Rikke Plougsbæk

Cand.psych.aut.
Book en samtale hos Rikke
Cand.psych.aut.
+45 27 12 13 53
rikkeplougsbaek@psykologerne.dk
Strandlodsvej 17 A st tv, 2300 København
KONTAKT
BOOK

I de fleste menneskers liv vil der være perioder, hvor alting føles lidt sværere end vanligt. Hvor det føles, som om der er ubalance, og hvor trivslen er udfordret. Hvor vi oplever mindre overskud og mere træthed, hvor det er svært at huske, holde fokus og koncentrere sig, og hvor vi lettere bliver irriterede på andre. Ofte oplever vi samtidig, at tankerne kører i ring og er mere negative, end de plejer. Vi kan føle, at vi ikke duer til noget, og måske kan det endda være svært at finde ud af, hvad der er vigtigt, og hvad der skal prioriteres. I sådanne perioder kan det være rart at tale med andre om det, man oplever. Og det kan opleves værdifuldt med en udenforstående samtalepartner, som kan bidrage med viden og erfaring om netop sådanne oplevelser, og som kan hjælpe til at sætte gang i en proces mod mere balance og bedre trivsel.

 

Mig som samtalepartner

Jeg har specialiseret mig i arbejdet med mennesker, der oplever ubalance på ét eller flere områder af deres liv. Det kan være mennesker, som oplever stress eller pres i deres arbejdsliv eller deres private liv, det kan være mennesker i krise, eller det kan være mennesker, som er påvirket af sygdom eller problemer hos deres nærmeste. Jeg kan hjælpe med at forstå oplevelserne og sortere i dem. Ofte oplever vi at være meget fastlåste i vores problemer, og en vigtig del af det fælles arbejde i samtalerne vil derfor være at få muliggjort en øget bevægelighed. At få skabt en fornemmelse af, at det faktisk er muligt at handle på måder, som bringer øget balance og trivsel, såvel på kort som på langt sigt. Ofte kan det handle om at blive mere afklaret om egne værdier og om at træffe valg og prioritere i overensstemmelse med disse. Jeg har haft over 300 mennesker i individuelle stresshåndteringsforløb, og jeg har været kursusleder på mere end 30 gruppebaserede stressforløb med fokus på meditation og mindfulness samt andre stressreducerende øvelser. Jeg har således solid erfaring med at hjælpe mennesker igennem stress og mistrivsel og stor indsigt i de mekanismer, som typisk er i spil, når man oplever belastninger. Samtidig ved jeg, at ethvert forløb er særegent.

 

Samtalernes indhold

En væsentlig del af et samtaleforløb hos mig er derfor at afstemme, hvad netop du ønsker og har brug for. I starten af et samtaleforløb kan det måske være værdifuldt for dig at få viden om typiske reaktioner og mulige strategier til selvomsorg her og nu. Når de værste symptomer har lagt sig, og du mærker, at dit overskud så småt vender tilbage, kan det måske være værdifuldt at gå på opdagelse i, hvad der fremadrettet vil være nærende og hjælpsomt for dig. Måske har du brug for at blive klarere på dine ønsker og værdier, så du bedre kan træffe gode valg og prioritere på måder, som er gode for dig, og som på sigt er med til at forebygge tilbagefald og sikre en bæredygtig balance. Uanset hvad du har mest brug for, er jeg nysgerrig på din oplevelse og på dine erfaringer. Når mennesker kommer til psykolog, har de ofte prøvet andre strategier forinden for at få det bedre. Erfaringerne herfra er vigtige, så vi i vores fælles arbejde bygger videre på det, der allerede fungerer – og ikke bliver ved med at forsøge det, der ikke fungerer. For mig er det vigtigt, at du går fra vores samtaler med noget nyt hver gang. Det kan være en ny indsigt eller forståelse eller et mere nuanceret perspektiv. Særligt vigtigt er, at du får konkrete redskaber til at bevæge dig videre mod bedre balance og øget trivsel. Jeg har stort fokus på at inddrage arbejdslivet, hvor dette er relevant, og jeg har stor erfaring med at hjælpe mennesker til en god tilbagevenden til arbejde efter sygemelding. Jeg har gennem flere år rådgivet virksomheder og ledere om mental sundhed og stressforebyggelse og -håndtering på arbejdspladser, ligesom jeg løbende afholder temadage og oplæg om stress og trivsel. Jeg har herfra indgående kendskab til, hvad arbejdspladser typisk er særligt opmærksomme på, og denne viden kan bidrage til, at du via vores samtaler kan føle dig ’godt klædt på’ til dialogen med din ledelse.

