Psykolog Cecilie Hrasko Sonne

Cand.psych.aut.

Cecilie Hrasko Sonne

Cand.psych.aut.

Velkommen

Som autoriseret psykolog tilbyder jeg skræddersyet behandling på baggrund af min indføring i metakognitiv terapi og systemisk samt eksistentiel psykoterapi. Jeg tilbyder psykologsamtaler på både dansk og engelsk, primært i dagstimerne på Axeltorv, København V. Jeg beskæftiger mig især med:

 • Angst, stress og depression: bearbejdning, genoprettelse og nye mestringsstrategier.
 • Parterapi: kommunikation og behovsafklaring; nærhed og intimitet; forældreskabsproblemer; samspilsmønstre.
 • Relationelle udfordringer: ensomhed og isolation; græsesætning; lavt selvværd; omsorgssvigt.
 • Arbejdsmæssige udfordringer: håndtering af arbejdsrelateret stress, udbrændthed, arbejdsløshed; karriere; work-life balance; coaching til arbejdslivet.
 • Eksistentielle udfordringer: sorg og krise; tab af kærlighed eller job; sygdom og død; meningsløshed; håndtering af eksistentielle spørgsmål.
 • Tværkulturel behandling: udfordringer i expat-livet; spørgsmål om identitet i multikulturelle familier.

English speakers, please contact me for details of my psychological services. Of particular note are my international experience and multicultural background, which have made me adept at providing counselling for intercultural issues in e.g., the workplace and for challenges faced by multicultural families. You can also find more information about my psychological services below.

Hvordan arbejder jeg?

Først tager vi en samtale, hvor vi sammen undersøger, hvad dine behov og mål for terapi er – om de udfordringer du oplever i dit liv, og hvad du gerne vil opnå. På den måde tilpasser jeg terapiforløbet specifikt til din situation og ønsker om forandring. Jeg tager udgangspunkt i det enkelte individ i sin helhed i min tilrettelæggelse af terapi og metode – dig som person, dine omstændigheder, styrker og problemstillinger. Hos mig er terapi funderet på åbenhed, tryghed og tillid. Mit valg af psykoterapeutisk metode afhænger af hvad der er relevant for dig, dine individuelle behov. Man kan kalde mig eklektiker i min terapeutiske tilgang: Jeg tilbyder forskellige terapiformer. Her får du behandlingsforløb, som er skræddersyet til dig. Jeg lægger derfor meget vægt på at skabe en nærværende og tillidsfuld relation til dig, så du kan føle dig tryg til at åbne op. Sammen evaluerer vi løbende på forløbet, så vi sikrer, at du får den rette hjælp og oplever fremdrift mod dine mål. Jeg gør meget ud af allerede tidligt i behandlingsforløbet at præsentere øvelser, redskaber og emner, som du kan arbejde med derhjemme mellem vores samtaler. Mit mål er, at du som led i terapien integrerer den i din hverdag i form af hjemmeopgaver, hvor du øver dig på at lave forandringer i dit liv.

Hvem er jeg?

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og City, University of London. Efterfølgende er jeg autoriseret af Psykolognævnet. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening. Min terapeutiske erfaring har jeg opsamlet gennem årene fra beskæftigelse hos bl.a. Neokognitivt Institut, Verdensbanken i Washington, psykiatrisk akutmodtagelse i Arendal, Norge, Gadejuristens psykologgruppe, Livaa Rehab – forening for skadevirkningen af prostitution, Center for Autisme og Socialpædagogik, Dansk Røde Kors, Center for Misbrugsbehandling og siden 2015 fra privatpraksis. Udover mit studieophold i London har jeg boet og arbejdet i USA, Norge og Tjekkiet. Min udlandserfaring har gjort mig til en god kommunikatør på tværs af kulturer med stor indføling i interkulturelle problemstillinger. Som barn af en dansk mor og en tjekkisk far har jeg meget tidligt tillært mig denne interkulturelle kompetence: Jeg har nemt ved at gå i dialog i (kultur-) mødet med mennesker fra forskellige lande. Disse kompetencer har jeg draget stor nytte af i mit behandlingsarbejde med bl.a. expats. Jeg vægter efteruddannelse højt for at holde mig opdateret på den nyeste viden og udvikle min faglige identitet. Derudover modtager jeg løbende supervision fra andre psykologer for kontinuerligt at kvalitetssikre min faglige indsats og tilbyde den bedste behandling.

Hvad tilbyder jeg?

