Om trivsel på arbejdspladsen

Psykisk arbejdsmiljø er en fællesbetegnelse for en lang række arbejdsrelaterede faktorer, der har indflydelse på hvordan vi trives på vores arbejdsplads. Det gælder for eksempel arbejdets indhold, hvordan det er organiseret, hvordan forholdet…

Om trivsel på arbejdspladsen

Psykisk arbejdsmiljø er en fællesbetegnelse for en lang række arbejdsrelaterede faktorer, der har indflydelse på hvordan vi trives på vores arbejdsplads. Det gælder for eksempel arbejdets indhold, hvordan det er organiseret, hvordan forholdet er mellem kollegaerne på arbejdspladsen og forholdet mellem ledelse og medarbejderen.


Find psykolog her

Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Psykisk arbejdsmiljø er en fællesbetegnelse for en lang række arbejdsrelaterede faktorer, der har indflydelse på hvordan vi trives på vores arbejdsplads. Det gælder for eksempel arbejdets indhold, hvordan det er organiseret, hvordan forholdet er mellem kollegaerne på arbejdspladsen og forholdet mellem ledelse og medarbejderen. Et godt psykisk arbejdsmiljø har betydning i forhold til den enkelte medarbejders trivsel, psykiske- og fysiske helbred og selvopfattelse. Herudover kan et godt psykisk arbejdsmiljø ofte læses direkte på virksomhedens bundlinje.   

Arbejdsrelateret stress

Arbejdsrelateret stress kan i mange tilfælde tilskrives en ubalance imellem arbejdsliv og privatliv. Grænsen imellem arbejdsliv og privatliv er hos mange smeltet sammen, hvilket gør det det svært for os at finde balancen imellem arbejde og restitution. Der er ikke tale om få enkeltstående tilfælde men snarere om en samfundsmæssig værdiændring imod at vi i højere grad definerer os ud fra vores arbejde. Det skaber et voksende pres på at vi lykkes med vores opgaver, idet der er meget mere i spil end blot et arbejde. Samtidig har den teknologiske udvikling været med til at udviske grænsen imellem job og fritid og nærvær og fravær. Fra hjemmearbejdspladsen og mobiltelefonen kan man i dag løse sine arbejdsopgaver, hvor end man er og på alle tider af døgnet. Det giver frihed, men i kølvandet af friheden lurer stressen, hvis man ikke forstår og formår at skabe den nødvendige balance – og det er der rigtig mange der ikke gør. Læs meget mere om hvad stress er, hvordan og hvorfor den opstår samt hvordan stress behandles  

Grænsen imellem arbejdsliv og privatliv er hos mange smeltet sammen, hvilket gør det det svært for os at finde balancen imellem arbejde og restitution

 

Konfliktløsning i forbindelse med samarbejdsvanskeligheder

På de fleste arbejdspladser skabes resultaterne i stigende grad gennem samarbejde. Samarbejde fylder derfor mere og mere af vores dagligdag og stiller store krav til vores evne til at kommunikere og samarbejde. Når kommunikationen går i hårdknude og konflikter bliver en del af hverdagen, kan det have store konsekvenser for både arbejdspladsen og den enkelte medarbejder. Konflikterne kan fylde så meget i det daglige arbejde, at det skaber utryghed, grobund for mobning og et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Der kan være meget på spil – både personligt og fagligt, Konflikterne kan skade din karriere, fjerne arbejdsglæden og i værste fald føre til stress og udbrændthed og i sidste ende en sygemelding. Derfor er det vigtigt at sætte ind i tide og skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for på den måde at genfinde balancen og genskabe arbejdsglæden.  

Konflikterne kan skade din karriere, fjerne arbejdsglæden og i værste fald føre til stress og udbrændthed og i sidste ende en sygemelding.

