Midtlivskrisen i parforholdet: Gå fra et A til et H-forhold

Af Psykolog Jan Kaa Kristensen d. 22. maj 2023

Det, som I engang værdsatte hos hinanden, kan nu vække irritation, og udløse en midtlivskrise i jeres parforhold. Ved at gå fra et A til et H-forhold får I muligheden for at genopdage hinanden på en dybere og mere autentisk måde. Læs mere her…

Midtlivskrisen i parforholdet

Når I som par befinder jer midt i livet og jeres børn når puberteten, kan det udløse en midtlivskrise i jeres parforhold. Det er en periode, hvor mange par oplever, at de falder ind i et negativt mønster, hvor følelsesmæssig og fysisk intimitet forsvinder. Det, som I engang værdsatte hos hinanden, kan nu vække irritation. Den ene af jer kan måske være undvigende følelsesmæssigt, mens den anden er mere opsøgende. I indgår i en negativ dans, hvor jeres følelsesmæssige sår matcher på en måde, så I kan opleve jer fastlåste og ensomme i hinandens selskab.

 

A-forholdet – fra afhængighed til sammenbrud

A’et i A-forholdet illustrerer to mennesker, der læner sig op ad hinanden og søger at opfylde hinandens behov. Det mønster, som udspiller sig i dette forhold er, at man som par i den første tid oplever, at den anden kan dække næsten alle ens behov. Man oplever sig forelsket i den anden, og i en slags symbiose med hinanden. Men som tiden går, erkender man, at det idealiserede billede af den anden, bliver mere virkeligt. Den anden har fejl og mangler, og man kan ikke altid få det, man længes efter.

Dette forstærkes særligt, når man som par får børn, og senere når børnene rammer puberteten. Forholdet bliver svært at skelne fra et arbejdsforhold og intimiteten får trange vilkår.

Når midtlivskrisen rammer jeres parforhold, opdager I, at det negative mønster bliver det, der mest er til stede mellem jer. Den ene eller jer begge taler åbent om skilsmisse, og mange vælger også denne løsning. Men der er en anden vej for nogle.

 

Om det krænkende og forløsende aspekt i en selv og hos ens partner

Jytte Vikkelsøe skriver i sin bog ”Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte”, at du forelsker dig i en person, der både rummer et forløsende og krænkende aspekt. Særligt det krænkende aspekt kan minde om en af dine omsorgspersoners vanskelige sider. Det kan være, at din far havde et voldsomt temperament, eller at din partners mor var meget følelsesmæssigt fraværende. Når du er i et langvarigt parforhold, vil du opleve, at forholdet bevæger sig hen et sted, hvor de krænkende aspekter bliver mere fremtrædende i parrelationen, og hvor det er den relationelle dans mellem de to krænkende sider, der i en vis forstand bliver kilden til sammenbruddet af A-forholdet.

Et lidt forenklet eksempel kunne spille sig sådan her ud:

Når du føler dig overset af din partner oplever du et pres indeni. Du udtrykker ikke dine mere sårbare følelser, men reagerer med at blive rasende, kritiserende og angribende. (Din adfærd opleves af din partner som krænkende, og presser på et sårbart sted hos din partner. Din aggressive adfærd minder din partner om vedkommendes fars lunefulde vrede, som din partner i sin barndom har måttet beskytte sig imod). Din partner reagerer, som hun har lært sin barndom, med at trække sig og lægge afstand. (Denne adfærd oplever du som krænkende, og den udløser en forladthedsfølelse og en vrede i dig, som du oplevede, da du var barn i samværet med din mor. Vreden hjælp dig med at få kontakt med din mor).
Men jo mere vrede, du udtrykker, jo mere trækker din partner sig. I oplever, at I sider håbløst fast, og gentager det samme mønster igen og igen. Uden forløsning og forsoning.

Sammenbruddet i A-forholdet er også en invitation til personlig udvikling og udviklingen af jeres parforhold. Dette er det afgørende skift mod et H-forhold, hvor I begge tager ansvar både for jeres egne sårbare dele og forholdet til hinanden.

 

På vej mod H-forholdet: styrke og balance

I H-forholdet illustrerer H’et to mennesker, der står ved siden af hinanden, hver med deres egne styrker og i balance. I er ikke længere afhængige af hinanden for at trives, men hviler i jeres egen individualitet og jeres parforhold er baseret på gensidig respekt og støtte.
Denne bevægelse fra A til H er en dyb indre rejse for jer begge. Den tager tid og kan være krævende. Det kræver at, I er villige til at udforske og hele jeres sårbare dele og mønstre, der har formet jeres tidligere forhold. Det kræver også, at begge tager ansvar for jeres følelsesmæssige bagage, drager selvomsorg og giver jer tid til selvrefleksion.

 

At vokse individuelt og som par

I et H-forhold lærer I at møde jeres egne behov og udtrykke jeres ønsker og grænser på en sund og klar måde. I skaber et rum, hvor I begge kan vokse individuelt og som et par. Dette betyder ikke, at I ikke længere har brug for hinanden, men at I forholder jer til hinanden på en mere bevidst og støttende måde.

 

Behovet for professionel hjælp

Denne proces kan være krævende og kompleks, og det er her, at professionel hjælp ofte kommer ind i billedet. En psykolog, der specialiserer sig i parforhold, kan guide og støtte jer gennem denne transformation, hjælpe med at identificere gamle mønstre og sårbare punkter samt give jer værktøjer til at opbygge den nødvendige individuelle styrke og forbindelse.

Ved at gå fra et A til et H-forhold får I muligheden for at genopdage hinanden på en dybere og mere autentisk måde. I kan skabe et solidt fundament baseret på individuel heling og vækst, hvilket giver jer mulighed for at møde midtlivskrisen som et team, der støtter hinanden gennem livets udfordringer.

Det kræver tid, kræfter og åbenhed at gå igennem denne transformation, men belønningen er et forhold, der står stærkt og giver mulighed for både individuel og fælles vækst og glæde. Så oplever I som par, at I står i valget mellem at skulle gå fra hinanden eller at gå ind i en fælles proces frem mod større forståelse for og intimitet med hinanden, så er rejsen frem mod et H forhold, måske det rigtige for jer, for at komme gennem midtlivskrisen i parforholdet.

 

Læs mere om hvordan jeg arbejder med parforhold her…

Jeg vil gerne høre hvad du tænker om dette! Skriv gerne en kommentar herunder.

0 kommentarer