Parterapi i København

– bryd den onde cirkel

Parforholdet er nok den sværeste relationelle udfordring, vi mennesker kan komme ud for. Så snart endorfinerne har lagt sig efter den stormende forelskelse, bliver vi overmandet af en hverdag, hvor opmærksomhed og de anerkendende kys, er blevet udskiftet med en kamparena med magtkampe og mundhuggerier. Og helt slemt bliver det, hvis forholdet udvikler sig til en familie – så træder vores forskelligheder for alvor i karakter. Hvis der er noget, der kan teste et forhold, er det en lille ny med bleskift, nye forpligtelser og søvnmangel til følge.

Vi går ind i forholdet med hver vores bagage i form af opdragelse, erfaringer, tilknytningsmønstre, relationer og overlevelsesstrategier. Modsætninger tiltrækker som bekendt hinanden, og bagagen kan derfor være meget forskellig fra hinanden. Det er bagagen, vi hver især byder ind med i parforholdet, der danner grundlag for vores tilgang og handlemønstre.

Men fortvivl ikke, i parforholdet kan vi også opnå en dyb følelse af samhørighed, og parforholdet giver os en fantastisk mulighed for at udvikle os som par og som individer. Vi mennesker er sociale væsener, som i de fleste tilfælde stræber efter at leve i et trygt og velfungerende parforhold. Det sker dog ikke af sig selv. Det kræver knofedt og en vilje til at sluge nogle kameler undervejs.

Et parforhold handler om at indgå kompromiser, om gensidig respekt og forståelse for hinandens situation samt om at være i besiddelse en god position tålmodighed. Et velfungerende parforhold skal dyrkes, vedligeholdes og prioriteres. Det kan vi arbejde hen imod igennem parterapi.

Parforholdet er nok den sværeste relationelle udfordring, vi mennesker kan komme ud for.

Søg parterapi før det er for sent – hele 40 procent fortryder en skilsmisse

 

Forskning viser, at en skilsmisse er den stressfaktor, som har næststørst indflydelse på os, kun overgået af død af barn eller ægtefælle. Alligevel viser den høje danske skilsmisseprocent, at næsten hvert andet par går fra hinanden. Af dem, som bliver skilt, er det næsten 40 procent, som fortryder. De bliver skilt, fordi de ikke kan se andre handlemuligheder og måske ikke har  overvejet parterapi..

En del af forklaringen kan ligge i, at der typisk går hele seks år, fra man oplever de første symptomer på, at der er noget galt i parforholdet, til man søger psykologhjælp f.eks. parterapi – og så er behovet ofte akut. Jo tidligere I erkender udfordringerne i parforholdet, desto lettere bliver det at få ændret de mønstre, som gør, at det ikke er til at holde ud at være i parforholdet mere.

Desværre viser statistikken, at de fleste venter i hele 6 år, fra de oplever de første problemer, til de søger hjælp f.eks. parterapi – og så er behovet ofte akut.

Tager I fat om problemerne og går i parterapi, når I mærker tilbagevendende uhensigtsmæssige reaktions-mønstre, så er der en god chance for, at I kan genetablere et sundt parforhold før konflikterne eskalerer.

 

Vi tilbyder ligeledes også en online coachingforløb for par.

Formålet med at gå i parterapi er skabe forståelse og respekt for hinanden som to individuelle personligheder som er gensidigt forbundne igennem jeres forholdet.

I parterapien arbejdes der med at opnå ny bevidsthed om og indsigt i hinandens forsvarsstrategier, blokeringer, frustrationer og længsler

Seneste blogindlæg om Parterapi

Relaterede nyheder

november 2020

Premieren på ‘Foredragsaftener hos Psykologerne’ var en stor succes

Cleoh Søndergaard holdt foredrag om personlighedsforstyrrelser og det toksiske forhold

Om hvordan man sætter grænser, plejer sit selvværd og tager beslutningen: ‘Skal jeg blive eller skal jeg gå?’.

Kursisterne fik indsigt i en række betydningsfulde teorier og forskning, som er overførbart til praksis, når man står overfor en så svær beslutning. De blev klogere på tilknytning, emotioner, diagnosticering, grænsesætning og – at tanker om en partners mulige diagnose er ligegyldig, hvis adfærden er uacceptabel. Alle var meget begejstrede og ser frem til de næste foredrag i rækken.

Næste foredrag er til januar, hvor Jan Kaa holder foredrag om parforholdskrise. Du kan se den samlede oversigt og købe billet her 

 

 

Vis flere nyheder

Hvordan foregår parterapi?

