ERHVERVSPSYKOLOGI

Sygemelding – tilbagevenden til arbejde

Få hjælp til at vende tilbage på arbejde efter at have været sygemeldt

Din psykolog hjælper dig blandt andet med at skabe klarhed i forhold til hvornår, det er forsvarligt at starte op efter din sygemelding og vejleder omkring kommunikationen i forhold til kolleger, leder og andre involverede.

Sygemelding – tilbagevenden til arbejde

Få hjælp til at vende tilbage på arbejde efter at have været sygemeldt

Din psykolog hjælper dig blandt andet med at skabe klarhed i forhold til hvornår, det er forsvarligt at starte op efter din sygemelding og vejleder omkring kommunikationen i forhold til kolleger, leder og andre involverede.

Arbejdsrelaterede udfordringer

Føler du dig presset, kan det handle om at reorganisere hverdagen eller strukturere en ny arbejdsdag, der fungerer for dig. Har du ikke energi og overskud, så lukker kroppen ned. Du mister overblikket og evnen til at prioritere og strukturere, du har svært ved at koncentrere dig, og hukommelse svigter. Derfor har jeg fokus på at genskabe ro og balance i kroppen, således at kroppen igen får adgang til de funktioner, der var lukket ned. Oplever du arbejdsrelaterede udfordringer? Er du låst fast?. Få hjælp til at bryde uhensigtsmæssige og begrænsende handle- og tankemønstre

Stress, udbrændthed, manglende arbejdsglæde

Stress er ikke en sygdom men kroppens naturlige reaktion på en overbelastning. Stress er en overlevelsesmekanisme, som sætter os i alarmberedskab, hvis vi bliver udsat for trusler og fare. Kroppen forbereder sig bogstaveligt talt på flugt, kamp eller på at spille død. Det er et urinstinkt som historisk har haft til formål at holde os i live. Hjernen kan imidlertid ikke kende forskel på fysisk og psykisk stress og derfor reagerer på samme måde ved fysisk fare som ved “nutidsfarer” såsom sidste øjebliks afhentning af børn i dagintuitionen, ubetalte regninger eller for mange gøremål. læs mere om stress her…

Samarbejdsvanskeligheder

På de fleste arbejdspladser skabes resultaterne i stigende grad gennem samarbejde. Samarbejde fylder derfor mere og mere af vores dagligdag og stiller store krav til vores evne til at kommunikere og samarbejde. Når kommunikationen går i hårdknude og samarbejdet med kollegaerne lider et knæk, kan det have store konsekvenser for både arbejdspladsen og den enkelte medarbejder. Samarbejdsvanskeligheder kan fylde så meget i det daglige arbejde, at det skaber utryghed, grobund for mobning og et dårligt arbejdsmiljø. Der kan være meget på spil – både personligt og fagligt. Samarbejdsvanskeligheder kan skade din karriere, fjerne arbejdsglæden og i værste fald føre til stress og udbrændthed og i sidste ende en sygemelding. Derfor er det vigtigt at sætte ind i tide, at genfinde balancen og genskabe arbejdsglæden.

Mobning på arbejdspladsen

Det er sjældent muligt at finde de præcise årsager til at mobning finder sted på en arbejdsplads. Mobning er et komplekst fænomen, som udvikler sig i relationerne imellem medarbejdere. Mobning trives bedst på  arbejdspladser med et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelser viser, at arbejdspladser med mobning er kendetegnende ved en uklar arbejdsorganisering og rollefordeling, fraværende eller mangelfuld ledelse og destruktive magtkampe mellem kolleger og utilfredshed med ledelsen. Disse forhold skaber grobund for mobning ved at skabe et arbejdsklima præget af modstridende krav, stress, tvetydig kommunikation og frustrationer som skaber usikkerhed, sårbarhed, negativ adfærd og aggressioner blandt de ansatte.

Hvordan påvirkes vi af mobning?

