fbpx

ACT terapi i København

Om ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

Hvad er ACT?

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) er en effektiv og evidensbaseret kognitiv adfærdsterapiform, som sætter fokus på sammenhængen imellem vores følelser, tanker og handlinger. Det, vi tænker og føler, påvirker vores handlinger, og vores handlinger påvirker det, vi føler og tænker.

Det særlige ved ACT er, at metoden tager udgangspunkt i, at vores sprog og vores tanker er nøglen til at skabe en forandring i vores selvbillede og vores adfærd. I ACT fokuserer vi på at skabe et mere hjælpsomt forhold til vores sprog og vores tanker om os selv, så disse ikke kommer til at stå i vejen for det som er vigtigt og begrænse os i vores handlinger.

I ACT arbejder vi med at fremme tre hovedprocesser: åbenhed, engagement og nærvær. Disse processer er vigtige for, at vi som mennesker kan overvinde vores psykologiske barrierer og forholde os mere fleksibelt i forhold til os selv og til omverdenen.

 

Hvordan hjælper ACT?

Målet med ACT er er generobre ”magten” over vores tanker og sprog, så vi reducerer uhjælpsomme tanker, følelser og adfærd. I ACT ser vi ubehagelige og svære tanker, følelser og adfærd som helt normale processer og ikke som symptomer, der skal bekæmpes.

I ACT arbejder vi med en række øvelser og redskaber, der har til formål at praktisere ikke-dømmende bevidst nærvær. Igennem øvelserne lærer du at identificere og handle i forhold til dit personlige værdisæt samt øge din bevidsthed omkring dine vanskelige tanker og følelser. Derudover at se på dig selv med milde og venlige øjne.

ACT sigter imod at fremme tre processer: åbenhed, engagement og nærvær. Disse egenskaber er vigtige for, at vi som mennesker kan overvinde vores psykologiske barrierer, forholde os mere fleksibelt til omverden og tage handling i overensstemelse med vores værdier.

 

Åbenhed

ACT fokuserer på at skabe en åben, fleksibel og konstruktiv tilgang til vores tanker og følelser, så vi får adgang til at udforske følelses- og tankemønstre og undersøge deres funktion. Igennem øvelser bliver dine færdigheder gradvist udviklet, så du kan navigere frit og fleksibelt i forhold til vanskelige tanker og følelser.

 

Engagement

Et centralt element i ACT er at bringe dig i kontakt med dit personlige værdisæt og sætte dig i stand til at foretage engagerede handlinger. I ACT-forløbet vil der ske en eksistentiel afklaring af dine værdier, hvad du sætter pris på, og hvad der har betydning for dig. Endvidere en kortlægning af hvilke handlemønstre, der fører dig i retningen af det, liv du gerne vil leve.

 

Nærvær

Nærværet skærper vores opmærksomhed på, hvad der motiverer os og hvilke handlemønstre, vi benytter os af. Uden nærvær har vi skyklapper på og handler per autopilot. Når du er nærværende, bliver du i stand til at skifte perspektiv og træffe bevidste til- og fravalg. Du kommer i kontakt med dine sanser, behov, tanker, ønsker, motivationer og intentioner. Alt sammen nødvendige elementer i forhold til at kunne træffe beviste valg imod en bedre fremtid.

 

Hvorfor hjælper ACT?

Alle mennesker kommer til at opleve ubehag og lidelse. Når vi elsker, er der en risiko for at blive forladt. Når vi vil være en del af fællesskabet, ligger der en risiko for af blive afvist. Når vi har et ønske om at præstere, ligger der en risiko for at fejle. Det er en helt naturlig del af livet. Alligevel har vi som oftest svært ved at håndtere ubehag og lidelse. Det kan medføre, at vi bekymrer os, bliver fulde af frygt, og at vi flygter fra ubehaget og lidelserne. I ACT kaldes disse følelser for oplevelsesmæssig undgåelse.

Den evige kamp for at kontrollere og navigere uden om ubehag og lidelse kan have den konsekvens, at vi ikke stopper op og forholder til det, der er svært. Når vi er fokuseret på at kontrollere og navigere uden om det, der er svært, kan vi miste synet for hvad det er for et liv vi dybest set ønsker at leve. Faktisk sker der ofte det, at jo mere vi prøver at kontrollere og undgå, des mere opmærksom tiltrækker det. Derved forstærkes problemet, og vi ender i en ond spiral. I ACT ændres fokus fra at kæmpe med sindet til at blive nærværende i forhold til det liv, vi lever her og nu samt engagere os i det liv, vi længes efter.

 

Hvilke problematikker kan behandles med ACT?

Effekten af ACT-behandling er særdeles veldokumenteret, og ACT kan benyttes i forhold til en lang række problematikker som angst, depression, PTSD, stress, kroniske smerter, afhængighed og psykose. ACT er dog en generel model for menneskelig lidelse og trivsel og kan derfor være anvendelig i forhold til mange af de udfordringer og dilemmaer som bringer mennesker i terapi.

 

Kommende events

Relaterede blogindlæg

Der er i øjeblikket ingen indlæg relateret til

Relaterede podcasts

Der er i øjeblikket ingen podcasts relateret til

Relaterede nyheder

Der er i øjeblikket ingen nyheder relateret til

Få hjælp med ACT terapi i København

Professionelle autoriserede psykologer!

Vesterbro (Axeltorv 6)

Cecilie Nymand Frederiksen

Cand.psych.aut.

For dig, der har lyst til at arbejde med dine relationer – også relationen til dig selv. Parterapi, kærestesorg, singlelivet, eller andre problemstillinger du bakser med. Du er mere end velkommen til.. læs mere

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk
Telefon: 61336131
Mail: ceciliefrederiksen@psykologerne.dk
Vesterbro (Axeltorv 6)

Steffen H. Stormrose

Cand.psych.aut. og instruktør i Meditationsbaseret stressreduktion

Du kan være tryg ved, at min faglige passion er at lytte til dig med respekt og empati, så vi i dialog kan fremsøge dig veje til ro, fodfæste og meningsgivende retning, fra hvor du er. Indre by/online.. læs mere

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag Dagtider DanskEngelsk
Telefon: 53 83 93 40
Mail: steffen@psykologerne.dk
Islands Brygge (Kigkurren 8G)

Mikael Knudsen

Cand.psych.aut.

I samtalerne tager vi udgangspunkt i din nuværende situation, det du kæmper med og som fylder aktuelt, og dernæst hvor du gerne vil hen og hvad der er vigtigt for dig. Jeg ser det som min største opga.. læs mere

ACT
MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk
Telefon: 26236078
Mail: mikael@psykologerne.dk
Islands Brygge (Kigkurren 8G)

Mette Marie Gunnergaard

Autoriseret cand.psych. og neuropsykolog

Det kan føles udfordrende og sårbart at gå i terapi. Jeg skaber et rum, hvor du kan føle dig tryg og anerkendt, så du bedre kan være dig og have det som du har det, uden at føle dig forkert. I fælless.. læs mere

Mandag Dagtider DanskEngelsk
Telefon: 4244 2228
Mail: mettemarie@psykologerne.dk
Indre By (Rømersgade 3)

Ditte-Marie Jakobsen

Cand.psych.

Føler du dig fastlåst? Jeg tager udgangspunkt i det, som fylder for dig og støtter dig i den forandring, som du ønsker. Mit fokus er at skabe et fortroligt rum, hvor du kan være dig selv.

TirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentider DanskEngelsk
Telefon: 93919816
Mail: ditte-marie@psykologerne.dk

Du kan også læse om disse områder