Camilla Søeberg Hale

Cand.psych.aut.
Book en samtale hos Camilla Søeberg Hale
Cand.psych.aut.
+45 27146800
camillasoeberghale@psykologerne.dk
Axeltorv 6, 1609 København
KONTAKT
BOOK

For English please scroll down

HVORFOR OPSØGE EN PSYKOLOG?

Når vi som mennesker oplever tristhed, stress, angst, sorg eller tab af mening, så kan livet opleves meget udfordrende. Man kan have problemer i relationen med andre mennesker, hvor situationen føles fastlåst. Det kan handle om parforholdet, familielivet, forældreskabet eller arbejdslivet. Man kan opleve at stå i en situation, hvor man er utilfreds og nedtrykt, men ikke selv er klar over hvad problemet er, og have et stort ønske om udvikling og forandring. Når livet udfordrer og det bliver vanskeligt at finde vej, så kan det være en god idé at søge professionel hjælp. Intet problem er for stort eller småt.

Jeg vil gerne hjælpe dig med:

 • At skabe forandringer og se muligheder i livet igen
 • At opnå nye indsigter om dig selv og dine relationer til andre
 • At få redskaber at håndtere negative tanker, eller bryde destruktive handlemønstre
 • At finde veje til selvomsorg og ro
 • At støtte dig i at leve mere i overensstemmelse med dine værdier
 • At finde glæde og mening i tilværelsen igen

Såfremt du har brug for en kort snak inden du beslutter dig for at lave en aftale, så skriv en mail til mig.

Du kan bruge privat sundhedsforsikring hos mig, men jeg tager ikke henvisning fra lægen.

Nedenfor kan du læse mere om:

 • Min tilgang til individuel terapi
 • Unge
 • Børn og familier
 • ADHD
 • Parterapi
 • Om mig

TILGANG TIL TERAPI

Som psykolog motiveres jeg af at yde bedste hjælp til mennesker i krise og i udfordrende livssituationer. Jeg oplever det som berigende at blive inviteret ind i andre menneskers liv, høre deres fortællinger, og få lov til at følges med dem i et stykke tid, og være vidne til deres udvikling.

Det er min oplevelse, at det at møde mennesker i en sårbar position kræver et særligt nærvær, nysgerrighed og indlevelse. Denne tilgang åbner hurtigt op for en tillidsbaseret og ligeværdig relation, hvor man kan slappe af og føler sig tryg ved at tale om sine udfordringer.

Grundlæggende benytter jeg som terapeut den narrative tilgang. Det er en terapiform, som ser menneskers problemer som opstået og vedligeholdt i dets relationer, og som har fokus på menneskers narrativer, dvs. fortællinger om sig selv, og på meningsskabelse. Jeg har en tilknytningsteoretisk forståelse, som bl.a. handler om vores tidlige, nære relationers betydning for udvikling og trivsel. Jeg er optaget af det eksistentielle aspekt i terapien, og ad den vej undersøge oplevelser og erfaringers betydning, og støtte mennesker henimod at leve mere autentisk og i overensstemmelse med sine værdier.

Jeg bruger metakognitiv terapi, der har fokus på vores kognition, dvs. tænkning, og ser tankerne som bindeled mellem det, vi oplever, og det vi føler. Terapien har som mål at hjælpe med at give de negative “triggertanker” mindre opmærksomhed, og flytte fokus.

Derudover er jeg meget optaget af Mindful Self-Compassion og mindfulness, og, benytter ofte mindfulness øvelser i terapien for at komme tilstede og skabe ro.

UNGE

Unge er en aldersgruppe, som jeg synes er særlig meningsfuld at hjælpe og oplever at lykkes godt med. Jeg har bred klinisk erfaring med de udfordringer, som ofte står i vejen for de unges livsglæde, og forhindrer dem i at leve et godt ungdomsliv.

BØRN OG FAMILIER

Jeg har bred erfaring med børn- og familieområdet, hvor mit fokus har været det kliniske arbejde med børn, unge og forældre med temaer som bl.a. mistrivsel, familiedynamik, angst, stress, sociale problemer, depression, selvskade, præstationsangst, sorg, ADHD og autisme.

Jeg har oparbejdet flere års erfaring med samtaleterapi til børn, men når det drejer sig om mindre børn anbefaler jeg at hjælpen går gennem deres forældre. Børn har ikke selv mulighed for at skabe de nødvendige forandringer, og er dybt afhængige af deres forældre, som er de vigtigste personer i deres liv. Den bedste hjælp til børn går derfor oftest gennem forældrene, eller har en høj grad af forældreinvolvering.

Jeg tilbyder forældrerådgivning vedrørende små og store bekymringer for et barn/ung. Det kan handle om dårlig trivsel, udadreagerende adfærd, angst, skolevægring, skilsmisse, mobning, selvmordstanker, selvskade eller ensomhed. Der kan være udfordringer i samspillet med et barn/ung, hvor deres adfærd kan virke både urimelig og uforståelig for omgivelserne, og hvor man som forælder føler sig frustreret og magtesløs.

