Psykolog Sofie Asghar Madsen

Cand.psych.aut.

Sofie Asghar Madsen

Cand.psych.aut.

Telefon: 53800980
Mail: sofie@psykologerne.dk

Velkommen

 

EMDR terapi er en effektiv psykoterapi der hjælper dig fri af forskellige former for psykologisk stress                                                                                          

Hvis du er træt af at føle dig styret af gamle mønstre, føler dig fastlåst, oplever tankemylder, og ikke længere kan genkende dig selv, ikke kan leve det liv du vil, så kan EMDR hjælpe dig med at få kontrollen tilbage og handle mere som du ønsker. EMDR er veldokumenteret særligt til behandling af traumer. EMDR-terapi er særdeles effektiv til behandling af forstyrrende tanker, følelser, handlinger og kropslige reaktioner. Det er en terapiform hvor du hurtigt vil opleve bedring. Det lyder måske for godt til at være sandt.

Det vil jeg lade dig om at vurdere.

Jeg blev selv først overbevist, da jeg prøvede det på “egen krop”.
Hvis det har vakt din interesse, så læs gerne videre og book en samtale,

hvis du vil starte i EMDR-terapi hos mig.

Kærlig hilsen Sofie

 

Mit speciale er:

 • Problematisk spisning/Spiseforstyrrelser
 • Traumer, PTSD/Kompleks PTSD
 • Performance enhancement
 • Forældreskab
 • Partnervold
 • Supervision

 

 

                                                                                                

Hvad skal vi løbe hjem sammen?

Jeg har fordybet mig i at hjælpe mennesker med at skabe sig det liv de ønsker. Derfor er det meget vigtigt for mig, at vi i den første samtale, får talt om hvad vi skal løbe hjem sammen –  altså, hvad dit mål for psykologforløbet er. Det er ligeledes rigtig vigtigt, at du oplever at føle dig set og hørt og mærker at vi er et godt match. Jeg tror nemlig på, at vi som mennesker, først tør vise hvem vi er, hvis vi føler os trygge.

 

Hvordan arbejder jeg?

For at skabe tryghed, vil du opleve, at jeg er meget tydelig med hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan hjælpe med og at jeg har stor forståelse for hvorfor du har det som du har det og gør som du gør. Jeg ser din måde at håndtere livet på i lyset af de erfaringer du har med dig, som kan have været mere eller mindre traumatiske for dig. Jeg arbejder altså traumeinformeret og det betyder at jeg vil være undersøgende på hvad der er sket dig og hvad din oplevelse af tidligere hændelser har betydet for dig, da disse for det meste vil have betydning for hvordan du reagerer og responderer på svære ting i livet.

“Jeg vil være optaget af hvad der er sket dig og ikke hvad der er galt med dig”

Når jeg foretrækker EMDR som psykoterapeutisk tilgang til hvad end din problemstilling drejer sig om, er det fordi, at heri ligger forståelsen, at dine vanskeligheder i nutid er udtryk for tidligere oplevelser i fortiden, som ikke er tilstrækkeligt bearbejdede og derfor lagret i hukommelsen på en uhensigtsmæssig måde, der står i vejen for at du kan handle som du ønsker.

I EMDR ligger forståelsen, at når vi kan få fortid til at forblive fortid og nutid til at være nutid, så skaber vi mulighed for varig forandring i fremtiden.

Jeg vil derfor hjælpe dig med at få bearbejdet de oplevelser du har med dig, som spænder ben for, at du kan tænke, handle og føle som du gerne vil og jeg vil arbejde henimod at styrke de mange ressourcer du allerede har, om end de kan føles meget langt væk. på den måde vil du opleve at du får det bedre med dig selv, dine relationer og kommer nærmere dine håb for dig selv i fremtiden.