Vi tilbyder parterapi  i Psykologhuset Bryggens lokaler på Islands Brygge centralt i København. Det er jer som par, der er eksperter i jeres forhold. Parterapeuten fungere som vejleder og facilitator i processen, så der skabes en tryg ramme igennem forløbet. Der er i parterapien fokus på at genetablere forbindelsen mellem parterne og skabe en tryg og åben dialog.

Formålet med parterapien er skabe forståelse og respekt for hinanden som to individuelle personligheder som er gensidigt forbundne igennem jeres forholdet. I parterapien arbejdes der med at opnå ny bevidsthed om og indsigt i hinandens forsvarsstrategier, blokeringer, frustrationer og længsler. Dette åbner op for nye og mere hensigtsmæssige kommunikations- og adfærdsmønstre i parforholdet. Parterapi kan anvendes, når problemerne i forholdet er blevet så store, at man ikke selv kan finde en løsning, men det kan med fordel også anvendes forebyggende, så man kan lærer at navigere som par.

Du kan sagtens gå en tur med en lille bitte sten i skoen. Men den forsvinder ikke, hvis du ikke stopper op og fjerner den. Det samme gælder for dit parforhold.

Utroskab behøver ikke ende i et brud

Utroskab er noget af det sværeste, vi kan komme ud for i vores parforhold. Det er det ultimative svigt med utryghed, frustration og utallige ubesvarede spørgsmål til følge: Hvordan kunne du gøre det? Hvorfor? Er der min skyld? Hvor skal jeg nu gå hen, når jeg er vant til at gå til min partner? Kan vi overhovedet blive en familie igen? Og hvordan vil omverdenen nu se på mig?

Utroskab udløser både en krise og en konflikt. Alt i forholdet er vendt op og ned. Den virkelighed, vi kendte er pludselig en anden. Derfor er utroskab en af de stressfaktorer, som påvirker os mest. Er der børn involveret, bliver det ofte kompliceret og svært at komme igennem hverdagen.

Utroskab kan også være et nødråb om, at ikke alt er, som det skal være. Der kan være umødte behov der i alt for lang tid er blevet tilsidesat eller undertrygt. Det kan for eksempel være behovet for at blive set, at opleve fortrolighed, at føle sig i live, blive anerkendt, at føle sig attraktiv eller at finde plads til sig selv i parforholdet. Et behov som den utro ikke har kunnet finde andre muligheder for at få opfyldt end at søge det andetsteds. I parforhold, hvor der har været utroskab, ser vi ofte to personer, der begge bærer på sorg, fortvivlelse og afmagt. Derfor giver det god mening at løse situationen i fællesskab.

Utroskab bliver en del af jeres fælles historie, men det betyder ikke nødvendigvis et brud. Parterapi kan hjælpe jer til at forstå, hvorfor I havnede i den situation, at utroskab blev en del af jeres historie. En overvejende del af de par, der via parterapi kommer igennem krisen sammen, vælger at blive sammen. Erfaringen viser, at uanset hvor svært det er, og hvor kaotisk det kan være for en familie, der står midt i en krise, så er der for langt de fleste par, som er villige til at åbne op om problemerne, et håb – enten for at komme videre sammen eller for at etablere et godt samarbejde om børnene og komme videre hver for sig.

Parterapi kan styrke samarbejdet efter skilsmisse

Selv om I har valgt at sige farvel til hinanden, så vil I altid være en del af hinandens liv, hvis I har børn sammen. I er tvunget til at samarbejde om børnene. Det er svært – både for den, der er gået, og den, der bliver tilbage. Følelserne sidder uden på tøjet og der bliver konstant rippet op i gamle sår, og foruden den personlige krise opstår konflikterne mellem jer. Her er det nemt at tage børnene som gidsler.

Uanset om årsagen til bruddet er utroskab eller noget helt andet, er det vigtigt selv at få bearbejdet det, der er sket mellem jer i parterapi. For børnenes skyld er det også vigtigt, at I kan stå sammen om ikke at drage børnene ind i konflikten, men i stedet vise dem, at I kan stå sammen hver for sig.

Når mor, far og børn ikke dur, men der stadig er dele af ens partner, man savner, hvad så? Et stigende antal af de par, som har svært ved at være i parforholdet, ønsker at finde en ny måde at leve sammen på: Kan vi finde ud af, om vi kan have en kæresterelation eller måske bo sammen uden at være kærester? Eller kan vi måske finde en ny måde at få vores familie til at fungere på – f.eks. at den voksne flytter ind hver anden uge med barnet. Det kan vi arbejde på i parterapien.

