Claus – far til Anna med OCD og angst

Det er både OCD og social angst som gør at min datter (Anna) nu ofte ikke kommer i skole. Anna er lykkelig over dine konsultationer.


Claus - far til Anna med OCD og angst