 

Mobning på arbejdspladsen

Det er sjældent muligt at finde de præcise årsager til at mobning finder sted på en arbejdsplads. Mobning er et komplekst fænomen, som udvikler sig i relationerne imellem medarbejdere. Mobning trives bedst på  arbejdspladser med et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelser viser, at arbejdspladser med mobning er kendetegnende ved en uklar arbejdsorganisering og rollefordeling, fraværende eller mangelfuld ledelse og destruktive magtkampe mellem kolleger og utilfredshed med ledelsen. Disse forhold skaber grobund for mobning ved at skabe et arbejdsklima præget af modstridende krav, stress, tvetydig kommunikation og frustrationer som skaber usikkerhed, sårbarhed, negativ adfærd og aggressioner blandt de ansatte.  

Undersøgelser viser, at arbejdspladser med mobning er kendetegnende ved en uklar arbejdsorganisering og rollefordeling.

 

Hvordan påvirkes vi af mobning?

Alle kan rammes af mobning. Mange, der udsættes for mobning udvikler alvorlige stressreaktioner og en stor del af dem er i fare for at udvikle post traumatisk stress (PTSD).  Symptomerne på PTSD er blandt andet, at tankerne konstant kredser om mobningsoplevelserne, psykiske og fysiske reaktioner på ting der minder om oplevelserne, undgåelse af steder, situationer eller personer som forbindes med oplevelsen, konstant alarmberedskab og forhøjet stressniveau, der blandt andet kan føre til  søvnproblemer, mareridt, koncentrationsbesvær og hukommelsesproblemer. Alvorligheden af mobning understreges af, at PTSD oftest kædes sammen med personer, der er traumatiserede efter at have været udsendt til krigsområder. Kroppen reagerer også på den voldsomme stresspåvirkning, som mobning kan udløse. Det kan være hovedpine, maveproblemer eller smerter i musklerne. Stresssymptomerne kan gøre det nærmest umuligt at passe sit arbejde og kan føre til en sygemelding. Medarbejdere, der udsættes for mobning, har ikke blot større risiko for at udvikle depression i almindelighed end medarbejdere, der ikke oplever mobning. Men når dertil lægges tendens til sygenærvær er man for alvor i risikogruppen for at udvikle en alvorlig depression. Der er derfor al mulig grund til at tage mobning alvorligt og lytte til kroppens signaler, trække stikket og bede om hjælp, når det er nødvendigt. I terapisamtalerne bearbejder vi oplevelserne, har fokus på det dårlige psykiske arbejdsmiljø og relationerne på arbejdspladsen. Derudover arbejder vi hen imod at genskabe personlig trivsel og balance.  

Alle kan rammes af mobning. Mange, der udsættes for mobning udvikler alvorlige stressreaktioner og en stor del af dem er i fare for at udvikle post traumatisk stress (PTSD).

 

Fyring

En fyring kan skyldes et dårligt psykisk arbejdsmiljø, nedskæringer, omstruktureringer på arbejdspladsen, medarbejderens misligholdelse af sit arbejde eller for højt sygefravær. En fyring er for de fleste mennesker en stor omvæltning, og reaktionerne umiddelbart efter kan spænde lige fra sorg, vrede og selvbebrejdelse til lettelse. Mange oplever situationen omkring en fyring som uklar og diffus og forsøger at fortrænge informationen, ligesom man kan opleve fysiske reaktioner såsom kvalme, svimmelhed, grådanfald, kuldegysninger, vejrtrækningsbesvær, snurren i kroppen og svedeture. Alt sammen helt naturlige reaktioner på en psykisk overbelastning. Det er ikke unaturligt at choktilstanden afløses af skyldfølelse, selvbebrejdelse, skuffelse, skam, angst, fortvivlelse eller en følelse af uretfærdighed. Der følger ofte kaotiske tanker med, om hvordan det hele nu skal hænge sammen, og de konsekvenser, som afskedigelsen medfører, kan være svære at overskue. Det er ikke unormalt at mærke en fysisk reaktion i form af øget træthed, anspændthed, hovedpine, søvnløshed og/eller fordøjelsesbesvær. I gennem samtaleterapien bearbejder vi i fællesskab oplevelserne og følelserne omkring fyringsforløbet og de efterfølgende reaktioner. Kroppen reagerer individuelt, og der er derfor ikke to forløb, der er ens. Vi tager derfor udgangspunkt i din situation, dine oplevelser og reaktioner. Formålet er at få dig hel igennem forløbet og styrket ud på den anden side, så du kan komme videre med livet. Læs om (akut) krisehjælp her…    


Hvad er et dårligt psykisk arbejdsmiljø?

