Tilbagevenden til arbejde efter en sygemelding

Vi kan alle blive så belastede, at vores praktiserende læge vurderer, at en sygemelding fra jobbet er nødvendig for at kunne komme ovenpå igen. Det kan for eksempel være efter alvorlig sygdom, stress, depression, kriser eller angst tilstande. Det er imidlertid ikke nogen nem opgave at vende tilbage til den velkendte arbejdsplads efter at have været sygemeldt i længere tid. Der er en række faktorer, der er vigtige for både  arbejdspladsen og den sygemeldte at være opmærksomme på for at sikre den bedst mulige opstart. Starter man op efter en sygemelding på samme niveau og med de samme opgaver som man forlod, da man meldte sig syg,er sandsynligheden for tilbagefald meget stor. Derfor skal vi gøre noget andet.

Hvordan foregår tilbagevenden til arbejdet efter en sygemelding?

Når de værste symptomer har lagt sig (de sidste symptomer forsvinder typisk efter jobstart), og når energiniveauet vender tilbage, er det tid til at orientere sig imod arbejdslivet igen. Jeg anbefaler, at en gradvis tilbagevenden til arbejdslivet planlægges nøje og foregår i tæt samarbejde mellem den ansatte, den nærmeste leder, den praktiserende læge og den tilknyttede psykolog. På mange arbejdspladser foregår tilbagevenden til arbejdet med udgangspunkt i en mulighedserklæring, hvor den praktiserende læge skriver under på, at planen er helbredsmæssig forsvarlig for den ansatte. Læs mere om arbejdsmiljøviden i forbindelse med tilbagevenden til arbejde.

Når de værste symptomer har lagt sig, og når energiniveauet vender tilbage, er det tid til at orientere sig imod arbejdslivet igen.

Hvordan forebygges tilbagefald?

Efter en periode med længere tids fravær fra arbejdet i forbindelse med en sygemelding, kan det være en meget stor opgave at komme tilbage til det velkendte job med søde og velmenende kolleger, spændende opgaver, mange bolde i luften – og så gøre noget andet end vi gjorde før vi blev sygemeldt. Lynhurtigt og helt automatisk glider vi tilbage i de gamle vaner og arbejdspladsens sædvanlige rutiner på trods de bedste intentioner om det modsatte. Derfor kan det være en stor hjælp at planlægge sin tilbagevenden til arbejdet efter en sygemelding i samråd med en psykolog, så det foregår mest hensigtsmæssigt for den enkelte medarbejder og dennes arbejdsplads. Det er individuelt, hvor meget energi og overskud vi har og hvilke opgaver, der presser os mest, og derfor må hvert enkelt forløb tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes situation.

Lynhurtigt og helt automatisk glider vi tilbage i de gamle vaner og arbejdspladsens sædvanlige rutiner på trods de bedste intentioner om det modsatte.

Hvad er psykologens rolle når du har været sygemeldt og skal tilbage til arbejdet?

Som psykolog hjælper jeg med at skabe klarhed i forhold til hvornår, det er forsvarligt at starte op efter din sygemelding, i hvilket omfang og tempo det kan foregå, hvilke opgaver, der er hensigtsmæssige at starte op med samt vejleder omkring kommunikationen i forhold til kolleger, leder og andre involverede. Det er vigtigt, at den ansatte og lederen i samarbejde finder ud af, hvad der skal meldes ud til kollegerne om den gradvise opstart. Udmeldingen har til formål at forebygge eventuelle gnidninger eller ubehag mellem kollegerne, når den pågældende kun varetager bestemte opgaver i begrænset omfang, går hjem tidligere, ikke påtager sig ekstra opgaver eller siger nej hvor personen tidligere har sagt ja. Tilbagevenden til arbejdet kan også være en stor udfordring for kollegerne, da de skal trække et større læs end de muligvis forventer, når de får deres kollega tilbage på holdet. En forventningsafstemning er derfor en vigtig del af kommunikationen til kollegerne.

