par-Tjek er for par der ønsker at gøre en forebyggende indsats for at bevare den gode relation eller til par der allerede befinder sig i udfordringer, der skaber uønsket adskillelse og afstand. Og den gode nyhed er at Par-Tjek virker!

Tid til at stoppe op og reflektere over jeres parforhold?
– så er et Par-Tjek måske noget for jer!

Hvorfor  tage et Par-Tjek?

De fleste kender værdien af forbyggende indsatser- eksempelvis regelmæssige tandlægeeftersyn. Vi ved, at sunde tænder er en god investering. På samme måde er et sundt parforhold en rigtig god investering i familiens livskvalitet. Faktisk er parforholdet den familierelation, der har den største betydning for familiens trivsel og livskvalitet. Så knager parforholdet knager det i alle afkroge i familien.
Det kan ikke undgås, at tilfredsheden i et parforhold falder over tid. De fleste af os har oplevet det, eller kender nogen hvor et par er ”vokset fra hinanden”. I virkeligheden dækker denne betegnelse over dårlig kommunikation, og at parret har mistet forbindelsen til hinanden. Når det først er sket, er det hårdt arbejde at genetablere forbindelsen. Derfor giver et forebyggende Par-Tjek rigtig god mening, da det fokuserer på det, der betyder noget for netop jer i lige præcis jeres relation. – og dermed øger jeres mulighed for at opretholde jeres gode forbindelse.

Par-tjek sætter fokus på de styrker og ressourcer der allerede findes i jeres parforhold, så I ikke fortabes i arbejdet med jeres udfordringer – men kan finde styrke i det, som I er særligt gode til sammen.

Hvordan foregår et Par-Tjek?

Par-Tjekket består af et online spørgeskema og en feedbackrapport, som er udviklet af Aarhus Universitet og Center for Familieudvikling. Spørgeskemaerne udfyldes individuelt og svarene danner grundlag for feedbackrapporten. Med udgangspunkt feedbackrapporten afholdes 2 x 1,5 times parsamtale, med en Psykolog i Psykolog Bryggen i København, hvor vi går i dybden med jeres besvarelser og rapportens konklusioner, når den sammenholder jeres svar. I lærer hinanden meget bedre at kende i forhold til det sted, I befinder jer på lige nu i jeres liv – både det positive og bekymrende – men vi taler også om, hvordan I kan udnytte jeres styrker og ressourcer. Under den sidste samtale vil I modtage en personlig feedbackrapport, som I kan tage udgangspunkt i i forhold til det videre arbejde med jeres forhold derhjemme. Det er naturligvis muligt at booke flere samtaler i forlængelse af Par-Tjekket.

Et Par-Tjek består af følgende elementer:

1. Tilmelding
2. Udfyldelse af Par-Tjek spørgeskemaer
3. Første parsamtale i Psykolog Huset i København
4. Anden parsamtale i Psykolog Huset i København+ Par-Tjek Feedbackrapport

Behov og fokus ændrer sig hele livet igennem. Derfor anbefales det at Par-tjekket tages en gang pr. år.

Få et Par-Tjek

Professionelle autoriserede psykologer som er uddannede Par-Tjek vejledere.

Islands Brygge (Kigkurren 8G)

Anita Øland

Cand.psych.aut.

**Fjernterapi (telefon / online) under Corona** I terapiforløbet tager jeg udgangspunkt i din situation, som den ser ud her og nu. Sammen arbejder vi hen imod at skabe mening med den situation du befi.. læs mere

TirsdagOnsdagTorsdag
Dagtider
Telefon: 5071 6071
Mail: anita@psykologerne.dk

Du kan også læse om disse områder