Psykolog Emilie Tang Kirk

Cand.psych.aut.

Emilie Tang Kirk

Cand.psych.aut.

Telefon: 60 94 50 96
Mail: emilie@psykologerne.dk

Velkommen

Uanset hvem du er, og hvad du kommer med, er det altafgørende for mig, at du kan føle dig tryg i rummet, og at du oplever dig set, hørt og forstået. Nærvær og kemi er nogle af de vigtigste ingredienser i terapi, og hvis de er på plads og fungerer, gør terapien det som oftest også. Når jeg sidder i terapien, har jeg ikke én bestemt metode, jeg benytter mig af. Jeg arbejder såkaldt eklektisk, hvilket betyder, at min tilgang til dig vil være baseret på hvad du kommer med, samt hvad jeg ud fra min erfaring og min intuition vurderer vil være den rette vej at gå. Mit menneskesyn er, at vi kommer ind i denne verden præcis, som vi skal være. I løbet af vores opvækst og tilværelse kommer vi alle ud for hændelser og oplevelser, som på godt og ondt er med til at forme os og påvirke den måde, vi forstår os selv, andre mennesker og verden på. Det væsentlige for mig er at finde frem til, hvilke antagelser du har, som gør noget godt for dig, og hvilke som ikke tjener dig længere.

Få kroppen med

En anden vigtig ingrediens i den terapeutiske proces hos mig er at have kroppen med. Mange mennesker oplever at være meget ‘i hovedet’, mens kontakten til kroppen er en mere ukendt og vanskelig størrelse. Måske kender du det: Tendensen til at overhøre de signaler kroppen sender, hvorfor den er nødt til at ringe med større og større ‘alarmklokker’ for at blive hørt. At komme i kontakt med kroppen er en hjælp til at mærke, hvordan du har det her og nu, og udgør en vigtig del af, at du kan registrere og forstå dine reaktioner. Dette kan jeg i terapien guide dig til at mærke ved blot at have en øget opmærksomhed på, hvordan du har det fysisk lige nu; hvordan din krop har det. Jeg kan for eksempel hjælpe dig til at øge opmærksomheden på din vejrtrækning, din puls, på hvordan de store led i kroppen føles, om der er spændinger, ubehag eller en følelse af sammentrækning til stede i kroppen. Kontakt til kroppen kan også skabes ved, at jeg guider dig i mere formelle teknikker som for eksempel meditation, hvor jeg dels har fokus på din vejrtrækning, dels på en skanning af alle kroppens dele fra top til tå. Dette vil typisk få nervesystemet ned i gear, give en øget følelse af ro i krop og sind samt træne dig i at være mere kropsbevidst, hvilket vil kunne gøre det lettere for dig at skabe balance i systemet på egen hånd. Min viden om og tilgang til meditation baserer sig især på Dr. Joe Dispenzas arbejde.

Terapi er et samarbejde

Det er vigtigt for mig at understrege, at der ikke findes quick fixes. Det er sjældent, at man oplever at være på toppen efter én eller få psykologsamtaler. Terapi er en proces; og det, der sker med dig og dit liv mellem samtalerne, er lige så vigtigt som selve samtalerne.
Det er en helt almindelig antagelse, at går man til psykolog, så “gør” psykologen noget, og så får man det bedre. Og det er en fuldt ud forståelig antagelse! Og den er heller ikke som sådan forkert. Jeg vil mere sige det sådan, at terapi er det, der sker i rummet mellem os, snarere end at det er noget, jeg “gør” eller “giver” dig.
For det, der blandt andet gør forskellen og hjælper, er at du gennem samtale med mig får sat ord på, hvad der rører sig i dig; at du får en større indsigt i dig selv, dine tanker, følelser, oplevelser, relationer og dit syn på verden. Med denne nye indsigt bliver du i stand til at forstå dig selv og verden på en måde, der tjener dig bedre – og bliver i stand til at handle ud fra dette.

