Tilbage på arbejde efter at have været sygemeldt

Din psykolog hjælper dig blandt andet med at skabe klarhed i forhold til hvornår, det er forsvarligt at starte op efter din sygemelding og vejleder omkring kommunikationen i forhold til kolleger, leder og…

Tilbage på arbejde efter at have været sygemeldt

Din psykolog hjælper dig blandt andet med at skabe klarhed i forhold til hvornår, det er forsvarligt at starte op efter din sygemelding og vejleder omkring kommunikationen i forhold til kolleger, leder og andre involverede.


Find psykolog her

Arbejdsrelaterede udfordringer

Føler du dig presset, kan det handle om at reorganisere hverdagen eller strukturere en ny arbejdsdag, der fungerer for dig. Har du ikke energi og overskud, så lukker kroppen ned. Du mister overblikket og evnen til at prioritere og strukturere, du har svært ved at koncentrere dig, og hukommelse svigter. Derfor har jeg fokus på at genskabe ro og balance i kroppen, således at kroppen igen får adgang til de funktioner, der var lukket ned. Oplever du arbejdsrelaterede udfordringer? Er du låst fast?. Få hjælp til at bryde uhensigtsmæssige og begrænsende handle- og tankemønstre

Stress, udbrændthed, manglende arbejdsglæde

Stress er ikke en sygdom men kroppens naturlige reaktion på en overbelastning. Stress er en overlevelsesmekanisme, som sætter os i alarmberedskab, hvis vi bliver udsat for trusler og fare. Kroppen forbereder sig bogstaveligt talt på flugt, kamp eller på at spille død. Det er et urinstinkt som historisk har haft til formål at holde os i live. Hjernen kan imidlertid ikke kende forskel på fysisk og psykisk stress og derfor reagerer på samme måde ved fysisk fare som ved “nutidsfarer” såsom sidste øjebliks afhentning af børn i dagintuitionen, ubetalte regninger eller for mange gøremål. læs mere om stress her…

Samarbejdsvanskeligheder

På de fleste arbejdspladser skabes resultaterne i stigende grad gennem samarbejde. Samarbejde fylder derfor mere og mere af vores dagligdag og stiller store krav til vores evne til at kommunikere og samarbejde. Når kommunikationen går i hårdknude og samarbejdet med kollegaerne lider et knæk, kan det have store konsekvenser for både arbejdspladsen og den enkelte medarbejder. Samarbejdsvanskeligheder kan fylde så meget i det daglige arbejde, at det skaber utryghed, grobund for mobning og et dårligt arbejdsmiljø. Der kan være meget på spil – både personligt og fagligt. Samarbejdsvanskeligheder kan skade din karriere, fjerne arbejdsglæden og i værste fald føre til stress og udbrændthed og i sidste ende en sygemelding. Derfor er det vigtigt at sætte ind i tide, at genfinde balancen og genskabe arbejdsglæden.

Mobning på arbejdspladsen

Det er sjældent muligt at finde de præcise årsager til at mobning finder sted på en arbejdsplads. Mobning er et komplekst fænomen, som udvikler sig i relationerne imellem medarbejdere. Mobning trives bedst på  arbejdspladser med et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelser viser, at arbejdspladser med mobning er kendetegnende ved en uklar arbejdsorganisering og rollefordeling, fraværende eller mangelfuld ledelse og destruktive magtkampe mellem kolleger og utilfredshed med ledelsen. Disse forhold skaber grobund for mobning ved at skabe et arbejdsklima præget af modstridende krav, stress, tvetydig kommunikation og frustrationer som skaber usikkerhed, sårbarhed, negativ adfærd og aggressioner blandt de ansatte.

Hvordan påvirkes vi af mobning?

