Thomas, 36 år – tidligere angstramt

Jeg er nu blevet mere og mere klar over, hvad angsten gør med min hjerne og jeg prøver at arbejde med det vha. de tips du har givet mig i løbet af de seneste uger. Hvis jeg vurderer, at jeg har brug for mere, vil jeg igen kontakte dig. Afsluttende vil jeg sige, at jeg er super taknemmelig for, at jeg kunne få hjælp hos dig. Det har virkelig bragt mig videre og hjulpet mig og min familie meget – mange tak!


Thomas, 36 år - tidligere angstramt