Sprogofficer

Før jeg blev psykolog, er jeg uddannet sprogofficer i russisk i Forsvaret. Det er i udgangspunktet en helt anden verden end at være psykolog! Samtidig er der en del læring og erfaring derfra, jeg trækker på som psykolog den dag i dag. I mit arbejde for Forsvaret har jeg 10 års erfaring med blandt andet at uddanne soldater i brug af tolk, kulturforståelse og kommunikation, herunder i situationer der indbærer en sikkerhedsrisiko. Dette har givet mig stor erfaring med en arbejdskultur med faste rammer, normer og roller, og disse erfaringer trækker jeg ofte på, når jeg skal relatere til mine klienters arbejdsrelaterede udfordringer med at begå sig i arbejdslivet. Jeg har fra min tid i Forsvaret også meget praktisk erfaring med, hvordan mennesker reagerer under pres, hvilket er en vigtig faktor, når jeg hjælper klienter til at skabe mening i de ofte uventede reaktioner, vi kan have, når livet bliver svært.

Yderligere info om mig

Jeg er 38 år, uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2012, og autoriseret af Psykolognævnet. Jeg har fra mit tidligere psykologarbejde erfaring med at hjælpe sygemeldte mennesker tilbage til arbejdsmarkedet; jeg har været ansat i privat praksis, og senest har jeg arbejdet som psykolog på smerteklinik og hjulpet mennesker med kroniske smerter med at håndtere og finde mening i de mange forskellige konsekvenser, fysiske smerter fører med sig. 

NB: Hos Psykologerne har vi ikke overenskomst med den offentlige sygesikring. Du kan derfor ikke bruge en lægehenvisning hos os.

De områder og problemstillinger, jeg som psykolog ofte støder på og har stor erfaring med, er blandt andet:

Stress – den kan være arbejdsrelateret eller udløst af andre belastende omstændigheder i dit liv. Mit fokus vil her være at afdække årsagerne til, at der er stress i dit system; hjælpe dig til at forstå dine fysiske og psykiske reaktioner som naturlige svar på belastning; støtte dig i opmærksomhed på, hvad der forværrer og lindrer symptomerne; styrke din evne til at yde omsorg for dig selv, beskytte dine grænser og genopbygge din energi.

Angst – hvad ligger til grund for den angst, du oplever, og hvordan kommer den til udtryk fysisk og psykisk? Hvilken såkaldt undgåelsesadfærd har du (er der for eksempel bestemte steder, oplevelser og situationer, du undgår for ikke at aktivere dine angstsymptomer)? Mit fokus er, at selvom angst ofte opleves som en udelukkende fysisk og farlig tilstand, der kommer ud af det blå, så er det som oftest en slags “ventil” kroppen bruger for at få dig i tale og tage hånd om det, der af den ene eller anden grund går “under radaren” hos dig. Selvom angsten kan føles irrationel og uforståelig, er der altid en naturlig og forståelig grund til, at den er der. Den undersøger vi, og jeg guider dig i gradvist at være med angsten og i at eksponere dig selv for det, som eventuelt trigger den – men i et tempo, hvor din krop kan være med og lærer, at den pågældende situation ikke er farlig.

Depression – du kan være et sted, hvor du føler dig nedtrykt og ingen energi har, og hvor alt har mistet sin betydning. Det er et rigtig svært sted at være, hvor det kan føles skamfuldt og uoverskueligt at række ud efter hjælp, hvor du mest har lyst til at isolere dig og måske endda har tanker om, at livet ikke er værd at leve mere. Jeg tilbyder her et rum, hvor dine tanker, følelser og oplevelser er forståelige, hvor der intet skamfuldt er i at have en depression, og hvor der er plads til den afmagt, du måske føler. Derudover hjælper jeg dig til at finde frem til og tage de skridt, der skal til på vej mod bedring. En del af dette kan være at lægge en helt konkret plan for dine daglige rutiner – søvnmønster, kost, dagslys, frisk luft, social kontakt og så videre, hvilket kan føles uoverstigeligt på egen hånd, men som jeg støtter dig i at få sat i system.

