1: Forældretab og forældreskab:

ROLLEBYTTE Af Psykolog Ditte-Marie Jakobsen d. 10. december 2021 

Om arven fra en afdød forælder og hvad du vil give videre til dit barn.

Ved at bytte rolle med et andet menneske, eller en side af os selv, kan vi få indsigt i vores roller og relationer. Gennem rollebytte undersøger psykolog Ditte-Marie Jakobsen eksistentielle temaer med sine gæster. Rollebytte er en grundteknik i terapiformen psykodrama.

Ved at bytte rolle med et andet menneske, eller en side af os selv, kan vi få indsigt i vores roller og relationer. Gennem rollebytte undersøger psykolog Ditte-Marie Jakobsen temaet forældretab og forældreskab med sin gravide gæst Cecilie Fabricius. Rollebytte er en grundteknik i terapiformen psykodrama.

Hvad har du arvet fra din forælder og hvad vil du give videre til dit barn? I denne episode laver min gæst Cecilie rollebytte med sin afdøde far og fortæller ham, at han skal være morfar. Vi undersøger hvilken rolle han skal have, når Cecilie bliver mor. Vi får indsigt i rollen som kommende forælder, relationen mellem barn og forælder, og relationen mellem barnebarn og bedsteforælder. Vi berør også emnerne sorg og omsorg, tab og arv, savn og hverdag, erfaring og identitet, sagt og usagt, følelsessprog, musik, skrivning og spiritualitet.

Cecilie Fabricius har skrevet bogen “Tænker du stadig meget på dét? Fortællinger om sorg”, som handler om da Cecilie mistede sin far. Vi tager udgangspunkt i et digt fra bogen, hvor Cecilies far har en drøm om sit kommende barnebarn.

Læs mere om Ditte-Marie

Jeg vil gerne høre hvad du tænker om dette! Skriv gerne en kommentar herunder.