 

Når tanker om krop og mad fylder alt for meget

Hvis du så længe du kan huske, altid har haft mange tanker om krop og mad, så ved du måske ikke, at det ikke er sådan for de fleste. Dit forhold til krop og mad kan på en måde siges at afspejle dit forhold til dig selv – er det anspændt og dømmende eller afslappet og rart? De fleste, jeg har arbejdet med, hvor tanker og handlinger omkring krop og mad har taget over, har det rigtig dårligt med sig selv – de er kommet ind i en ond cirkel hvor livet handler om at undgå at tage på, tabe sig, kompensere for at have spist for meget og hvor alle aspekter af livet tilrettelægges ud fra hvordan de føler de ser ud og hvordan de kan komme til at spise/undgå at spise. Jeg vil rigtig gerne hjælpe dig til at få et bedre forhold til dig selv, for derigennem at få et mere intuitivt forhold til din krop og mad. Længere nede på siden kan du læse om noget der kaldes “følelsesbetinget overspisning”. Hvis du kan genkende lidt af det du lige har læst, så vil jeg anbefale dig at læse videre. Måske vil du opdage, at det er det du er oppe imod.

 

Følelsesbetinget overspisning

Overspisning – måske tænker du “er det ikke der hvor man spiser ekstreme mængder af mad på kort tid”. Jo, det kan det være for nogle. Mange tænker nemlig på de mennesker der vises i medierne, der er meget svært overvægtige og som spiser meget store mænger mad, når de hører ordet overspisning. Men overspisning kan være flere ting. Måske du bedre kan genkende udtrykket “at spise over sig”. Du havde planlagt at spise på én bestemt måde, men oplever, at du kommer til at gøre noget andet. Det vil jeg gerne forklare lidt om.

Du kender nok udtrykket ”at spise på sine følelser”. De fleste af os bruger til tider mad som belønning, motivation eller trøst. Det er som sådan ikke et problem. Når det kommer til følelsesbetinget overspisning, er der tale om, at man har et behov for ikke at mærke sine følelser, fordi de simpelthen er for overvældende. Man spiser altså, ikke på grund af fysisk sult, men for at dulme, undgå eller undertrykke følelser. Overspisningerne kan se forskellige ud både mængdemæssigt og på hvad der overspises og de kan være planlagte eller spontane. Måske har du flere gange oplevet, at du forsvinder for en tid fra din egen krop for så pludseligt at ”komme tilbage til dig selv” og uden du har registeret det, så har du spist meget mere end du havde besluttet dig for. Det kan give dig følelsen af at være ude af kontrol og det er ofte rigtig ubehageligt og medfører tit følelser af skyld og skam. – Den onde cirkel er i gang, for disse følelser er også for overvældende og du har sandsynligvis ikke lært hvordan du skal hjælpe dig selv på andre måder – og maden svigter aldrig!

Du ved sikkert mere om kost og sundhed end de fleste og alligevel oplever du gang på gang at det, at du, ikke slår til. Ifølge forskning, spiller de følelsesmæssige faktorer en afgørende rolle i udvikling af overspisningsproblematikker. Det er dog mere kompliceret end som så. Forskning viser nemlig også, at det er nødvendigt at forstå samspillet imellem de følelsesmæssige faktorer, neurobiologiske kredsløb i hjernen og stress.

Dette er vigtigt, fordi det betyder, at der er forhold uden for viljens kontrol, som har afgørende betydning for at man lider af følelsesbetinget overspisning. Det er altså ikke nok at have viden og viljestyrken – du er oppe imod stærke biologiske kræfter der ligger ud over din kontrol! Heldigvis er der hjælp at hente.

”Vi er nødt til at kigge på årsagerne til overspisningen og hvilken funktion den har for dig. Et øget fokus på krop, vægt og mad forværrer nemlig problemet, i stedet for at løse det”

Jeg har personlig erfaring med at leve med en spiseforstyrrelse og jeg har arbejdet i flere år med mennesker der lider under at være styret af tanker om krop, vægt og mad.

Jeg har, i samarbejde med min supervisor Katrine Halvgaard og psykologkollega Therese Aas Schultz, udviklet en behandlingsprotokol målrettet stressrelateret og følelsesbetinget spisning, som tager afsæt i en EMDR-terapeutisk tilgang.