 

Undervejs evaluerer vi i fællesskab forløbet for at sikre, at tempoet og retningen er den rigtige. I min praksis støder jeg ofte på den udfordring, at den ansatte påtager sig et større ansvar og arbejder flere timer end aftalt. Det sker ofte som følge af dårlig samvittighed over for de kolleger, der har måttet løbe stærkere og haft øget arbejdspres på grund af sygemeldingen. I psykologsamtalerne vil vi derfor have et særligt fokus på følelserne og på kroppens reaktioner og signaler, da tegn på overbelastning ofte først viser sig her.

Jeg har som psykolog mange års erfaring med at hjælpe den ansatte og arbejdspladsen igennem et sygeforløb og den efterfølgende tilbagevenden til arbejdet.

Få hjælp til at vende tilbage til arbejdet efter en sygemelding

Professionelle autoriserede psykologer med kompetence på området

Islands Brygge (Kigkurren 8G)
Lukket for tilgang af nye klienter

Anita Øland

Cand.psych.aut.

** LUKKET FOR TILGANG AF NYE KLIENTER ** I terapiforløbet tager jeg udgangspunkt i din situation, som den ser ud her og nu. Sammen arbejder vi hen imod at skabe mening med den situation du befinder di.. læs mere

TirsdagOnsdagTorsdag
Dagtider
Telefon: 5071 6071
Mail: anita@psykologerne.dk
Islands Brygge (Kigkurren 8G)

Lea Parvez

Cand.psych.aut & specialist i klinisk psykologi

Samtaler med fokus på at skabe glæde, selvindsigt og balance, hvor psykologiske værktøjer kombineres med en spirituel livsforståelse

TirsdagTorsdag
Dagtider
Telefon: 61271427
Mail: lea@psykologerne.dk
Islands Brygge (Kigkurren 8G)

Malene Hollmann

Cand. psych.

I vores samtaler møder jeg dig, præcis hvor du er, uanset hvor udfordrende eller fastlåst din nuværende situation måtte være. I fællesskab afdækker vi, hvordan du kan skabe mening, finde retning og ta.. læs mere

MandagFredag
Dagtider
Telefon: 31707131
Mail: malene@psykologerne.dk
Islands Brygge (Kigkurren 8G)

Mikael Knudsen

Cand.psych.aut.

I samtalerne tager vi udgangspunkt i din nuværende situation, det du kæmper med og som fylder aktuelt, og dernæst hvor du gerne vil hen og hvad der er vigtigt for dig. Jeg ser det som min største opga.. læs mere

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
DagtiderAftentiderAkuttider
Telefon: 26236078
Mail: mikael@psykologerne.dk
Indre By (Rømersgade 3)

Eva Borgen Paulsen

Cand.psych.aut.

*Mulighed for telefon/online terapi under Corona*. Hos mig vil du opleve, at psykologisk teori og erfaring bliver omsat til konkrete redskaber, som du kan tage med dig og bruge aktivt videre i dit liv.. læs mere

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
DagtiderAftentiderAkuttider
Telefon: 30 68 53 50
Mail: eva@psykologerne.dk
Islands Brygge (Kigkurren 8G)

Mette Sloth

Cand.psych.aut.

Min tilgang i terapien er præget af nærvær og samtidig et klart fokus på, hvad du ønsker at arbejde med og nå frem til i forløbet og i den enkelte samtale. Jeg ser det som min fineste opgave at hjælpe.. læs mere

OnsdagFredag
Dagtider
Telefon: 20 22 28 71
Mail: mette@psykologerne.dk
Islands Brygge (Kigkurren 8G)
Lukket for tilgang af nye klienter

Camilla Weltz

Cand.psych.aut.

** LUKKET FOR TILGANG AF NYE KLIENTER ** I samtalerne hjælper jeg dig med at håndtere det der fylder i dit liv og blive fri af den fastlåshed og afmagtsfølelse der kan dukke op når vi oplever, at vore.. læs mere

TirsdagOnsdagFredag
Dagtider
Telefon: 26811812
Mail: camilla@psykologerne.dk

Du kan også læse om disse områder