Psykolog Camilla Søeberg Hale

Cand.psych.aut.

Camilla Søeberg Hale

Cand.psych.aut.

Udtalelser fra klienter

VELKOMMEN TIL MIN PRAKSIS

Jeg tilbyder med kort ventetid:

 • Individuel terapi til børn, unge og voksne
 • Parterapi
 • Krisehjælp
 • Forældrerådgivning
 • Familieterapi
 • Individuelle Cool Kids forløb til børn og deres forældre

 

For English please scroll down

 

HVORFOR OPSØGE EN PSYKOLOG?

Når vi som mennesker oplever tristhed, stress, angst, sorg eller tab af mening, så kan livet opleves meget udfordrende. Man have problemer i relationen med andre mennesker, hvor situationen føles fastlåst. Det kan fx handle om parforholdet, familielivet eller forældreskabet. Man kan opleve at stå i en situation, hvor man er utilfreds og nedtrykt, men ikke selv er klar over hvad problemet er, og have et stort ønske om udvikling og forandring. Når livet udfordrer og det bliver vanskeligt at finde vej, så kan det være en god idé at søge professionel hjælp. Intet problem er for stort eller småt. Jeg vil gerne hjælpe dig med at se muligheder i livet igen, med at opnå nye indsigter om dig selv og dine relationer til andre, få redskaber til fx at tackle negative tankemønstre eller bryde destruktive handlemønstre, og støtte dig henimod at finde glæde og mening i tilværelsen.   Børn og unge: Forældrerådgivning kan handle om små og store udfordringer i samspillet med barnet/den unge i hverdagen. Det er erfaringen, at der allerede efter få samtaler sker en positiv forandring, som kan gøre en stor forskel for barnets/den unges trivsel og udvikling, og for familien som helhed. Behandling af børn kan fx handle om børns mistrivsel og tilpasningsreaktioner ved fx skilsmisse, sygdom og død. Børn har dog ikke selv mulighed for at skabe de nødvendige forandringer, men er dybt afhængige af deres forældre, som er de vigtigste personer i deres liv. Den bedste hjælp til børn går derfor oftest gennem forældrene, eller har en høj grad af forældreinvolvering.

 

OM MIG

Jeg er 54 år, bor nord for København sammen med min mand, og har tre børn i alderen 15, 19 og 21 år. Min erfaring i livet er alsidig og mangefacetteret, i 12 år var jeg bosat i udlandet og har arbejdet mange år som skuespiller. I 2013 blev jeg kandidat i psykologi fra Københavns Universitet, og autoriseret af Psykolognævnet i 2015. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening, Børne- og Familieterapeutisk Selskab, samt Dansk Psykodrama Selskab. Som psykolog i arbejdet med terapeutiske samtaler blive man inviteret ind i andres liv. Jeg oplever det som berigende at høre andre menneskers fortællinger om livet, og få lov til at følges med dem i et stykke tid, og være vidne til deres udvikling. Jeg har bred erfaring med børn- og familieområdet, hvor mit fokus har været det kliniske arbejde med børn, unge og voksne med temaer som bl.a. mistrivsel, familiedynamik, angst, stress, sociale problemer, depression, selvskade, præstationsangst, sorg, ADHD og autisme, børn og unge i udsatte positioner, samt krisehjælp. Jeg har erfaring med angstbehandling af børn og unge både individuelt og i gruppe, og er certificeret Cool Kids behandler. Jeg har desuden erfaring fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) med supervision af andre faggrupper, samt udredninger og vurderinger af børn. Endvidere har jeg erfaring fra krisecenter med samtaler til voksne i krise og deres medindskrevede børn. Siden 2018 har jeg taget imod private klienter.

 

TERAPEUTISK TILGANG

I samtaler er det vigtigt for mig at skabe et trygt rum man som klient kan føle sig afslappet i, hvor man oplever at blive mødt i øjenhøjde med nærvær og empati. Grundlæggende benytter jeg som terapeut den systemisk-narrative terapeutiske tilgang. Dette er en tilgang, der anskuer menneskers problemer som opstået og vedligeholdt i dets relationer, og som har fokus på menneskers narrativer, dvs fortællinger, og meningsskabelse. Jeg er funderet i en tilknytningsteoretisk forståelse, som bl.a. handler om vores nære relationers betydning for udvikling og trivsel. Jeg er endvidere optaget af det eksistentielle aspekt i mine samtaler, og ad den vej undersøge klientens oplevelser og erfaringer, og støtte henimod at leve mere autentisk og i overensstemmelse med sine værdier. Jeg har erfaring med både kognitiv adfærdsterapi samt metakognitiv terapi. Såfremt det giver mening benytter jeg mindfulness sammen med klienten for at komme tilstede og skabe ro, og giver ofte små hjemmeopgaver. Terapiform og metode tilpasses den enkelte klient og problemstilling.

