Om psykodramaterapi

Psykodramaterapi er en oplevelsesorienteret terapiform der er velegnet til at bryde gamle handlemønstre, afprøve nye handlemåder eller reparerer svære livserfaringer eller traumer.

Om psykodramaterapi

Psykodramaterapi er en oplevelsesorienteret terapiform der er velegnet til at bryde gamle handlemønstre, afprøve nye handlemåder eller reparerer svære livserfaringer eller traumer.

Hvad er psykodrama?

Psykodrama er en 100 år gammel terapiform og handlingsmetode udviklet af psykiateren og familieterapeuten Jacob Levy Moreno – først i Østrig og sidenhen i USA. Psykodrama kan anvendes til individuelle terapiforløb, gruppeterapi, supervision, selvudviklingsgrupper, workshops, coaching og sparring.

Psykodrama opstod som et modspil til Freuds psykoanalyse. I psykodramaterapi er klienten aktiv, undersøgende og handlende i samarbejde med terapeuten.

 

Hvordan hjælper psykodrama?

Psykodrama betyder sjæl i handling og er i den grad en handlingsorienteret metode. I et trygt terapirum kan du bryde med gamle handlemønstre og afprøve nye handlemåder. Du kan også “reparere” på svære livserfaringer eller traumer.

Psykodrama er også en oplevelsesorienteret metode, der kan åbne op for nye indsigter i dine roller, relationer og mønstre. Gennem teknikker som iscenesættelse og rollebytte får du indblik i dit problem eller tema fra forskellige perspektiver.

Ofte kan det være svært at tænke sig til en løsning, når man føler sig fastlåst. I psykodrama taler vi ikke bare om det. Du er aktivt til stede i her-og-nu i det Moreno kalder en udvidet virkelighed. Du får mulighed for at opleve og undersøge i nutid, hvadenten det drejer sig om tidligere begivenheder, eller mulige fremtidige scenarier. Det giver et særligt rum for erkendelse og udvikling.

Menneskets iboende kreativitet ses som en ressource i psykodrama. Vores evne til at være kreative og spontant til stede, hjælper os med at få ny indsigt og afprøve nyt. Fokus er at skabe det liv, som vi ønsker. Terapirummet er et trygt øvelsesrum, hvor du kan være dig selv og blive klog på dig selv og dit tema.

 

Hvem kan få gavn af psykodrama?

Psykodrama har en åben og ikke-dømmende tilgang, hvor der er plads til forskellige mennesker og måder at leve sit liv på. Det kræver ingen særlige forudsætninger at få udbytte af metoden. Den kan både være hjælpsom for personer, som er meget oppe i hovedet og for personer, som trives godt med at være aktive, kreative og i kontakt med egne følelser. Det kan også være, at du bare er nysgerrig på at prøve en anderledes tilgang til indsigt og udvikling, end du plejer.

Her er nogle eksempler på, hvad du kan arbejde med i et forløb med afsæt i psykodrama:

  • Eksistentielle problemstillinger som tab, sorg, brud og nye livsfaser.
  • Undersøgelse af dine handlemønstre, deres oprindelse og funktion, samt hjælp til at bryde med uønskede handlemønstre.
  • Konflikter eller fastlåste situationer i familien, på arbejdet eller socialt, hvor du ønsker at få indsigt i forskellige perspektiver.
  • Dine roller og relationer: Vi har mange forskellige roller, fx som kollega, leder, medarbejder, far/mor, bror/søster, datter/søn, ven osv. Nogle roller trives vi i, andre kan være udfordrende, nye eller i konflikt med hinanden.
  • “Reparationsarbejde” i forhold til svære livserfaringer, traumer og umødte behov.
  • Drømmearbejde, hvor du får indsigt i din drøm gennem en aktiv undersøgelse af drømmescenen og dens elementer.
  • Problemstillinger som angst, selvkritik og dårligt selvværd.

 

Hvordan foregår psykodrama?

En psykodrama session består ofte af 3 faser. En opvarmningsfase til det tema, du ønsker at arbejde med. Herefter en handlingsfase, hvor ens tema undersøges aktivt i rummet vha. iscenesættelse og rollebytte. Til sidst en afrunding og deling med fokus på, hvad du tager med dig fra sessionen. I psykodramagrupper består den 3.fase også af en deling i gruppen, hvor de andre deltagere fortæller, hvad det vakte i dem.

Psykodrama kan anvendes alene eller i kombination med andre tilgange. Der er desuden mange terapiretninger, som trækker på psykodrama, fx schematerapi, systemisk familieopstilling og gestaltterapi. Afhængig af kontekst bliver psykodrama også kaldt monodrama eller psykodramaterapi. Derudover har Moreno udviklet beslægtede metoder som sociodrama og sociometri og anses af mange som faderen til gruppepsykoterapi.

Podcast om psykodrama

I podcasten ROLLEBYTTE, kan du få en smagsprøve på psykodrama-metoden. Gennem rollebytte undersøger psykolog og psykodramainstruktør Ditte-Marie Jakobsen eksistentielle temaer med sine gæster. Ved at bytte rolle med et andet menneske, eller en side af os selv, kan vi få indsigt i vores roller og relationer.

Få hjælp med Psykodramaterapi i København

Professionelle autoriserede psykologer!

Indre By (Rømersgade 3)

Ditte-Marie Jakobsen

Cand.psych.aut.

Føler du dig fastlåst? Jeg tager udgangspunkt i det, som fylder for dig og støtter dig i den forandring, som du ønsker. Mit fokus er at skabe et fortroligt rum, hvor du kan være dig selv. Læs mere

TirsdagOnsdagFredag DagtiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 93919816
Mail: ditte-marie@psykologerne.dk

Du kan også læse om disse områder