Om CFT (Compassion fokuseret terapi)

CFT går ud på at træne sindet til at have mere medfølelse og accept overfor sig selv, når den ofte irrationelle og velmenende frygt opstår, så man kan slippe den næsomt og med…

Om CFT (Compassion fokuseret terapi)

CFT går ud på at træne sindet til at have mere medfølelse og accept overfor sig selv, når den ofte irrationelle og velmenende frygt opstår, så man kan slippe den næsomt og med medfølelse for, hvorfor den er på spil.

Om CFT (Compassion Focusered Therapy, Compassion-fokuseret terapi eller Medfølelsesbaseret Terapi)

 

CFT er en anerkendt og effektfuld kognitiv terapimetode, hvor fokus er på evnen til at nære medfølelse for sig selv, andre, og de omstændigheder, man befinder sig i, for på denne måde at opnå øget livsglæde, følelse af selvværd og evne til at håndtere svære situationer og problemer.

 

 

Hvad er CFT?

 

CFT (Compassion Focused Therapy), er en terapeutisk og metodisk retning indenfor psykologien, som udspringer af den kognitive psykologi. Metoden trækker på bl.a. kognitiv adfærdsterapi (CBT eller KAT), evolutionspsykologi, udviklingspsykologi og socialpsykologi, og lægger stor vægt på klientens mulighed for at (kunne komme til at) nære omsorg for sig selv og sine givne omstændigheder.

I terapien arbejder klienten og psykologen sammen på at træne sindet til at have mere medfølelse og accept overfor sig selv, så klienten kan opleve øget selvværd, tryghed og ro. Der arbejdes ofte med at regulere svære følelser gennem forståelsen af menneskets biologiske urinstinkt, også kaldet vores affektsystemer. Disse sørger for:

 

  • at holde os på vagt over for potentielle farer (vores trusselssystem)
  • at søge ressourcer og være handlekraftige (vores drive)
  • at skabe tryghed, nærhed og danne bånd til andre (vores beroligelsessystem)

 

Mange mennesker oplever over tid, at deres handlekraft bliver drevet af deadlines, stress, pres og forventninger, hvad end disse stammer fra omgivelserne eller ens egen indre kritiske og skamfulde stemme, der er på overarbejde. I Medfølelsesfokuseret Terapi arbejder psykologen og klienten målrettet med at regulere de tre systemer, så klienten igen kan opleve øget ro og forbindelse til sig selv og andre; kan handle velovervejet og med lyst, vitalitet og integritet; og kan forstå hvor den ofte irrationelle, men altid velmenende, frygt kommer fra, og hvordan man kan slippe den nænsomt og med medfølelse for, hvorfor den er på spil.

 

 

Derfor er Compassion-fokuseret terapi effektivt:

 

CFT tager udgangspunkt i vores menneskelige evolution: Vi har som art udviklet os til at tage os af hinanden, og dette behov kan have store regulerende og udviklende potentialer og konsekvenser. Det er i samspil med vores primære omsorgsgivere (ofte vores forældre), vi først lærer at danne bånd til andre og lærer vores egent værd at kende, og sidenhen bygges vores selvbillede af de miljøer, vi færdes i: skole, arbejde, parforhold og venskaber, mv. Netop på dette grundlag kan man gennem Medfølelsesfokuseret Terapi lære at relatere til sig selv og andre med mere omsorg og derved både forstå og regulere sine følelser og handlinger.