 

Min faglige baggrund

Jeg er uddannet psykolog ved Københavns Universitet i 2003 og er autoriseret af Dansk Psykolognævn. Jeg har en to-årig specialistgodkendt kognitiv efteruddannelse, ligesom jeg er uddannet i flere evidensbaserede meditationsprogrammer samt evidensbaserede stressbehandlingsprogrammer. Meditation og mindfulness er veldokumenterede virkningsfulde strategier, når det handler om mental sundhed og stressforebyggelse samt stressbehandling og kan inddrages i samtaleforløbet i ønsket omfang. Generelt afhænger formen af samtaleforløbet af den givne problemstilling og de personlige ønsker, du har, og vi vil løbende have dialog om, hvad der er hjælpsomt for dig. Jeg tilbyder individuelle samtaler mandag og tirsdag. Sideløbende er jeg ansat i Fonden Mental Sundhed som leder for fondens kommunale indsatser (implementering af mentale sundhedsindsatser og særligt det evidensbaserede program Åben og Rolig i landets kommuner). Min tidligere arbejdserfaring tæller Psykiatrifonden, Stressklinikken i Københavns Kommune, og Grow People (erhvervspsykologer med speciale i stressbehandling).

 

Bonusinfo

Privat bor jeg sammen med min mand og mine to piger på 8 og 12 år samt vores hundehvalp, Buddha, ved Amager Strand. Stranden og vandet har stor betydning for mig, og min energi løftes altid af en gå- eller løbetur på stranden og et dyp i havet. Yndlingsdage byder derudover på langsomhed, nærvær og god tid sammen med de vigtige mennesker i mit liv.

Cand.psych.aut.
+45 27 12 13 53
rikkeplougsbaek@psykologerne.dk
Strandlodsvej 17 A st tv, 2300 København
KONTAKT
BOOK

Information

 • ACT
 • Kognitiv adfærdsterapi
 • Angst
 • Dårligt psykisk arbejdsmiljø
 • Depression
 • Eksistentielle problemstillinger
 • Krisehjælp
 • Kroniske smerter
 • Kurser og foredrag til virksomheder
 • Ledercoaching
 • Stress
 • Tilbagevenden til arbejde efter sygdom
MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
DagtiderAftentiderAkuttider
DanskEngelsk

INDHOLD FRA Rikke Plougsbæk

Kontakt psykolog Rikke Plougsbæk

Book tid hos Rikke Plougsbæk

Du kan booke en tid i kalenderen herunder. Klik på en dato der passer dig, og se hvilke ledige tider der er at vælge imellem, klik derefter på tiden og gennemfør booking. Der er ingen betaling ved tidsbestilling!
Skriv til Psykologerne

Har du spørgsmål til vores psykolognetværk, kan du skrive til os her.

Når du kontakter Psykologernes psykolog-huse i København, giver du samtykke til, at vi må opbevare de informationer, du angiver i forbindelse med udfyldelse af kontaktformularen.
Tak for din besked
Jeg svarer dig tilbage hurtigst muligt.
Venlig hilsen
Psykolog Rikke Plougsbæk
Tak for din besked
Jeg svarer dig tilbage hurtigst muligt.
Venlig hilsen
Psykolog Anita Øland