Bryd tavsheden: psykisk vold kollegaer imellem

Af Psykolog Cecilie Sonne d. 11. september 2023

De sagde, at jeg skulle holde min kæft til mødet i dag. Efter mødet inviterede de mig med til fredagsbar. Det er sket mange gange før.

Arbejdspladsen skal været et sted hvor man trives, udvikler sig og samarbejder med kollegaer. Desværre kan nogle arbejdspladsen blive ramt af psykisk vold kollegaer imellem. Psykisk vold på arbejdspladsen, får det sjældent den nødvendige opmærksomhed og forties, bl.a. af frygt for konsekvenserne.

Psykisk vold fra en kollega eller leder, kan bl.a. føre til stress, angst, depression eller PTSD hos offeret, og skal derfor tages alvorligt. Offeret er ikke kun påvirket på arbejdspladsen, men volden kan også gribe ind i privatlivet. Det er vigtigt, at søge hjælp, for at undgå store psykiske og langvarige konsekvenser.

Hvad er psykisk vold på arbejdspladsen?

Psykisk vold kan forekomme åbenlyst, når du fx overvære en leder eller en medarbejder tale nedladende eller råbe af en medarbejder, men kan også ske i det skjulte. Psykisk vold er når en eller flere kollegaer bevidst og gentagende gange overfor en kollega eller medarbejder, fx:

 • mobber eller nedgøre vedkommendes arbejde.
 • kommer med nedværdigende kommentarer.
 • udelukker fra aktiviteter eller isolerer fra fællesskabet.
 • udsætter en medarbejder eller kollega for sexisme.
 • anviser om at arbejde uden støtte eller pauser.
 • forventer præstationer, der ikke kan efterleves.
 • forskelsbehandler pga. race, køn mv.
 • truer om fx opsigelse.
 • udviser aggressiv, nedværdigende eller på anden måde skadelig adfærd.
 • gaslighter for fx at opnå kontrol og indflydelse. Gaslighting, der er en subtil og manipulerende form for psykisk vold, kan være svær at få øje på og dokumentere. Gaslighteren er ofte bevidst om sine handlinger og intentioner. Vedkommende ønsker kontrol og magt, og anvender typisk metoderne manipulation og løgn. Det der er så uhyggeligt og skræmmende ved gaslighting, er dens subtile væsen.

De psykiske konsekvenser

Psykisk vold kollegaer imellem kan have langvarige og dybtgående konsekvenser for offeret.

Personer udsat for psykisk vold kan tvivle på egne oplevelser og dømmekraft. Selvforståelsen nedbrydes langsomt og voldsudøveren kan blive en internaliserende ”stemme”, der er svær at slippe. Offeret kan i nogle tilfælde opleve en ekstrem afhængighed af krænkerens meninger og holdninger af frygt for fx at den psykiske vold eskalerer.

En overopmærksomhed rettet mod krænkeren eller dennes potentielle tilstedeværelse kan være så invaliderende, at det er svært at udføre sit arbejde. Nogle ofre oplever tankemylder og anspændthed, der påvirker deres præstation og produktivitet. Det kan være svært, at løse selv de simpleste arbejdsopgaver, da man kan have svært ved at fokusere, koncentrere sig og huske.

Trang til isolation både i arbejdssammenhænge og privat samt følelse af indre uro, mangel på overskud og energi, usikkerhed og frygt, er andre typiske symptomer.

Råd til dig der har været udsat for psykisk vold:

 • Husk på at det ikke er dig der er problemet. Ingen skal udsættes for krænkende handlinger heller ikke på deres arbejdsplads!
 • Kontakt din leder, TR (tillidsrepræsentant), AMR (arbejdsmiljørepræsentant) eller HR-afdeling, og fortæl hvad du oplever.
 • Kontakt din fagforening, som også kan vejlede dig i hvad du kan gøre.
 • Tal med din læge.
 • Fortæl om dine oplevelser til personer du har tillid til og/eller opsøg en psykolog.
 • Noter dine oplevelser. Lav fx en tidslinje over episoder du har fundet krænkende.
 • Gem evt. mails eller anden skriftlig dokumentation.

I den psykologiske rådgivning og behandlingen vil man bl.a.

 • Vurdere hvor akut situationen er, og om det anbefales at andre personer involveres så som pårørende, læge, TR, AMR, fagforening eller politi.
 • Bevidne og give plads til at du kan dele dine oplevelser og tanker.
 • Give dig indsigt i normale og forventelige (krise)reaktioner og coping-strategier.
 • Hjælpe dig med at bearbejde de hændelser du har været udsat for.
 • Undersøge om det er en god ide at inddrage dine nærmeste for støtte.
 • Arbejde med temaer som skyld, skam, tvivl, selvkritiske tanker og meningsløshed, som ofte ses hos ofre for psykisk vold.

Det er vigtigt at nævne, at reaktionerne og behovene kan være meget forskellige fra person til person, og derfor vil behandlingen også skulle tilrettelægges den enkelte.

Læs mere om hvordan jeg arbejder som psykolog og med psykisk vold på arbejdspladsen her…

Jeg vil gerne høre hvad du tænker om dette! Skriv gerne en kommentar herunder.

0 kommentarer