Parterapi

Parforhold har kæmpe betydning ikke mindst for vores egen trivsel men også for vores børns opvækst. Det spiller en rolle i vores præstationsevne på arbejdet og i den måde, hvorpå vi i det hele taget fungerer i livet. Jeg tilbyder hjælp til, at I kan genfinde hinanden i jeres parforhold. Sammen kan vi undersøge de følelser og uopfyldte behov, der fastholder jer i mistrivsel. Jeg vil hjælpe jer til, at kunne sætte ord på disse følelser og behov, sådan at de kan blive mødt på en positiv måde. Det er i den svære italesættelse, at jeg kan støtte jer til at få større forståelse for hinanden, og til hvordan I sammen bedre kan håndtere jeres behov.

Relationelle udfordringer

Relationer handler om, hvordan vi både forholder os til andre og til os selv. Vores relationer former os i forhold til vores oplevelse af os selv og andre. Vi er vores relationer: De præger i høj grad vores tilværelse; den måde, hvorpå vi lever vores liv såvel alene som i selskab med andre. Relationer er afgørende for vores trivsel. Samtidigt kan vi blive psykisk påvirket, når vi bliver udfordret i vores kontakt – eller mangel på samme – til os selv, familie, partner, kolleger, venner, osv. Det kan være enormt opslidende for psyken. Jeg tilbyder hjælp til dig, der vil være bedre i stand til at navigere i dine relationer, både i dit forhold til dig selv og til andre mennesker. Sammen kan vi undersøge, hvad der er på spil i dine relationer, og finde ressourcer og muligheder, hvormed du kan forholde dig anderledes til det, der er svært. Jeg kan hjælpe dig med at finde nye måder, hvorpå du kan være tro mod dig selv i dine relationer, som er i overensstemmelse med, hvad der er vigtigt for dig.

Arbejdsmæssige udfordringer

Det er på arbejdspladsen, hvor mange af os bruger det meste af vores tid. Vi tillægger arbejde – eller mangel på samme – stor betydning i vores liv. For mange af os giver arbejde mulighed for at opnå mening, livskvalitet og udvikling i vores tilværelse. Meget af vores identitet er bundet op på vores job. Udfordringer på arbejdspladsen skal derfor tages alvorligt. Det er vigtigt, at vi trives i vores arbejdsliv. Jeg tilbyder hjælp til dig, der mistrives i dit arbejdsliv. Du oplever måske manglende arbejdslyst; for høje krav til præstation; dårlige forhold til ledelse og til kolleger; eller at føle dig fastlåst i dit job. Hvad end du henvender dig med, så kan vi sammen undersøge de følelser og forhold, som skaber din mistrivsel i dit arbejdsliv. Jeg kan hjælpe dig med at få klarhed over i din situation, og med at finde nye, mere hensigtsmæssige måder, hvorpå du kan navigere i den.

Eksistentielle udfordringer

Vi kommer alle til at opleve eksistentielle udfordringer på et tidspunkt i vores liv, fx i forbindelse med transformationer, tab af en nærtstående person, en skilsmisse, jobopsigelse, alvorlig sygdom eller alderdom. Nogle oplever også, at et livsprojekt ikke lykkedes, såsom at få børn eller opnå en karrieredrøm. Når det sker, kan man opleve, at intet rigtig giver mening længere. Man kan føle sig så fastlåst i en sorg eller en krise, at det er nødvendigt at få hjælp til at tage et nyt valg for at komme videre. Jeg tilbyder hjælp til dig med at håndtere din svære livssituation. Sammen kan vi på nænsom vis undersøge de svære følelser tilknyttet den livsændring eller det tab, som du har oplevet. Selvom det er enormt smertefuldt, så er der meget at hente ved at arbejde med at blive bevidst om og bearbejde disse svære følelser. Jeg kan hjælpe dig skridt for skridt til at komme igennem sådan en proces. Mit mål er, at du opnår accept af din nye livssituation, og med fornyet styrke og tro på dig selv kan vælge en ny retning for dit liv.

Tværkulturel behandling

Det kan være rigtig spændende at bo, arbejde eller studere i udlandet. For mange mennesker er det en oplevelse, som er forbundet med glæde og varme minder. I mit arbejde møder jeg dog expats, der bliver overrasket over, at afsavnet til deres hjemland eller familie er større, end de havde regnet med. Mange føler sig ensom og fortvivlet over at mangle et socialt netværk. Jeg tilbyder hjælp til at kunne håndtere disse typer af udfordringer på baggrund af min interkulturelle kompetence. Det kræver evne til at kunne kommunikere med mennesker med udenlandsk eller multikulturel baggrund, hvor kultur spiller ind i varierende grad i forhold til deres problematikker. Som barn af en dansk mor og en tjekkisk far har jeg selv personligt erfaret de identitetsrelaterede spørgsmål, der kan forekomme i forbindelse med at vokse op i ”mødet” mellem to forskellige kulturer. Det er en viden, som jeg drager nytte af i mit arbejde med mennesker med multikulturel baggrund.