Alle kan rammes af mobning. Mange, der udsættes for mobning udvikler alvorlige stressreaktioner og en stor del af dem er i fare for at udvikle post traumatisk stress (PTSD). Symptomerne på PTSD er blandt andet, at tankerne konstant kredser om mobningsoplevelserne, psykiske og fysiske reaktioner på ting der minder om oplevelserne, undgåelse af steder, situationer eller personer som forbindes med oplevelsen, konstant alarmberedskab og forhøjet stress-niveau, der blandt andet kan føre til  søvnproblemer, mareridt, koncentrationsbesvær og hukommelsesproblemer. Alvorligheden af mobning understreges af, at PTSD oftest kædes sammen med personer, der er traumatiserede efter at have været udsendt til krigsområder. Kroppen reagerer også på den voldsomme stresspåvirkning, som mobning kan udløse. Det kan være hovedpine, maveproblemer eller smerter i musklerne (læs mere om stress her…) Stresssymptomerne kan gøre det nærmest umuligt at passe sit arbejde og kan føre til en sygemelding. I nogle tilfælde ses at medarbejdere udsat for mobning med alvorlige stresssymptomer alligevel møder op på arbejde dag efter dag. Fænomenet med at møde syg op på arbejdet kaldes for “sygenærvær” og dækker blandt andet over frygten for yderligere kritik eller fyring. Undersøgelser viser, at sygenærvær kan have alvorlige konsekvenser for det psykiske helbred. Det vil nok komme som en overraskelse for de fleste, at risikoen for at udvikle en depression øges markant, hvis man møder syg op på arbejde mere end 8 dage på et år. Medarbejdere, der udsættes for mobning, har ikke blot større risiko for at udvikle depression i almindelighed end medarbejdere, der ikke oplever mobning. Men når dertil lægges tendens til sygenærvær er man for alvor i risikogruppen for at udvikle en alvorlig depression. Der er derfor al mulig grund til at tage mobning alvorligt og lytte til kroppens signaler, trække stikket og bede om hjælp, når det er nødvendigt. I terapisamtalerne bearbejder vi oplevelserne, har fokus på arbejdsmiljøet og relationerne på arbejdspladsen. Derudover arbejder vi hen imod at genskabe personlig trivsel og balance.

Afskedigelse

En afskedigelse kan skyldes nedskæringer, omstruktureringer på arbejdspladsen, medarbejderens misligholdelse af sit arbejde eller for højt sygefravær. En afskedigelse er for de fleste mennesker en stor omvæltning, og reaktionerne umiddelbart efter kan spænde lige fra sorg, vrede og selvbebrejdelse til lettelse. Mange oplever situationen omkring afskedigelsen som uklar og diffus og forsøger at fortrænge informationen, ligesom man kan opleve fysiske reaktioner såsom kvalme, svimmelhed, grådanfald, kuldegysninger, vejrtrækningsbesvær, snurren i kroppen og svedeture. Alt sammen helt naturlige reaktioner på en psykisk overbelastning. Det er ikke unaturligt at choktilstanden afløses af skyldfølelse, selvbebrejdelse, skuffelse, skam, angst, fortvivlelse eller en følelse af uretfærdighed. Der følger ofte kaotiske tanker med, om hvordan det hele nu skal hænge sammen, og de konsekvenser, som afskedigelsen medfører, kan være svære at overskue. Det er ikke unormalt at mærke en fysisk reaktion i form af øget træthed, anspændthed, hovedpine, søvnløshed og/eller fordøjelsesbesvær. I gennem samtaleterapien bearbejder vi i fællesskab oplevelserne og følelserne omkring opsigelsesforløbet og de efterfølgende reaktioner. Kroppen reagerer individuelt, og der er derfor ikke to forløb, der er ens. Vi tager derfor udgangspunkt i din situation, dine oplevelser og reaktioner. Formålet er at få dig hel igennem forløbet og styrket ud på den anden side, så du kan komme videre med livet.

Få hjælp med Sygemelding – tilbagevenden til arbejde

Professionelle psykologer!

Vesterbro (Axeltorv 6)

Cecilie Hrasko Sonne

Cand.psych.aut.

Jeg tager udgangspunkt i det enkelte individ i sin helhed i min tilrettelæggelse af terapi og metode – dig som person, dine omstændigheder, styrker og problemstillinger. Jeg glæder mig til at hjælpe dig/jer videre til en hverdag med mere trivsel. Læs mere

ACT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 50306265
Mail: cecilie@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)

Anna Thit Johnsen

Cand.psych., ph.d.

Jeg har særlig erfaring med de udfordringer, som kan opstå, når man er ramt af sygdom, eller er pårørende til en, som er ramt af sydom. Samt i livskriser og svære vilkår mere generelt. Læs mere

CFT

MandagTirsdagTorsdagFredag DagtiderAftentider DanskEngelsk

Telefon: 31396920
Mail: annathit@psykologerne.dk

Indre By (Rømersgade 3)

Eva Borgen Paulsen

Cand.psych.aut.

Jeg tilbyder hjælp til stress, krise, angst og ensomhed. Jeg har særlig erfaring med voksne der er ramt af stress, traumer eller mærker relationelle vanskeligheder som ensomhed eller social mistrivsel Læs mere

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 30 68 53 50
Mail: eva@psykologerne.dk

Islands Brygge (Kigkurren 8G)

Mette Marie Gunnergaard

Autoriseret cand.psych. og neuropsykolog

Det kan føles udfordrende og sårbart at gå i terapi. Jeg skaber et rum, hvor du kan føle dig tryg og anerkendt, så du bedre kan være dig og have det som du har det, uden at føle dig forkert. I fællesskab kan vi undersøge dine udfordringer såvel som dine ressourcer og hvad du ønsker… Læs mere

ACT

MandagTirsdag Dagtider DanskEngelsk

Telefon: 4244 2228
Mail: mettemarie@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)

Jeanette Justesen

Cand.psych.aut.