Behandlingsprotokollen er afprøvet i et nyligt forskningsprojekt som viser, at EMDR behandling har en positiv effekt på følelsesbetinget overspisning og er dermed en lovende metode i forbindelse med at bearbejde oplevelser relateret til problematisk spisning og fremme af et mere positivt selvbillede.

I et forløb hos mig, kan du forvente at få hjælp til at få en mere intuitiv spiseadfærd, da du efter behandlingen, bedre vil kunne håndtere og regulere svære følelser på andre mere hensigtsmæssige måder i forhold til indre og ydre udfordringer eller triggers. Du vil opleve at tanker om krop og mad kommer til at fylde langt mindre og dermed frigives energi og overskud til de ting du hellere vil i livet.

 

Performance enhancement med EMDR

Oplever du at blive angst og stresset inden du skal til eksamen, jobsamtale eller holde et oplæg for en større forsamling eller i det hele taget situationer, hvor du skal præstere? Har du prøvet at ”klappen går ned” og du kan hverken huske hvad du skal sige eller tænke klart?

En af de mest innovative og effektive måder at anvende EMDR-terapi på, er inden for performance enhancement.

EMDR kan hjælpe, ellers velfungerende mennesker, med at opnå de mål de sætter sig for indenfor mange forskellige områder, fx i forbindelse med:

 • Toppræstationer inden for ledelse, sport, kunst og politik
 • Offentlig fremtræden
 • Eksamener og jobsamtaler
 • Tale i forsamlinger
 • Karrieremål

For at vi kan præstere, mestre og også øge vores performance, skal vi være i stand til at foretage en hensigtsmæssig regulering og håndtering af vores følelser og til tider kunne udholde et vist følelsesmæssigt ubehag for at opnå det vi gerne vil.

Hvis vi skal undgå at blive “kapret” af vores følelser, har vi brug for at lære dem at kende, og evt. få gamle ”traumatiske” oplevelser bearbejdet så de ikke spænder ben for en målrettet indsats som styres af den rationelle del af hjernen. Vi kan dermed få adgang til at anvende vilje, selvkontrol og fornuftig planlægning. Målet er i stedet at få anvendt den følelsesmæssige energi på en mere konstruktiv og kreativ måde, der fremmer fokus og engagement.

EMDR-terapi kan hjælpe med at reducere forventningsangst, frygt for at fejle og overspringshandlinger baseret på performance-angst. Formålet er at kunne tilgå en opgave uden at være påvirket af tidligere negative begivenheder og dertilhørende følelsesmæssige påvirkninger.

 

Performance enhancement -fokuseret EMDR kan hjælpe med at:

 • Forberede dig til præsentationer, interviews, jobsamtaler, foredrag og mindske sceneskræk
 • Reducere stress under konkurrencer og anden optræden
 •  Håndtere forventningsangst
 •  Regulere følelser som blokerer for præstation
 •  Forbedre performance
 • Styrke selvtillid, selvværd og troen på egne evner

 

Lavt selvværd som benspænd for at du præsterer dit bedste

Jeg ser, hos en del af dem jeg arbejder med, at de kæmper med lavt selvværd og utilfredshed med egne præstationer. Et lavt selvværd både begrænser og ødelægger livskvaliteten og kan ofte bremse en ellers naturlig udvikling i livet og kan i flere tilfælde være karrierehæmmende.

”Et lavt selvværd kan bl.a. betyde, at man grundlæggende ikke føler sig god nok og ikke føler, at man er værdig til klare det godt eller til, at andre gider at høre på det, man har at sige”

Der kan være tale om tidligere dårlige oplevelser, som i for høj grad har fået lov til at bestemme og definere ens selvopfattelse, måske helt tilbage til de tidlige opvækstvilkår. Ofte handler det om en diffus følelse af ikke at være ”god nok”.

