Psykolog Lene Munck Mikkelsen

Cand.psych.aut. og Specialpsykolog

Lene Munck Mikkelsen

Cand.psych.aut. og Specialpsykolog

Telefon: 53323434
Mail: lene@psykologerne.dk

Engagement, respekt og indsigt i en konstruktiv og udviklende dialog. Alle voksne, unge og børn rummer kimen til en løsning på deres problemer. Det gælder også dig eller dit barn. Sammen kan vi undersøge belastninger og finde muligheder for udvikling og forandring – også når det synes allermest svært og uoverskueligt.

Hjælp til voksne

Har du brug for at finde nye måder at håndtere din hverdag og skabe meningsfulde forandringer i dit liv? Mennesker søger psykolog af mange grunde. Det kan være belastende forhold eller faktorer i din tilværelse, som du har kæmpet med længe. Det kan være en traumatisk oplevelse, der pludselig fylder alt. Begge dele kan komme til udtryk i pinefulde tilstande som depression, angst, tvangstanker, problematiske relationer, stressreaktioner eller selvdestruktiv adfærd. Psykoterapeutisk behandling kan gøre en forskel. I samtaler med mig får du et frirum til at tale om dine følelser og tanker og herigennem finde indsigt, håb og handlemuligheder.  

Hjælp til unge

Unge oplever ofte at være under stort pres, og som ung kan man føle sig overvældet af sociale, uddannelsesmæssige og familiære udfordringer og af både egne og andres forventninger. Formålet med at gå til psykolog er at få hjælp til problemer, som belaster dig, og som forhindrer dig i at fungere i din hverdag. Min rolle er at støtte dig i arbejdet med at få mening i dine tanker, følelser og adfærd. Det er klart, at du måske tøver med at kontakte en fremmed og tale med hende om dine oplevelser, og din tillid er vigtig. Derfor inviterer jeg dig til at mødes med mig for at se mig an. Så kan du bagefter beslutte, om terapi med mig er en god idé for dig. Jeg arbejder med at give unge plads til at udvikle strategier og kompetencer, der øger selvstændighed og selvværd. Med målet om en større livsglæde for den unge støtter jeg vedkommende i at forbedre sin generelle trivsel og evne til at fungere hjemme, i skolen og blandt venner og kammerater.

Hjælp til børn og familier

Der findes ikke problembørn eller dårlige forældre, men omstændigheder, der kan forstærke uhensigtsmæssig adfærd og bekymrende reaktioner. Det er alt for let at have øjnene rettet mod det, der ikke virker. Jeg kan hjælpe forældre med at se, hvad deres barn gør rigtigt og støtte dem til at få øje på deres egne styrker som forældre. Sammen kan vi se nuanceret og realistisk på ressourcer og beskyttende faktorer, men også på hvordan I undgår at vedligeholde problemerne og i stedet kommer videre. Mit mål i arbejdet med familier er at støtte relationer, hvor både du som forælder og dit barn kan føle sig værdsat, anerkendt og forstået. Samtaleterapi og legeterapi kan hjælpe dit barn med at udvikle problemløsningsevner og at lære at række ud efter hjælp. Dit barn kan udvikle strategier til at mestre stress, angst og en række følelsesmæssige og adfærdsmæssige udfordringer.

Hjælp til forældre

Det er udfordrende at være forældre til et barn med særlige vanskeligheder. Det kan være, dit barn har stærke følelsesmæssige udbrud, angst, vrede, konflikter med sine søskende, søvnvanskeligheder, spisevanskeligheder eller problemer med at følge hverdagens rutiner. Det kan også være, dit barn har udviklingsforstyrrelser som autisme eller ADHD eller noget helt andet. Jeg tilbyder samtaler, rådgivning og behandling til forældre og børn, sammen eller hver for sig. Samtalerne kan have fokus på børnene. De kan have fokus på måder at løse op for fastlåste mønstre i familien eller at få en presset hverdag til at synes mere overskuelig for alle, både sammen og hver for sig. Men de kan også have fokus på forældrenes vigtige trivsel og overskud i en svær situation.

Hjælp til pårørende til psykisk sårbare

Efter mange års arbejde med psykisk lidelse, angst, depression, psykose, spiseforstyrrelser, autisme, ADHD m.m. ved jeg, hvor meget det belaster de pårørende at skulle støtte og forstå deres nærmeste og være vidne til, hvor dårligt vedkommende har det. En psykisk lidelse rammer hele familien og alle omkring. Jeg kan give pårørende et frirum til deres tanker, følelser og reaktioner. Vi kan tale om det, der er sket, og det, der skal ske, både før, under og efter et familiemedlems behandlings- eller udredningsforløb i det offentlige behandlingssystem.   Supervision Supervision handler om at støtte, guide, give feedback og give rum for refleksion. Jeg tror på, at professionel udvikling sker i anerkendende og dynamisk faglig sparring. Som supervisor har jeg erfaring både individuelt og i gruppesammenhænge. Jeg har superviseret og undervist diverse faggrupper, heriblandt psykologer, læger, lærere, specialpædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere.

Om mig

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og er autoriseret af Dansk Psykolognævn. I 2016 blev jeg specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri og har siden været vejleder for specialpsykologkandidater og undervist på uddannelsen. Jeg har i de sidste 16 år arbejdet med psykisk sårbare børn, unge og voksne i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden. Autisme har altid været en vigtig del af mit arbejdsfelt; både udredning og diagnostik, men også støttende og psykoedukative forløb med børn, unge og voksne med ASF. Det er afgørende at omgivelserne er godt klædt på til at møde og forstå mennesker med autisme; jeg har engageret mig i familie- og pårørende- samtaler, og i rådgivning til fagprofessionelle (ex specialpædagoger, kontaktpersoner, sagsbehandlere og lærere). Sideløbende hermed har jeg i en periode været tilknyttet Børne- og Ungdomspsykiatriens kriseberedskab. I de seneste år har jeg som en del af min ansættelse arbejdet med psykisk sårbare gravide og småbørnsforældre for at skabe gode rammer for familien. Desuden har jeg i en årrække arbejdet i PPR, hvor jeg særligt har haft fokus på børn med udviklingsforstyrrelser og behov for vidtgående støtte. Jeg er født i 1965 og bor i København med min mand og mine børn. Jeg elsker at bo i byen, hvor jeg i sommerhalvåret er en del af kolonihavefolket.

Vesterbro (Axeltorv 6)

Lene Munck Mikkelsen

Cand.psych.aut. og Specialpsykolog

Engagement, respekt og indsigt i en konstruktiv og udviklende dialog. Alle voksne, unge og børn rummer kimen til en løsning på deres problemer. Det gælder også dig eller dit barn. Læs mere

Telefon: 53323434
Mail: lene@psykologerne.dk

Events med Lene Munck Mikkelsen

Seneste blogindlæg fra Lene Munck Mikkelsen

Se flere blogindlæg

Seneste podcasts med Lene Munck Mikkelsen


Se flere podcasts

Nyheder fra Lene Munck Mikkelsen

Kontakt Lene Munck Mikkelsen

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Se ledige tider og book en konsultation hos psykolog Lene Munck Mikkelsen

Du kan booke en tid til en psykologsamtale med Lene Munck Mikkelsen i kalenderen herunder. Klik på den ydelse du ønsker, vælg en dato der passer dig, og se hvilke ledige tider der er at vælge imellem, klik derefter på tiden og gennemfør booking.