Når udfordringer presser sig på, og skaber ubalance og vanskeligheder i dit liv. Så kan psykologiske samtaler i et nærværende og fordomsfrit rum være lindrende. Her sætter vi livet udenfor på pause for en stund, når vi sammen skaber overblik til handlekraft i dit liv. Læs mere

TirsdagTorsdag Dagtider DanskEngelsk

Telefon: 53808090
Mail: JeanetteJustesen@psykologerne.dk

Indre By (Rømersgade 3)

Ditte-Marie Jakobsen

Cand.psych.aut.

Føler du dig fastlåst? Jeg tager udgangspunkt i det, som fylder for dig og støtter dig i den forandring, som du ønsker. Mit fokus er at skabe et fortroligt rum, hvor du kan være dig selv. Læs mere

ACT

TirsdagOnsdagFredag DagtiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 93919816
Mail: ditte-marie@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)

Maja Birch

Cand.psych.aut.

I terapien lægger jeg vægt på en nærværende, varm og respektfuld stemning. Min fornemmeste opgave er at du føler dig tryg, så vi sammen kan undersøge, hvad du eller I ønsker hjælp til. Læs mere

EFT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 30 39 22 40
Mail: maja@psykologerne.dk

Islands Brygge (Kigkurren 8G)

Emilie Tang Kirk

Cand.psych.aut.

Det vigtigste for mig er, at du oplever tillid og tryghed i rummet, og at du føler dig set, hørt og forstået. Jeg bestræber mig altid på at møde dig dér, hvor du er lige nu. Læs mere

TirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 60 94 50 96
Mail: emilie@psykologerne.dk

Islands Brygge (Kigkurren 8G)

Mikael Knudsen

Cand.psych.aut.

I samtalerne tager vi udgangspunkt i din nuværende situation, det du kæmper med og som fylder aktuelt, og dernæst hvor du gerne vil hen og hvad der er vigtigt for dig. Jeg ser det som min største opgave at hjælpe dig til at udleve mere af det som er værdifuldt for dig, samt at håndtere… Læs mere

ACT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 26236078
Mail: mikael@psykologerne.dk

Indre By (Rømersgade 3)

Sefika Arpaci Dehn

Cand.psych.aut.

Vi vil altid tage afsæt i din særlige problemstilling og omstændighederne omkring dig. Jeg bestræber mig på at vi mødes i et personligt, anerkendende og uhøjtideligt rum. Læs mere

Fredag Dagtider DanskEngelskTyrkisk

Telefon: 28 43 42 43
Mail: sefika@psykologerne.dk

Islands Brygge (Kigkurren 8G)

Mette Marie Sloth

Cand.psych.aut.

Min tilgang i terapien er præget af nærvær og samtidig et klart fokus på, hvad du ønsker at arbejde med og nå frem til i forløbet og i den enkelte samtale. Jeg ser det som min fineste opgave at hjælpe dig til at kultivere medfølelse i forhold til dig selv og andre, som en del… Læs mere

CFT
EFT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag Dagtider DanskEngelsk

Telefon: 20 22 28 71
Mail: mette@psykologerne.dk

Amager (Strandlodsvej 17 A st. tv.)

Rikke Plougsbæk

Cand.psych.aut.

Jeg kan hjælpe dig med konkrete redskaber til at genvinde fokus og overskud i hverdagen. Sammen undersøger vi strategier, som kan understøtte bedre trivsel og balance, nu og på sigt. Læs mere

ACT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 27 12 13 53
Mail: rikkeplougsbaek@psykologerne.dk

Indre By (Rømersgade 3)
Lukket for tilgang af nye klienter

Irene Schmelling

Cand.psych.aut., specialist

Mit speciale er bearbejdning og frigørelse fra smertefulde oplevelser, kriser og traumer fra privatlivet eller arbejdslivet. Hvis du ryger i dine følelsers vold og savner ro i sindet Læs mere

ACT

TirsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 52178028
Mail: irene@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)
Lukket for tilgang af nye klienter

Alfred Sköld

Cand.psych., Ph.d.

Jeg tilbyder terapeutiske samtaler i et empatisk og støttende rum, hvor dine problemer står i centrum. I samtalen undersøger vi, hvordan din aktuelle livssituation kan forstås og håndteres på bedst mulig vis. Læs mere

EFT

MandagTorsdag DagtiderAftentider DanskEngelskSvensk

Telefon: 22894551
Mail: alfred@psykologerne.dk

Du kan også læse om disse områder