 

I terapien opnås dette ved at:

  • Danne et stærkt, fortroligt og fordomsfrit bånd med psykologen, så man i tryghed kan arbejde med den smerte, man oplever i livet.
  • Forstå hvilken frygt, der ligger til grund for ens lidelse; at forstå hvor den kommer fra, hvorfor den bliver aktiveret, og hvilke sikkerhedsstrategier, man har udviklet gennem livet, for at forsøge at holde den på afstand. Sikkerhedsstrategier, som har virket på et tidspunkt, men som ofte ender med at blive uhensigtsmæssige eller disproportionale for den situation, man nu befinder sig i.
  • Udvikle en ufordømmende og medfølende forståelse af den lidelse, man oplever i livet, herunder at anerkende det mod og den visdom, man udviser ved at turde se sine problemer i øjnene og den styrke, man har, fordi man ønsker at skabe et bedre liv for sig selv.
  • Arbejde med nye, selvvalgte og velovervejede strategier og handlinger, der bringer en tættere på glæde, lyst og andre mennesker.
  • Udvikle evnen til at opleve og øge medfølende kvaliteter. De fleste mennesker har nemt ved at føle medfølelse for andres lidelse, men kan derimod have svært ved at tage imod den samme medfølelse fra andre eller have medfølelse overfor sig selv.

 

 

Hvilke problematikker kan behandles med CFT?

 

Medfølelsesbaseret terapi er særligt effektfuldt, hvis man oplever en høj grad af skamfuldhed, skyldfølelse, selvkritik, udbrændthed, lavt selvværd, ængstelighed og angst, stress eller har depressive tanker. Disse følelser kan antage mange former og uhensigtsmæssige mønstre, f.eks. i form af præstationsangst på jobbet, i skolen eller i parforholdet; i et forstyrret forhold til mad og træning, selvbillede eller afhængighedsadfærd; eller i en overbevisning om at skulle være perfekt for at være god nok, hvilket alt sammen ofte fører til manglende overskud og glæde ved livet. I CFT arbejdes der med at være venlig og anerkendende overfor sig selv og kunne tage denne følelse med i interaktioner med andre. Herigennem mindskes de negative følelser, tanke- og handlemønstre samt kropsreaktioner, og der skabes fornyet plads til håb, lyst og en følelse af ejerskab over sit eget liv.

 

 

Find en psykolog, der arbejder med CFT her:

Få hjælp med CFT terapi i København

Professionelle psykologer!

Vesterbro (Axeltorv 6)

Anna Thit Johnsen

Cand.psych., ph.d.

Jeg har særlig erfaring med de udfordringer, som kan opstå, når man er ramt af sygdom, eller er pårørende til en, som er ramt af sydom. Samt i livskriser og svære vilkår mere generelt. Læs mere

CFT

MandagTirsdagTorsdagFredag DagtiderAftentider DanskEngelsk

Telefon: 28255038
Mail: annathit@psykologerne.dk

Islands Brygge (Kigkurren 8G)

Elisabeth Sejbak

Cand.psych.

Engagement, ligeværd og integritet er de højest stående værdier i mit terapeutiske arbejde, og vi vil altid tage udgangspunkt i dine udfordringer og styrker på dine præmisser. Jeg brænder for det ærlige og forbindende møde mellem mennesker og bringer denne indstilling med mig i det terapeutiske rum for at skabe åbenhed, så der er tryg… Læs mere

CFT

Lørdag AftentiderAkuttider DanskEngelskSvensk

Telefon: 24269070
Mail: elisabeth@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)

Lise Elmer Houmann

Cand.psych.aut., Ph.d.

Har du mistet fodfæstet? Er du tynget af din fortid? Kæmper du med uro, vrede, tristhed, angst eller sorg? Ønsker du et bedre ståsted for dig og dine nærmeste, er jeg specialiseret i at behandle udviklings- og choktraumer, når livet rammer. Læs mere

CFT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 60515602
Mail: lise@psykologerne.dk

Islands Brygge (Kigkurren 8G)

Mette Marie Sloth

Cand.psych.aut.

Min tilgang i terapien er præget af nærvær og samtidig et klart fokus på, hvad du ønsker at arbejde med og nå frem til i forløbet og i den enkelte samtale. Jeg ser det som min fineste opgave at hjælpe dig til at kultivere medfølelse i forhold til dig selv og andre, som en del… Læs mere

CFT
EFT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag Dagtider DanskEngelsk

Telefon: 20 22 28 71
Mail: mette@psykologerne.dk

Du kan også læse om disse områder