Det kan være svært at pege på en direkte årsag til, at en virksomhed har et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Årsagerne kan være mange og er ofte komplekse. Det er lettere at se efter tegnene på dårligt psykisk arbejdsmiljø. Tegnene er ofte et øget antal sygemeldinger, dårlig kommunikation, konflikter, mobning, stress og stor medarbejderudskiftning.

Få hjælp med Dårligt psykisk arbejdsmiljø

Professionelle psykologer!

Vesterbro (Axeltorv 6)

Mirjam Klann Thullesen

Psykolog og psykoterapeut

Jeg tilbyder samtaleterapi til individer og par med særlig erfaring inden for traumeterapi, herunder behandling af udviklingstraumer, seksuelle overgreb samt voldelige og kontrollerende relationer. Med 13 års erfaring i privat praksis, har jeg også støttet klienter gennem bl.a. depression, angst, stress og relationelle vanskeligheder. Jeg tilbyder et trygt rum for udvikling, hvor der er plads… Læs mere

EFT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 30603495
Mail: mirjam@psykologerne.dk

Indre By (Rømersgade 3)

Eva Borgen Paulsen

Cand.psych.aut.

Jeg tilbyder hjælp til stress, krise, angst og ensomhed. Jeg har særlig erfaring med voksne der er ramt af stress, traumer eller mærker relationelle vanskeligheder som ensomhed eller social mistrivsel Læs mere

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 30 68 53 50
Mail: eva@psykologerne.dk

Islands Brygge (Kigkurren 8G)

Trine Normann Vangsbo

Cand.psych.aut.

Gennem årene har jeg arbejdet med børn, unge og voksne. Jeg har arbejdet med individer, par og familier og har erfaring med problemstillinger som sorg, traumer, angst og uhensigtsmæssige familiedynamikker men også mere generel rådvildhed i forhold til at træffe de bedste valg for sit liv eller mere eksistentielle overvejelser. Læs mere

ACT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag Dagtider DanskEngelskSvenskNorsk

Telefon: 29827887
Mail: trine@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)

Cecilie Hrasko Sonne

Cand.psych.aut.

Jeg tager udgangspunkt i det enkelte individ i sin helhed i min tilrettelæggelse af terapi og metode – dig som person, dine omstændigheder, styrker og problemstillinger. Jeg glæder mig til at hjælpe dig/jer videre til en hverdag med mere trivsel. Læs mere

ACT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 50306265
Mail: cecilie@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)

Steffen H. Stormrose

Cand.psych.aut. og instruktør i Meditationsbaseret stressreduktion

Du kan være tryg ved, at min faglige passion er at lytte til dig med respekt og empati, så vi i dialog kan fremsøge dig veje til ro, fodfæste og meningsgivende retning, fra hvor du er. Indre by/online. Læs mere

ACT
EFT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag Dagtider DanskEngelsk

Telefon: 53 83 93 40
Mail: steffen@psykologerne.dk

Indre By (Rømersgade 3)

Ditte-Marie Jakobsen

Cand.psych.aut.

Føler du dig fastlåst? Jeg tager udgangspunkt i det, som fylder for dig og støtter dig i den forandring, som du ønsker. Mit fokus er at skabe et fortroligt rum, hvor du kan være dig selv. Læs mere

ACT

TirsdagOnsdagFredag DagtiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 93919816
Mail: ditte-marie@psykologerne.dk

Islands Brygge (Kigkurren 8G)

Elisabeth Sejbak

Cand.psych.