Alle kan rammes af mobning. Mange, der udsættes for mobning udvikler alvorlige stressreaktioner og en stor del af dem er i fare for at udvikle post traumatisk stress (PTSD). Symptomerne på PTSD er blandt andet, at tankerne konstant kredser om mobningsoplevelserne, psykiske og fysiske reaktioner på ting der minder om oplevelserne, undgåelse af steder, situationer eller personer som forbindes med oplevelsen, konstant alarmberedskab og forhøjet stress-niveau, der blandt andet kan føre til  søvnproblemer, mareridt, koncentrationsbesvær og hukommelsesproblemer. Alvorligheden af mobning understreges af, at PTSD oftest kædes sammen med personer, der er traumatiserede efter at have været udsendt til krigsområder. Kroppen reagerer også på den voldsomme stresspåvirkning, som mobning kan udløse. Det kan være hovedpine, maveproblemer eller smerter i musklerne (læs mere om stress her…) Stresssymptomerne kan gøre det nærmest umuligt at passe sit arbejde og kan føre til en sygemelding. I nogle tilfælde ses at medarbejdere udsat for mobning med alvorlige stresssymptomer alligevel møder op på arbejde dag efter dag. Fænomenet med at møde syg op på arbejdet kaldes for “sygenærvær” og dækker blandt andet over frygten for yderligere kritik eller fyring. Undersøgelser viser, at sygenærvær kan have alvorlige konsekvenser for det psykiske helbred. Det vil nok komme som en overraskelse for de fleste, at risikoen for at udvikle en depression øges markant, hvis man møder syg op på arbejde mere end 8 dage på et år. Medarbejdere, der udsættes for mobning, har ikke blot større risiko for at udvikle depression i almindelighed end medarbejdere, der ikke oplever mobning. Men når dertil lægges tendens til sygenærvær er man for alvor i risikogruppen for at udvikle en alvorlig depression. Der er derfor al mulig grund til at tage mobning alvorligt og lytte til kroppens signaler, trække stikket og bede om hjælp, når det er nødvendigt. I terapisamtalerne bearbejder vi oplevelserne, har fokus på arbejdsmiljøet og relationerne på arbejdspladsen. Derudover arbejder vi hen imod at genskabe personlig trivsel og balance.

Afskedigelse

En afskedigelse kan skyldes nedskæringer, omstruktureringer på arbejdspladsen, medarbejderens misligholdelse af sit arbejde eller for højt sygefravær. En afskedigelse er for de fleste mennesker en stor omvæltning, og reaktionerne umiddelbart efter kan spænde lige fra sorg, vrede og selvbebrejdelse til lettelse. Mange oplever situationen omkring afskedigelsen som uklar og diffus og forsøger at fortrænge informationen, ligesom man kan opleve fysiske reaktioner såsom kvalme, svimmelhed, grådanfald, kuldegysninger, vejrtrækningsbesvær, snurren i kroppen og svedeture. Alt sammen helt naturlige reaktioner på en psykisk overbelastning. Det er ikke unaturligt at choktilstanden afløses af skyldfølelse, selvbebrejdelse, skuffelse, skam, angst, fortvivlelse eller en følelse af uretfærdighed. Der følger ofte kaotiske tanker med, om hvordan det hele nu skal hænge sammen, og de konsekvenser, som afskedigelsen medfører, kan være svære at overskue. Det er ikke unormalt at mærke en fysisk reaktion i form af øget træthed, anspændthed, hovedpine, søvnløshed og/eller fordøjelsesbesvær. I gennem samtaleterapien bearbejder vi i fællesskab oplevelserne og følelserne omkring opsigelsesforløbet og de efterfølgende reaktioner. Kroppen reagerer individuelt, og der er derfor ikke to forløb, der er ens. Vi tager derfor udgangspunkt i din situation, dine oplevelser og reaktioner. Formålet er at få dig hel igennem forløbet og styrket ud på den anden side, så du kan komme videre med livet.

Test om du har stress som kræver behandling!

Relateret indhold

Blogindlæg
 • Personlig udvikling
Blogindlæg
Blogindlæg
Blogindlæg
Podcast
 • Personlig udvikling
00:00
Podcast
 • Stress
00:00
Podcast
 • PMS/PMD
00:00
Podcast
 • Psykedeliske stoffer
00:00
Podcast
 • PMS/PMD
00:00
 • Nogle gange støder man ind i en af de her Powerkvinder, der bare gør indtryk. Sådan en er Kizzy- solodanser ved den kongelige ballet og en kunstner i verdensklasse, men bag ynden, silken og tylskørterne er Kizzy en ganske almindelig kvinde der kæmper med PMS.