Metakognitiv behandling

Jeg tilbyder metakognitiv behandlingsforløb til behandling af generaliseret angst, social fobi, OCD, depression og stress.

Metoder

Eksistentiel Terapi

Jeg er især inspireret af psykiater Irvin D. Yaloms tilgang til eksistentiel terapi. Denne metode bruger jeg ofte i mit arbejde med mennesker, der er ramt af livskriser (tab og sorg) og eksistentielle problematikker (angst, ensomhed, meningsløshed, osv.).

Metakognitiv Terapi

Metakognitiv terapi er udviklet af Professor Adrian Wells. Det er en manualbaseret terapiform. Ved brug af denne metode følger jeg derfor en behandlingsmanual til behandlingen af bl.a. generaliseret angst, social fobi, OCD og depression. Mit fokus er på at forandre den måde, hvorpå du forholder dig til dine tanker – ikke som sådan at ændre på indholdet af dine tanker.

Systemisk Terapi

Et grundlag for systemisk terapi er menneskelige relationer; psykologiske problemer skabes og vedligeholdes i sociale samspil. Når jeg bruger denne metode, har jeg fokus på at forstå og behandle dine problemer ved bl.a. at fokusere på de sociale sammenhænge, du indgår i såsom familien, vennekredsen og på arbejdspladsen.

Undervisning og kurser

Jeg holder meget af at undervise. Det er vigtigt for mig at gøre min undervisning så praksisnær og redskabsbaseret som muligt. Jeg har undervist og afholdt kurser for forskellige sundhedsfaglige medarbejdere bl.a. sundhedsplejersker, socialrådgivere, coaches og psykoterapeuter. Jeg har mange års erfaring i at undervise indenfor for en bred vifte af psykologfaglige områder, fx angst, depression og stress (-håndtering og coaching). Kontakt mig endelig, hvis du ønsker at høre mere om min undervisningserfaring. Måske skal I afholde temadage eller kurser på arbejdspladsen med et psykologfagligt fokus, hvad end I skal lave, så vil jeg gøre mit bedste for at hjælpe jer.

Supervision

Jeg tilbyder supervision til psykologer på vej mod autorisation samt sundhedsfagligt personale. Kontakt mig gerne for mere information.

English speakers

I offer therapy in English in the following areas:

 • Couples Therapy and relational challenges, such as loneliness and low self-esteem.
 • Work, stress and well-being, work-life balance, coaching related to working life.
 • Intercultural issues related to life as an expat, such as loneliness, ideas for where and how to acquire a social network, psychological tools to cope with everyday life in a country without or with few social relationships.
 • Existential questions or crises that centres around inner dialogs such as: What is the meaning of my life? Why am I here? What am I going to do with my life? What life do I want to live?

In addition, I offer therapy within the metacognitive method for the treatment of generalised anxiety, social phobia, OCD, depression, and stress.

Vesterbro (Axeltorv 6)

Cecilie Hrasko Sonne

Cand.psych.aut.

Jeg tager udgangspunkt i det enkelte individ i sin helhed i min tilrettelæggelse af terapi og metode – dig som person, dine omstændigheder, styrker og problemstillinger. Jeg glæder mig til at hjælpe dig/jer videre til en hverdag med mere trivsel. Læs mere

Telefon: 50306265
Mail: cecilie@psykologerne.dk

Events med Cecilie Hrasko Sonne

Seneste blogindlæg fra Cecilie Hrasko Sonne

Bryd tavsheden: psykisk vold kollegaer imellem

11. september 2023

Psykolog Cecilie Sonne

Bryd tavsheden: psykisk vold kollegaer imellem
Kære leder, er du bevidst om dit relationelle ansvar?

10. juni 2022

Psykolog Cecilie Sonne

Kære leder, er du bevidst om dit relationelle ansvar?

Se flere blogindlæg

Seneste podcasts med Cecilie Hrasko Sonne

#15. Føler du dig stresset?

29. maj 2022

PSYGT

#15. Føler du dig stresset?

Se flere podcasts

Nyheder fra Cecilie Hrasko Sonne

Kontakt Cecilie Hrasko Sonne

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Se ledige tider og book en konsultation hos psykolog Cecilie Hrasko Sonne

Du kan booke en tid til en psykologsamtale med Cecilie Hrasko Sonne i kalenderen herunder. Klik på den ydelse du ønsker, vælg en dato der passer dig, og se hvilke ledige tider der er at vælge imellem, klik derefter på tiden og gennemfør booking.