Et udviklingsforløb med afsæt i EMDR kan være med til at styrke selvværdsfølelsen, opbygge et realistisk selvbillede og understøtte handlekraft og personlig grænsesætning – altså grundstenene der skal til for at kunne udvikle bæredygtige, langtidsholdbare og toppræsterende mennesker, medarbejdere, ledere, sportsfolk, kunstnere, skuespillere mv.

Performance enhancement-fokuseret EMDR kan altså hjælpe dig i både dit privatliv og i dit arbejdsliv med at opnå de mål og ønsker du har for dig selv rent personligt og karrieremæssigt.

 

Lidt om mig

Jeg hedder Sofie og til daglig arbejder jeg som psykolog i Danner, hvor jeg primært bruger EMDR til at afhjælpe PTSD-symptomer hos kvinder der har været udsat for psykisk og fysisk vold i en nær relation.

Privat bor jeg sammen med min mand og vores 2 drenge i et hus, der har brug for næsten ligeså meget kærlighed og opmærksomhed som familien.
Jeg er god til at tale med mennesker, jeg har rigtig dårlig humor (hvis du spørger mine børn) og så er jeg ret god til at huske meget ligegyldige ting.
Jeg er til gengæld ikke ret god til at tabe, hverken i spil eller i diskussioner. – og jeg er også ret dårlig til at sige nej.

 

Min faglige baggrund

Jeg blev uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2012 og autoriseret af Psykolognævnet i 2018. I 2022 uddannede jeg mig til EMDR terapeut. Jeg har særligt specialiseret mig i problematisk spisning og forskellige spiseforstyrrelser samt i vold i nære relationer. Herudover har jeg arbejdet som skole- og børnehave psykolog, hvor jeg især var optaget af at hjælpe de voksne i børnenes liv til at se bag om barnets problematiske adfærd, og i stedet hjælpe dem til at møde det behov deres adfærd er et udtryk for.
Jeg valgte at uddanne mig i EMDR, da jeg har forelsket mig i traumebehandling. Jeg er derfor også i gang med en efteruddannelse i Psykotraumatologi v. professor Ask Elklit på Syddansk Universitet.

 

 

Tilskud

Sygeforsikring danmark yder et tilskud på 2-300 kr. pr. session til psykologbehandling for medlemmer, som er i gruppe 1, 2 og 5, der er omfattet af henvisningsårsagerne  1-11 i Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling .

Hvis du har en sundhedsforsikring, kan du undersøge om den dækker psykologhjælp.

Jeg tager ikke imod henvisning fra lægen.

Vesterbro (Axeltorv 6)

Sofie Asghar Madsen

Cand.psych.aut.

Jeg kan hjælpe dig, der kæmper med spiseforstyrrelse, stressrelateret spisning og overspisning. Jeg arbejder ligeledes med performance enhancement, behandling af traumer og PTSD samt med supervision. Jeg vil være optaget af at hjælpe dig, med at få bearbejdet de oplevelser du har med dig, som spænder ben for, at du kan tænke, handle og føle som du gerne vil og jeg vil arbejde henimod at styrke de mange ressourcer du allerede har. Læs mere

MandagTorsdag DagtiderAftentider DanskEngelsk

Telefon: 53800980
Mail: sofie@psykologerne.dk

Events med Sofie Asghar Madsen

Seneste blogindlæg fra Sofie Asghar Madsen

Se flere blogindlæg

Seneste podcasts med Sofie Asghar Madsen


Se flere podcasts

Nyheder fra Sofie Asghar Madsen

Kontakt Sofie Asghar Madsen

Navn(Påkrævet)
E-mail(Påkrævet)
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.

Se ledige tider og book her en konsultation hos psykolog Sofie Asghar Madsen her og gennemfør booking.

Du kan booke en tid til psykologhjælp hos psykolog Sofie Asghar Madsen i kalenderen herunder. Klik på en dato der passer dig, og se hvilke ledige tider der er at vælge imellem, klik derefter på tiden og gennemfør booking. Der er ingen betaling ved tidsbestilling!