Engagement, ligeværd og integritet er de højest stående værdier i mit terapeutiske arbejde, og vi vil altid tage udgangspunkt i dine udfordringer og styrker på dine præmisser. Jeg brænder for det ærlige og forbindende møde mellem mennesker og bringer denne indstilling med mig i det terapeutiske rum for at skabe åbenhed, så der er tryg… Læs mere

CFT

Lørdag AftentiderAkuttider DanskEngelskSvensk

Telefon: 24269070
Mail: elisabeth@psykologerne.dk

Islands Brygge (Kigkurren 8G)

Mikael Knudsen

Cand.psych.aut.

I samtalerne tager vi udgangspunkt i din nuværende situation, det du kæmper med og som fylder aktuelt, og dernæst hvor du gerne vil hen og hvad der er vigtigt for dig. Jeg ser det som min største opgave at hjælpe dig til at udleve mere af det som er værdifuldt for dig, samt at håndtere… Læs mere

ACT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 26236078
Mail: mikael@psykologerne.dk

Islands Brygge (Kigkurren 8G)

Emilie Tang Kirk

Cand.psych.aut.

Det vigtigste for mig er, at du oplever tillid og tryghed i rummet, og at du føler dig set, hørt og forstået. Jeg bestræber mig altid på at møde dig dér, hvor du er lige nu. Læs mere

TirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 60 94 50 96
Mail: emilie@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)

Jeanette Justesen

Cand.psych.aut.

Når udfordringer presser sig på, og skaber ubalance og vanskeligheder i dit liv. Så kan psykologiske samtaler i et nærværende og fordomsfrit rum være lindrende. Her sætter vi livet udenfor på pause for en stund, når vi sammen skaber overblik til handlekraft i dit liv. Læs mere

TirsdagTorsdag Dagtider DanskEngelsk

Telefon: 53808090
Mail: JeanetteJustesen@psykologerne.dk

Islands Brygge (Kigkurren 8G)

Mette Marie Sloth

Cand.psych.aut.

Min tilgang i terapien er præget af nærvær og samtidig et klart fokus på, hvad du ønsker at arbejde med og nå frem til i forløbet og i den enkelte samtale. Jeg ser det som min fineste opgave at hjælpe dig til at kultivere medfølelse i forhold til dig selv og andre, som en del… Læs mere

CFT
EFT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag Dagtider DanskEngelsk

Telefon: 20 22 28 71
Mail: mette@psykologerne.dk

Amager (Strandlodsvej 17 A st. tv.)

Rikke Plougsbæk

Cand.psych.aut.

Jeg kan hjælpe dig med konkrete redskaber til at genvinde fokus og overskud i hverdagen. Sammen undersøger vi strategier, som kan understøtte bedre trivsel og balance, nu og på sigt. Læs mere

ACT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 27 12 13 53
Mail: rikkeplougsbaek@psykologerne.dk

Indre By (Rømersgade 3)
Lukket for tilgang af nye klienter

Jan Kaa Kristensen

Cand.psych.aut. & specialist

Hvad enten du ønsker individuel – eller parterapi, vil vi sammenundersøge, hvad du eller I har brug for hjælp til. Jeg er optaget af skabe et trygt rum og vedvarende positive forandringer i dit liv. Læs mere

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 31 39 70 25
Mail: jan@psykologerne.dk

Indre By (Rømersgade 3)
Lukket for tilgang af nye klienter

Irene Schmelling

Cand.psych.aut., specialist

Mit speciale er bearbejdning og frigørelse fra smertefulde oplevelser, kriser og traumer fra privatlivet eller arbejdslivet. Hvis du ryger i dine følelsers vold og savner ro i sindet Læs mere

ACT

TirsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 52178028
Mail: irene@psykologerne.dk

Islands Brygge (Kigkurren 8G)
Lukket for tilgang af nye klienter

Anita Øland

Cand.psych.aut.

I terapiforløbet tager jeg udgangspunkt i din situation, som den ser ud her og nu. Sammen arbejder vi hen imod at skabe mening med den situation du befinder dig i og finde handlemuligheder, der kan lette din situation. Det handler om at generobre en tilværelse med livsglæde og mening. Læs mere

EFT

OnsdagTorsdagFredag Dagtider DanskEngelsk

Telefon: 3132 5441
Mail: anita@psykologerne.dk

Du kan også læse om disse områder