For de fleste par handler det om at finde frem til en løsning, som de begge kan være i sammen med børnene. Netop det giver jer nogle helt nye muligheder.

Få hjælp til parforholdet

Professionelle autoriserede psykologer med kompetence inden for parterapi.

Indre By (Rømersgade 3)

Lisbeth Balslev-Olesen

Cand.psych.aut & specialist i psykoterapi og supervision

I terapien lægger jeg vægt på en tryg og nærværende stemning. Jeg er parat til, at forstå dig på dine egne præmisser og arbejde med den udvikling du ønsker for dit liv. Her er du i et rum med plads ti.. læs mere

Torsdag
Dagtider
Telefon: 27187780
Mail: lisbeth@psykologerne.dk
Indre By (Rømersgade 3)

Cleoh Dharma Søndergaard

Cand.psych.aut., parterapeut, sexolog

Tag et skridt mod selvudvikling. Her vil du blive mødt med varme og få et skræddersyet forløb. Metodisk er jeg særligt trænet i ACT. Behandling af stress, angst, ved livskrise, sexologi og parterapi.

MandagTirsdagOnsdagFredag
Dagtider
Telefon: 28 68 00 44
Mail: cleoh@psykologerne.dk
Vesterbro (Axeltorv 6)

Malene Hollmann

Cand. psych.

I vores samtaler møder jeg dig, præcis hvor du er, uanset hvor udfordrende eller fastlåst din nuværende situation måtte være. I fællesskab afdækker vi, hvordan du kan skabe mening, finde retning og ta.. læs mere

MandagTorsdagFredag
DagtiderAftentiderAkuttider
Telefon: 31707131
Mail: malene@psykologerne.dk
Indre By (Rømersgade 3)
Lukket for tilgang af nye klienter

Line Brøgger Mikkelsen

Cand.psych.aut & EFT-certificeret parterapeut

Jeg er optaget af, at skabe et trygt rum, hvor vi sammen kan undersøge, hvad du eller I har brug for hjælp til. For mig er respekt, anerkendelse og tryghed nøgleord i vores møde.

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
Dagtider
Telefon: 31702880
Mail: line@psykologerne.dk
Vesterbro (Axeltorv 6)

Trine Hjorth Bønnerup

Cand.psych.aut. og parterapeut

I samtalerne vil jeg sikre en god balance mellem støtte og udfordring og et tryg rum for udvikling. Jeg arbejder fokuseret og med et skarpt blik på at afkode mønstre i relationer og psykiske problemer

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
DagtiderAkuttider
Telefon: 40758999
Mail: trinehjorth@psykologerne.dk
Islands Brygge (Kigkurren 8G)

Jeanette Nissen

Cand.psych. & Family Therapist

Det betyder meget for mig at vise respekt, lytte, være empatisk og kreativ i den måde jeg arbejder på og i mødet med mine klienter. Jeg tilbyder terapi på både dansk og engelsk.

Lørdag
Dagtider
Telefon: +45 53199177
Mail: jeanette@psykologerne.dk
Indre By (Rømersgade 3)

Jan Kaa Kristensen

Cand.psych.aut. & specialist

I terapiforløbet tager jeg udgangspunkt i dine ønsker til forandring i dit liv. Jeg er optaget af , du i et trygt rum oplever et nærvær, hvor vi sætter fokus på de vanskeligheder, du oplever i dit liv.. læs mere

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
DagtiderAkuttider
Telefon: 31 39 70 25
Mail: jan@psykologerne.dk
Islands Brygge (Kigkurren 8G)
Lukket for tilgang af nye klienter

Anita Øland

Cand.psych.aut.

** LUKKET FOR TILGANG AF NYE KLIENTER ** I terapiforløbet tager jeg udgangspunkt i din situation, som den ser ud her og nu. Sammen arbejder vi hen imod at skabe mening med den situation du befinder di.. læs mere

TirsdagOnsdagTorsdag
Dagtider
Telefon: 5071 6071
Mail: anita@psykologerne.dk
Indre By (Rømersgade 3)

Michelle Miller

Cand.psych.

Jeg har haft privat praksis siden 2010 og brænder for det tillidsfulde, terapeutiske rum. Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og sexolog fra Sexologiskolen. Udover individuel og parter.. læs mere

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
DagtiderAftentiderAkuttider
Telefon: 61 27 21 83
Mail: michelle@psykologerne.dk

Du kan også læse om disse områder