Min erfaring på området gør, at jeg relativt hurtigt kan tune mig ind på kernen i vanskelighederne, og tilbyde forældrene nye perspektiver på deres barn, som åbner op for nye muligheder i samspillet med barnet. Ofte vil der allerede efter få samtaler ske en positiv forandring, som kan gøre en stor forskel for barnets/den unges trivsel og udvikling, og for familien som helhed.

Jeg er certificeret Cool Kids behandler og har erfaring med angstbehandling af børn og unge både individuelt og i gruppe. Jeg har desuden erfaring fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) med supervision af andre faggrupper, samt med udredninger og vurderinger af børn.

ADHD

Hvis du fornylig har fået diagnosen, eller har mistanke om at du har ADHD, så vil jeg gerne hjælpe dig med at blive klogere på din ADHD, og med hvordan du kan blive bedre til at tage hensyn til dig selv.

Det samme gælder hvis du er pårørende, fx forælder eller partner, og føler dig utilstrækkelig, frustreret eller overbelastet.

Mennesker med ADHD er ligeså forskellige som alle andre da ADHD udfordringer spiller sammen med  personlighed, erfaringer og ressourcer. Fælles for mennesker med ADHD er dog at de kan være i risiko for udbrændthed. Jeg får ofte henvendelser fra mennesker, som har udviklet stress, angst eller depression på baggrund af overbelastning.

Mennesker med ADHD kan opleve at de har vanskeligt ved at få hverdagen til at fungere, de kan have en følelse af ikke selv at have styringen i eget liv, eller have svært ved at leve op til egne og andres krav. Jeg møder mennesker med gentagne stress sygemeldinger, som måske i årevis har presset sig selv for hårdt og stillet for høje krav til sig selv både på arbejdet og i fritiden. Og jeg bliver kontaktet af unge i 20’erne som oplever nederlag i mødet med voksenlivets krav. Ofte har de en selvfortælling om at de er dovne, eller ikke gode nok. De bebrejder sig selv at de har svært ved helt lavpraktisk at få hverdagen til at hænge sammen, når deres jævnaldrende tilsyneladende har nemt ved det. Jeg møder unge, som kan have svært ved at finde en god balance i deres sociale liv, og ofte må tilbringe flere dage i træk i sengen for at lade op, da de oplever at være drænet for al energi og motivation.

Min erfaring siger mig at viden om ADHD kan være en stor lettelse for mennesker, som i årevis har været på overarbejde. Her kan samtaler med en professionel, der har viden om – og forståelse for – ADHD være en hjælp til selvhjælp, hvor man kan opnå bedre selvforståelse, få et venligere blik på sig selv, og en mulighed for med nye strategier at leve mere i overensstemmelse med de udfordringer og de gaver ADHD kan være.

PARTERAPI

Jeg er uddannet Imago parterapeut, og er parat til at hjælpe med de fleste problemstillinger. Imago parterapi er baseret på de bedste elementer fra andre velkendte terapiformer, men adskiller sig ved at størstedelen af sessionen former sig som en samtale mellem parret. Det er parrets kontakt, der er i fokus. Parterapeutens rolle er lidt som en coach, der guider og støtter samtalen i en særlig Imagoform. Målet er at styrke parrets kontakt, dialog og tilknytning.

OM MIG

Jeg er 57 år, bor nord for København sammen med min mand, og har tre børn i alderen 18, 22 og 24 år. Min erfaring i livet er alsidig og mangefacetteret, i 12 år var jeg bosat i udlandet og har i mange år arbejdet som skuespiller. I 2013 blev jeg kandidat i psykologi fra Københavns Universitet, og er autoriseret af Psykolognævnet i 2015. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening, Børne- og Familieterapeutisk Selskab, Imagoforeningen, samt Dansk Psykodrama Selskab.

KLIENTUDTALELSER

“Tak for din gode hjælp og vejledning. Jeg oplever dig som en psykolog, der med et ydmygt sind lytter og rækker ud med en hjælpende hånd. Du har roligt taget imod følelser og tankebyrder, som jeg selv har følt var overvældende, uoverskuelige – og haft svært ved at sige højt. I samtaleprocessen har du formået med empati, at forme alt det jeg havde svært ved at rumme til noget jordnært og håndgribeligt. Det har føltes som at snakke med en god ven, der åbenhjertigt har taget imod, for sammen at finde mening. Jeg har ofte gået ind i rummet med en følelse af at være et svævende menneske og tænkt “Hvor skal jeg starte, det føles forvirrende, urealistisk og tungt”, og forladt rummet med følelsen af at være et eksisterende menneske, der går igennem en svær tid med tanken “Det er svært men det giver mening at det er svært”. Jeg oplever dig som et ærligt, livligt og meget empatisk menneske, som oprigtigt ønsker at tage vandringen med personen overfor dig.”