Selvværd – ingen fødes ind i denne verden med en følelse af at være mindreværdig. Er du ramt på dit selvværd, er der på et eller andet tidspunkt sandsynligvis hændt noget, der har fået dig til at tro på tanken om, at du ikke er nok værd. Hvilke antagelser bærer du på om dig selv? Tjener de dig eller holder de dig nede? Det undersøger vi, og jeg hjælper dig til at se dig selv i et nyt lys – til at genfinde det værd, du altid og hele tiden har haft, men som du har mistet kontakten til.

Eksistentielle problemstillinger – de fleste mennesker oplever på et eller andet tidspunkt i deres liv at stille sig selv spørgsmålene: Hvem er jeg? Hvor skal jeg hen? Hvad er meningen med det hele? Det er store og komplekse spørgsmål, som jeg desværre ikke har et klart og færdigt svar på. Men jeg kan hjælpe dig til at undersøge, hvad det vil sige at være dig – hvordan det føles at være det menneske, du er nedenunder de etiketter, vi er vant til at definere os selv og andre ud fra som for eksempel alder, køn, nationalitet, arbejde, seksualitet, civilstatus, indkomst, politisk ståsted og så videre. Hvem er du først og fremmest uafhængigt af de etiketter?

Livskriser – vi rammer dem alle sammen på et eller flere tidspunkter i vores liv. Hvad end det skyldes tab af en nær person, af relationer, af fysisk formåen, identitet, arbejde, indkomst/materielle goder eller andre svære hændelser, så er livskriser en uundgåelig del af tilværelsen. Det væsentlige er, hvordan de påvirker dig, og om du oplever at være et sted, hvor du har brug for en hånd til at guide dig igennem, hvad der kan føles som en dyb og endeløs dal. Jeg hjælper dig med at skabe mening i dine reaktioner og med at få kontakt til den del af dig, der bærer dig igennem og ud på den anden side.

 

Jeg ser frem til at møde dig!

Islands Brygge (Kigkurren 8G)

Emilie Tang Kirk

Cand.psych.aut.

Det vigtigste for mig er, at du oplever tillid og tryghed i rummet, og at du føler dig set, hørt og forstået. Jeg bestræber mig altid på at møde dig dér, hvor du er lige nu. Læs mere

TirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 60 94 50 96
Mail: emilie@psykologerne.dk

Events med Emilie Tang Kirk

Seneste blogindlæg fra Emilie Tang Kirk

Best case scenario

26. oktober 2023

Psykolog Emilie Tang Kirk

Best case scenario
Kom på forkant med angsten

16. oktober 2023

Psykolog Emilie Tang Kirk

Kom på forkant med angsten
Allehelgen og november – en tid til eftertanke

12. november 2020

Psykolog Emilie Tang Kirk

Allehelgen og november – en tid til eftertanke
Homo jobcentericus

9. oktober 2020

Psykolog Emilie Tang Kirk

Homo jobcentericus
At følge sin intuition

9. juli 2020

Psykolog Emilie Tang Kirk

At følge sin intuition

Se flere blogindlæg

Seneste podcasts med Emilie Tang Kirk


Se flere podcasts

Nyheder fra Emilie Tang Kirk

Kontakt Emilie Tang Kirk

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Se ledige tider og book her en konsultation hos psykolog Emilie Tang Kirk her og gennemfør booking.

Du kan booke en tid til psykologhjælp hos psykolog Emilie Tang Kirk i kalenderen herunder. Klik på en dato der passer dig, og se hvilke ledige tider der er at vælge imellem, klik derefter på tiden og gennemfør booking. Der er ingen betaling ved tidsbestilling!