 

KLIENTUDTALELSER

Individuel terapi:

“Tak for din gode hjælp og vejledning. Jeg oplever dig som en psykolog, der med et ydmygt sind  lytter og rækker ud med en hjælpende hånd. Du har roligt taget imod følelser og tankebyrder, som jeg selv har følt var overvældende, uoverskuelige – og haft svært ved at sige højt. I samtaleprocessen har du formået med empati, at forme alt det jeg havde svært ved at rumme til noget jordnært og håndgribeligt. Det har føltes som at snakke med en god ven, der åbenhjertigt har taget imod, for sammen at finde mening. Jeg har ofte gået ind i rummet med en følelse af at være et svævende menneske og tænkt “Hvor skal jeg starte, det føles forvirrende, urealistisk og tungt”, og forladt rummet med følelsen af at være et eksisterende menneske, der går igennem en svær tid med tanken “Det er svært men det giver mening at det er svært”. Jeg oplever dig som et ærligt, livligt og meget empatisk menneske, som oprigtigt ønsker at tage vandringen med personen overfor dig.” – 31 årig kvinde

“My appointments with Camilla have been invaluable” – 36 årig kvinde

Forældrerådgivning:

“Camilla har givet os forældre nogle konkrete værktøjer til at håndtere udfordringer med vores børn. Hun har hjulpet os med at ændre på nogle helt grundlæggende familiemønstre. Det er vildt at opleve, hvor stor en forskel det kan gøre, når man får den rigtige hjælp. Det var en øjenåbner for os at opdage, hvor meget man kan ændre med små målrettede justeringer” – 40 årig mor til tre

“When dealing with anyone that has anything to do with your own child, you want that person to have experience. This is something that Camilla has in bucket loads. You would not want your doctor to be fresh out of school when examining your child would you? Camilla has the insight and experience gained over many years, but that is also only half the story because she has empathy and understanding that immediately put you, as a parent at ease. She breaks down complex psychological concepts into bite sized chunks that you can understand. We had so much success with Camilla with our child and the concepts and wisdom she gave us felt like a real gift, which we still use today” – 49 årig far

 

In English WELCOME TO MY PRACTICE I offer:

 • Sessions with individuals, children and adults
 • Couples therapy
 • Counseling for parents
 • Counseling for expats experiencing trouble adjusting to DK
 • Family therapy
 • Crisis counseling

WHY SEEK PROFESSIONAL HELP?

When we as people experience sadness, stress, anxiety, grief, or loss of meaning, life can be very challenging. We can find ourselves in conflict, or have problems in the relationships to others – to our partners, children, or family members. We can find ourselves in a situation feeling unfulfilled and sad without knowing what the problem is, and have a longing for change and growth. When life is challenging and it is hard to find a way, it is a good idea to seek professional help. I would like to help you see new possibilities in life again, help you gain new insights about yourself and your relationships to others, give you tools to manage negative thought patterns, and help you find happiness and meaningfulness in your life. I also offer counselling to parents regarding small and bigger problems in the relationships with their children. It is my experience that positive changes take place already after a few sessions – changes that make a big impact on a child’s development and ability to thrive, and on family life as a whole. Treatment of children often deals with their adaptive reactions, for instance to divorce, illness or death. Parents are the most important adults in a child’s life, which is why parents should expect a high degree of involvement in the treatment of their children. In sessions with clients – be it adults or children – it is very important for me to offer a safe space where the client can feel comfortable. As a therapist I am grounded in narrative therapy, but I also draw on my experience with other therapeutic methods.

 

ABOUT ME

I am 54 years old, I live North of Copenhagen with my husband, and have three children aged 15, 19 and 21. I have broad and diverse experience in life, have spent 12 years living abroad, and have worked as an actress for many years. I have a MSc in psychology from Copenhagen University (2013) with special focus on clinical psychology and developmental psychology. I have been authorised by The Danish Supervisory Board of Psychological Practice (2015), and holds a membership of The Danish Psychological Association.

 

TESTIMONIALS

Individual therapy: “My appointments with Camilla have been invaluable” – 36 year-old woman   Counseling for parents: “When dealing with anyone that has anything to do with your own child, you want that person to have experience. This is something that Camilla has in bucket loads. You would not want your doctor to be fresh out of school when examining your child would you? Camilla has the insight and experience gained over many years, but that is also only half the story because she has empathy and understanding that immediately put you, as a parent at ease. She breaks down complex psychological concepts into bite sized chunks that you can understand. We had so much success with Camilla with our child and the concepts and wisdom she gave us felt like a real gift, which we still use today” – 49 year-old father of three

Vesterbro (Axeltorv 6)

Camilla Søeberg Hale

Cand.psych.aut.

Når livet udfordrer og det bliver vanskeligt at finde vej, så kan det være en god idé at søge professionel hjælp. Hos mig vil man opleve at blive mødt i en afslappet og tryg atmosfære. Jeg hjælper børn, unge og voksne med det de står i. Intet problem er for stort eller småt. Læs mere

TirsdagOnsdagFredag DagtiderAkuttider

Telefon: 27146800
Mail: camillasoeberghale@psykologerne.dk

Events med Camilla Søeberg Hale

Seneste blogindlæg fra Camilla Søeberg Hale

Se flere blogindlæg

Seneste podcasts med Camilla Søeberg Hale


Se flere podcasts

Nyheder fra Camilla Søeberg Hale

Kontakt Camilla Søeberg Hale

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Se ledige tider og book her en konsultation hos psykolog Camilla Søeberg Hale her og gennemfør booking.

Du kan booke en tid til en psykologsamtale med Camilla Søeberg Hale i kalenderen herunder. Klik på den ydelse du ønsker, vælg en dato der passer dig, og se hvilke ledige tider der er at vælge imellem, klik derefter på tiden og gennemfør booking.