– 31 årig kvinde

“Tusind tak for de sessioner vi nåede at have. Du er en både kompetent og behagelig psykolog at være hos, og god til at understøtte klientens egne ressourcer” – Kvinde, 24 år

“My appointments with Camilla have been invaluable” – 36 årig kvinde

“Camilla har givet os forældre nogle konkrete værktøjer til at håndtere udfordringer med vores børn. Hun har hjulpet os med at ændre på nogle helt grundlæggende familiemønstre. Det er vildt at opleve, hvor stor en forskel det kan gøre, når man får den rigtige hjælp. Det var en øjenåbner for os at opdage, hvor meget man kan ændre med små målrettede justeringer” – 40 årig mor til tre

 

IN ENGLISH

WHY SEEK PROFESSIONAL HELP?

When we as people experience sadness, stress, anxiety, grief, or loss of meaning, life can be very challenging. We can find ourselves in conflict, or have problems in the relationships to others – to our partners, children, colleagues or family members. We can find ourselves in a situation feeling unfulfilled and sad without knowing what the problem is, and have a longing for change and growth. When life is challenging and it is hard to find a way, it is a good idea to seek professional help. No problem is too small or too big.

I offer:

 • Individuel therapy
 • Parents’ counseling
 • Couples’ therapy
 • Therapy for children and teenagers

I have many years experience with parents’ counselling regarding small and bigger problems in the relationships with their children. It is my experience that positive changes take place already after a few sessions – changes that make a big impact on a child’s development and ability to thrive, and on family life as a whole. Although I do see children 12 years and up in individual sessions if it makes sense to do so, I regard parents as the most important adults in a child’s life, which is why parents should expect a high degree of involvement in the treatment of their children.

In sessions with clients – be it adults, young adults, or children – it is very important for me to offer a safe space where the person can feel comfortable. As a therapist I am grounded in narrative therapy, but I also draw on my experience with other therapeutic methods among them I use meta-cognitive and cognitive tools, existential therapy, mindfulness and mindful self-compassion. And I am trained in Imago Relationship Therapy, which I use with couples.

I am happy to have a brief talk on the phone with you before you decide whether to make an appointment.

You can use your private health insurance, but I don’t take referrals from the doctor.

 

ABOUT ME

I am 57 years old, I live North of Copenhagen with my husband, and have three children aged 18, 22 and 24. I have broad and diverse experience in life, have spent 12 years living abroad, and have worked as an actress for many years. I have a MSc in psychology from Copenhagen University (2013) with special focus on clinical psychology and developmental psychology. I have been authorised by The Danish Supervisory Board of Psychological Practice (2015), and holds a membership of The Danish Psychological Association.

 

TESTIMONIALS

“My appointments with Camilla have been invaluable” – 36 year-old woman

“When dealing with anyone that has anything to do with your own child, you want that person to have experience. This is something that Camilla has in bucket loads. You would not want your doctor to be fresh out of school when examining your child would you? Camilla has the insight and experience gained over many years, but that is also only half the story because she has empathy and understanding that immediately put you, as a parent at ease. She breaks down complex psychological concepts into bite sized chunks that you can understand. We had so much success with Camilla with our child and the concepts and wisdom she gave us felt like a real gift, which we still use today”

– 49 year-old father of three

 

Vesterbro (Axeltorv 6)

Camilla Søeberg Hale

Cand.psych.aut.

Når livet udfordrer og det bliver vanskeligt at finde vej, så kan det være en god idé at søge professionel hjælp. Intet problem er for stort eller småt.

Jeg vil gerne hjælpe dig med at se muligheder i livet igen, med at opnå nye indsigter om dig selv og dine relationer til andre, få redskaber til at tackle negative tankemønstre eller bryde destruktive handlemønstre, og støtte dig henimod at genfinde glæde og mening i tilværelsen. Læs mere

ADD/ADHD Angst Depression Eksistentielle problemstillinger Familierådgivning Krisehjælp Online terapi Parterapi Stress Terapi børn Traumer Autisme Therapy in English

Narrativ terapi

 

 

Cand.psych.aut.
+45 27146800
camillasoeberghale@psykologerne.dk
Axeltorv 6, 1609 København
KONTAKT
BOOK

Information

 • Narrativ terapi
 • ADHD/ADD
 • Angst
 • Depression
 • Eksistentielle problemstillinger
 • Familierådgivning
 • Krisehjælp
 • Parterapi
 • Terapi til børn
 • Traume
TirsdagTorsdagFredag
DagtiderAkuttider
DanskEngelsk

INDHOLD FRA Camilla Søeberg Hale

Kontakt psykolog Camilla Søeberg Hale

Book tid hos Camilla Søeberg Hale

Du kan booke en tid i kalenderen herunder. Klik på en dato der passer dig, og se hvilke ledige tider der er at vælge imellem, klik derefter på tiden og gennemfør booking. Der er ingen betaling ved tidsbestilling!
Skriv til Psykologerne

Har du spørgsmål til vores psykolognetværk, kan du skrive til os her.

Når du kontakter Psykologernes psykolog-huse i København, giver du samtykke til, at vi må opbevare de informationer, du angiver i forbindelse med udfyldelse af kontaktformularen.
Tak for din besked
Jeg svarer dig tilbage hurtigst muligt.
Venlig hilsen
Psykolog Camilla Søeberg Hale
Tak for din besked
Jeg svarer dig tilbage hurtigst muligt.
Venlig hilsen
Psykolog Anita Øland