Psykolog Maja Birch

Cand.psych.aut.

Maja Birch

Cand.psych.aut.

Telefon: 30 39 22 40
Mail: maja@psykologerne.dk

Velkommen!

Jeg tilbyder individuel terapi, familieterapi og parterapi med kort ventetid.


Individuel terapi

Der kan være mange forskellige grunde til at opsøge hjælp hos en psykolog. Nogle gange ved vi præcis, hvad der belaster os, og hvad vi ønsker hjælp til – andre gange kan det vanskelige opleves mere diffust, som symptomer i kroppen eller i vores relationer, som vi ikke kender årsagerne til.

Uanset hvilken problematik du kommer med, så er det min fornemmeste opgave at skabe et trygt rum, hvor vi sammen kan undersøge dine behov for forandring og støtte.

Min tænkning og tilgang er, at kriser er en naturlig del af livet og at vi alle på forskellige tidspunkter i livet vil opleve, at skulle tage livtag med eksistensens vilkår.

Målet med samtalerne er, at du oplever, at få effektiv hjælp til at få løst de udfordringer, du står i og får udbygget kendskabet og kærligheden til dig selv. Jeg vil løbende følge op med dig og sikre, at vi er på rette vej og at samtalerne er virksomme for dig.


Familieterapi

Samtaler med børn, unge og familier.

Det absolut vigtigste for vores livskvalitet er, at vi har det godt med vores børn og vores nærmeste. Når vi bekymrer os om vores børns trivsel og udvikling, eller ikke forstår/formår at møde vores børns adfærd og følelser i overensstemmelse med den kærlighed, vi nærer til dem, så er det smertefuldt.

Alle mennesker og familier oplever på forskellige tidspunkter i livet at være udfordret, ramt af kriser eller at være kørt fast i uhensigtsmæssige dynamikker og samspilsmønstre. Her kan det være hjælpsomt med en støttende hånd fra en professionel, som kan hjælpe med at få øje på nye veje at gå i det at være sammen som familie.

Jeg har mange års erfaring i arbejdet med børn, unge og familier, som på forskellig vis har haft behov for støtte til at komme i positiv udvikling og finde eller genfinde melodien som familie.

Fælles for alle de familier jeg har arbejdet med er, at der altid er en uforgængelig kærlighed nedenunder det vanskelige – og at det i alle familier er muligt at lave justeringer, således at store som små i familien kommer til at opleve en større grad af tryghed og glæde ved det at være sammen.

“Min erfaring er, at det er aldrig for sent at forbedre relationerne til dem, vi elsker mest.”

 

Det kan være relevant at søge hjælp, hvis du som forælder:

 • Oplever konfliktfyldte relationer og samspil i din familie
 • Ser at dit barn mistrives
 • Bekymrer dig om dit barns trivsel hjemme eller i skolen/daginstitutionen
 • Har svært ved at forstå og håndtere adfærd og reaktioner hos dit barn
 • Føler dig usikker og afmægtig
 • Oplever vanskeligheder i samarbejdet med pædagoger og lærere omkring dit barns behov for hjælp og støtte
 • Ønsker et supplement eller alternativ til det kommunale psykologtilbud

Parterapi

“Problemer i parforholdet er noget af det mest belastende for vores sundhed og livskvalitet – det kan være absolut livsforandrende at tage hånd om relationen til dem, vi elsker mest”

 

Jeg arbejder emotionsfokuseret i arbejdet med par og er efteruddannet i metoden (EFT). I terapien fokuserer vi sammen på hvilke følelser og umødte behov, der skaber og vedligeholder konflikterne i jeres parforhold. Det primære formål med terapien er at styrke jeres parrelation og skabe et mere trygt og kærligt parforhold, hvor I i højere grad oplever, at kunne forstå og imødekomme hinanden. Min opgave er at støtte jer i de svære samtaler, som I ellers kan blive fastlåst i derhjemme. Når vi lykkes i parterapien, vil I opleve, at I opnår en større bevidsthed om de mønstre og dynamikker, som tager jer væk fra hinanden – og at det herigennem bliver lettere at bremse og erstatte disse med samspil, som er præget af en større grad af sårbarhed og følelsesmæssig tilgængelighed. Statistikken siger, at 70-75 % af alle par, som prøver EFT-parterapi, rykker sig fra at opleve frustrationer og konflikter til oplevelsen af et mere trygt og levende parforhold.


Om mig – uddannelse og erfaring:

Jeg er født i 1983 og bosat i København. Jeg har i 15 år beskæftiget mig med at hjælpe børn, unge og familier, som på forskellig vis har befundet sig i vanskelige eller fastlåste livssituationer. Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2013 og autoriseret af Autorisationsnævnet i 2016. Jeg har en baggrund i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og som familiebehandler. Jeg er certificeret Marte Meo-terapeut og på vej mod certificering som parterapeut (EFT). Metodisk arbejder jeg med afsæt i flere forskellige tilgange, men er særligt inspireret af en emotionsfokuseret og tilknytningsteoretisk tænkning, hvor en anerkendende og nærværende stemning er det bærende element i terapien. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og modtager løbende supervision, for at sikre kvaliteten af mit arbejde.

Jeg har særligt erfaring med:

 • Individuel terapi med unge og voksne
 • Familievejledning og familieterapi til børn, unge og familier
 • Parterapi og skilsmisserådgivning
 • Stress, angst, depression
 • Udfordringer i forbindelse med familiedannelse
 • Marte Meo-forløb til familier og professionelle
 • Supervision til professionelle

Vesterbro (Axeltorv 6)

Maja Birch

Cand.psych.aut.

I terapien lægger jeg vægt på en nærværende, varm og respektfuld stemning. Min fornemmeste opgave er at du føler dig tryg, så vi sammen kan undersøge, hvad du eller I ønsker hjælp til. Læs mere

Telefon: 30 39 22 40
Mail: maja@psykologerne.dk

Events med Maja Birch

Seneste blogindlæg fra Maja Birch

Se flere blogindlæg

Seneste podcasts med Maja Birch


Se flere podcasts

Nyheder fra Maja Birch

februar 2021

Kan man lave parterapi med to fiktive personer? Maja kan! Se en fantastisk og nyskabende liveevent bragt i samarbejde med Herlev bibliotek.

I samarbejde med Herlev bibliotek gennemgår psykolog og EFT parterapeut Maja Birch sammen med litteraturformidler Nanna Damsgaard-Larsen bogen “Vilhelms værelse” af Tove Ditlevsen. Læsebrillen er udskiftet med parterapibrillen – for hvad er det egentlig hovepersonerne Lise og Vilhelm kæmper med i deres parforhold?, hvordan ville parforholdet have været, hvis de havde gået i parterapi? og kan vi spejle os i deres udfordringer og lære af dem? Se liveeventet og få svaret her…

Vis flere nyheder

Kontakt Maja Birch

Telefon: 30 39 22 40
Mail: maja@psykologerne.dk