Find psykologer med speciale i Sygemelding – tilbagevenden til arbejde

Cand.psych.aut.
Det vigtigste for mig er, at du oplever tillid og tryghed i rummet, og at du føler dig set, hørt og forstået. Jeg bestræber mig altid på at møde dig dér, hvor du er lige nu.
 • Angst
 • Dårligt psykisk arbejdsmiljø
 • Depression
 • Eksistentielle problemstillinger
 • Kroniske smerter
 • Stress
 • Tilbagevenden til arbejde efter sygdom
 • Traume
 • Vrede
TirsdagOnsdagTorsdagFredag
DagtiderAkuttider
DanskEngelsk
Neuropsykolog, cand.psych.aut.
Som neuropsykolog tilbyder jeg samtaler til unge og voksne, der oplever stress, livskrise eller andre psykologiske udfordringer, og som ønsker en dybere forståelse af, hvad der sker i hjernen og kroppen, når man mistrives for derigennem at kunne finde nye
 • Angst
 • Dårligt psykisk arbejdsmiljø
 • Depression
 • Krisehjælp
 • Smerter
 • Sorg
 • Stress
 • Tilbagevenden til arbejde efter sygdom
TorsdagFredag
DagtiderAkuttider
DanskEngelskSvenskNorsk
Cand.psych., Ph.d. i psykiatri, certificeret metakognitiv terapeut
Psykolog og forsker med speciale i udtrapning af psykofarmaka, medicinfri behandling af psykisk lidelse og kunsten at håndtere svære tanker, følelser og traumer via psyken selv.
 • ACT
 • EFT
 • Metakognitiv terapi
 • Angst
 • Depression
 • Eksistentielle problemstillinger
 • Parterapi
 • PTSD
 • Sorg
 • Spiseforstyrrelser
 • Stress
 • Tilbagevenden til arbejde efter sygdom
MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
DagtiderAftentiderAkuttider
DanskEngelsk
Psykolog og psykoterapeut
Jeg tilbyder samtaleterapi til individer og par med særlig erfaring inden for traumeterapi, herunder behandling af udviklingstraumer, seksuelle overgreb samt voldelige og kontrollerende relationer. Med 13 års erfaring i privat praksis, har jeg også støttet klienter gennem bl.a. depression, angst,
 • EFT
 • Narrativ terapi
 • Angst
 • Dårligt psykisk arbejdsmiljø
 • Depression
 • Familiedannelse
 • Kompleks PTSD
 • Krisehjælp
 • Kurser og foredrag til virksomheder
 • Omsorgssvigt og barndomstraumer
 • Parterapi
 • Partnervold
 • PTSD
 • Seksuelle overgreb
 • Traume
MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
DagtiderAkuttider
DanskEngelsk
cand.psych.aut. og kropspsykoterapeut
Vi undersøger sammen, hvor du blokerer for din fulde livs-udfoldelse. Hvor du holder tilbage, holder inde, gør dig selv større end du er, mindre end du er eller måske helt forsvinder fra dig selv. Vi gør det gennem at arbejde
 • ADHD/ADD
 • Angst
 • Autisme
 • Depression
 • Eksistentielle problemstillinger
 • PTSD
 • Stress
MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
DagtiderAkuttider
DanskEngelsk
Cand.psych.
Engagement, ligeværd og integritet er de højest stående værdier i mit terapeutiske arbejde, og vi vil altid tage udgangspunkt i dine udfordringer og styrker på dine præmisser. Jeg brænder for det ærlige og forbindende møde mellem mennesker og bringer denne
 • CFT
 • Kognitiv adfærdsterapi
 • Normkritik
 • Angst
 • Dårligt psykisk arbejdsmiljø
 • Depression
 • Eksistentielle problemstillinger
 • Kroniske smerter
 • LGBTQAI+
 • Misbrug
 • Parterapi
 • Sexologiske udfordringer
 • Skilsmisserådgivning
 • Smerter
TorsdagLørdag
AftentiderAkuttider
DanskEngelsk
Cand.psych.aut. & EFT-parterapeut
I terapiforløbet tager jeg udgangspunkt i din situation, som den ser ud her og nu. Sammen arbejder vi hen imod at skabe mening med den situation du befinder dig i og finde handlemuligheder, der kan lette din situation. Det handler
 • EFT
 • Psykedelisk integrationsterapi
 • Dårligt psykisk arbejdsmiljø
 • Depression
 • Eksistentielle problemstillinger
 • Hormonelle forandringer
 • Krisehjælp
 • Par-Tjek
 • Parterapi
 • PMS/PMD
 • Stress
OnsdagTorsdagFredag
Dagtider
DanskEngelsk
Cand.psych.aut & EFT-certificeret parterapeut
Jeg er optaget af, at skabe et trygt rum, hvor vi sammen kan undersøge, hvad du eller I har brug for hjælp til. For mig er respekt, anerkendelse og tryghed nøgleord i vores møde.
 • EFT
 • ISTDP
 • NARM
 • Angst
 • Depression
 • Eksistentielle problemstillinger
 • Parterapi
 • Stress
MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
Dagtider
Dansk
Cand.psych.aut.
I terapien lægger jeg vægt på en nærværende, varm og respektfuld stemning. Min fornemmeste opgave er at du føler dig tryg, så vi sammen kan undersøge, hvad du eller I ønsker hjælp til.
 • EFT
 • Angst
 • Depression
 • Eksistentielle problemstillinger
 • Familiedannelse
 • Familierådgivning
 • Parterapi
 • Skilsmisserådgivning
 • Stress
 • Tilbagevenden til arbejde efter sygdom
MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
DagtiderAftentiderAkuttider
DanskEngelsk

Relaterede temaer

Ingen relaterede metoder

Relaterede metoder

Ingen relaterede metoder

Sygemelding – tilbagevenden til arbejde podcasts

Sygemelding – tilbagevenden til arbejde videoer

Sygemelding – tilbagevenden til arbejde nyheder

Skriv til Psykologerne

Har du spørgsmål til vores psykolognetværk, kan du skrive til os her.

Når du kontakter Psykologernes psykolog-huse i København, giver du samtykke til, at vi må opbevare de informationer, du angiver i forbindelse med udfyldelse af kontaktformularen.
Tak for din besked
Jeg svarer dig tilbage hurtigst muligt.
Venlig hilsen
Psykolog Anita Øland