Psykolog Rosa Øllgaard

Cand.psych.aut.

Rosa Øllgaard

Cand.psych.aut.

OBS Jeg har lukket for nye klienter for tiden, men du er altid velkommen til at skrive til mig på mail.

 

HVORFOR KOMME TIL SAMTALER HOS MIG?

Jeg har mange års erfaring med terapi med familier og mennesker i krise. Jeg er ikke bange for det tunge og mørke, og jeg tør stå med dig i, hvad der er svært. Hos mig kan du føle dig tryg og hvile i, at jeg hjælper dig videre i overskuelige skridt, som vi sammen aftaler fra gang til gang. Allerede efter vores første samtale vil jeg gerne have, at du går hjem med oplevelsen af at ”det her, det kan vi godt sammen, og jeg har lyst til at komme igen, selvom det ikke var nemt”. Jeg er specialiseret i familiedannelse og hvordan jeg kan støtte forældre i bedre trivsel i denne skøre verden. Jeg er efteruddannet i efterfødselsreaktioner, børnesøvn og dennes betydning for familiens trivsel, samt støtte under og efter fertilitetsforløb. Jeg har mange års erfaring med krisehjælp, og jeg tilbyder kriseforløb til dig, der lige har været i akut krise, men også til dig, der længe har kæmpet med reaktioner ovenpå en svær oplevelse. Det kunne fx være ved akutte dødsfald, sygdomsforløb, skilsmisse, fyring, ufrivillige aborter, voldsomme fødselsforløb eller for tidlig fødsel. Endelig tilbyder jeg supervision til børnefagligt personale. Jeg tilbyder også undervisningsforløb i psykologisk førstehjælp, selvomsorg og udbrændthed, når man arbejder med mennesker i krise. Længere nede kan du læse mere om de områder, jeg er rigtig skarp på.  

 

HVORDAN ARBEJDER JEG?

Vi starter altid med en grundig snak om, hvad du har brug for hjælp til, og hvor du er i dit liv, så vi sammen sikrer, at vi arbejder med det rette. Jeg er kendt for at være autentisk, tydelig og ærlig, så jeg vil løbende spørge uddybende ind til, hvad du mener, og hvilke forestillinger du har om, hvad et godt hverdagsliv er, og hvilke fortællinger du har om dig selv og dit liv. En anden måde at sige det på er, at jeg arbejder mentaliserende, compassionfokuseret og narrativt, men altid med et strukturelt fokus på, hvilken kultur vi lever i, og hvad betyder for vores oplevelse af os selv og for vores muligheder her i livet. Jeg tror på, at kemi er altafgørende for et godt terapiforløb. Den mærker både du og jeg hurtigt, når den er der. Du skal altid have oplevelsen af, at jeg gerne vil forstå dig, og at jeg er ægte optaget, hvordan du har det. Terapi kan det jo indimellem godt føles svært, men når kemien er der, kan vi klare det sammen. Det betyder, at måden vi mødes på giver dig håb, og at vi sammen rykker ved noget i dig på en tryg måde. Det vigtigste i psykologforløb er vores relation, og at du oplever, at jeg vil dig og forstår dig. Derfor vil jeg i hver session spørge en del ind til, om den måde, vi arbejder med dine temaer på, virker for dig, for det er det allervigtigste.  

 

HVEM ER JEG

Jeg er autoriseret psykolog og uddannet på Københavns Universitet. Jeg har mange års erfaring i arbejdet med børn og familier. Jeg har tidligere arbejdet som familiebehandler i en kommune, på en døgninstitution med anbragte børn, som privat krisepsykolog og som international familiepsykolog i internationale kriseområder for Red Barnet. Jeg bor på Nørrebro med min mand og vores barn. Privat og fagligt brænder jeg for, at alle har et sted de hører til her i verden, og jeg har hele tiden fokus på, hvordan jeg selv kan bidrage til dette. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening, autoriseret af Psykolognævnet og modtager løbende supervision for at sikre kvaliteten af mit arbejde. Jeg glæder mig til at lære dig at kende, så tøv ikke med at kontakte mig!  

 

HVEM ER DU?

Helt som du er – om du står i krise, er ved at danne familie eller på anden vis kan bruge én som mig at tale med, så er du velkommen her. Uanset hvordan din familiesammensætning ser ud, kan vi skabe et trygt rum for alle de tanker, følelser og praktiske udfordringer, der kan opstå. Måske har du valgt at få barn alene, måske er I flere end to forældre, måske er jeres familie baseret på venskab, eller måske oplever du kulturelle udfordringer, fordi du gerne vil have en anden slags familie end den, du kommer fra. Jeg er sikker på, at vi kan finde en vej sammen.  

 

FAMILIEDANNELSE

Mit speciale er familier og familiedannelse. Forældreskabet er for de fleste den mest skelsættende begivenhed i deres liv, og den medfører ofte en masse forandringer både synlige og mindre synlige. Mange oplever en slags identitetskrise ovenpå forældreskabet, og fx venskaber og andre familierelationer sættes også på prøve. Jeg arbejder familieterapeutisk ud fra min viden om børns udvikling i forskellige aldre, tilknytning, grundtroen på at alle børn altid gør deres bedste, og at det er os som forælder, der har ansvaret for stemningen og retningen derhjemme. Jeg vil gerne hjælpe jer med, hvordan I kan skabe den stemning I ønsker i jeres hjem. Det er ofte meget nemmere, når man ved, hvad man egentlig kan forvente af sit barn ift. hvilken alder, det har. De fleste af os er virkelig gode til at prioritere vores børns trivsel, men knap så gode til at prioritere os selv eller vores parforhold. Jeg plejer at sige, at man ikke kan hælde af en tom kande, og jeg vil rigtig gerne støtte jer som forældre til at passe godt på jer selv. Lad os sammen se på, hvordan du bedst lader op og lave en konkret plan for selvomsorg og ro til jer i jeres fælles liv. Se også afsnittene nedenfor om efterfødselsreaktioner og om børnesøvn.  

 

FORÆLDREFORBEREDELSE

Er du eller din partner gravid og ønsker at forberede dig på forældreskabet, så oplever mange, at et terapiforløb kan give mening til at få lidt styr på tankerne. Det kan både være som par eller individuelt. Mange bruger en masse ressourcer på fødselsforberedelse, barnevogne og babytøj som forberedelse til forældreskabet, men jeg vil gerne slå et slag for, at den indre forberedelse også er vigtig og fyldt med mening. Det kan fx handle om din egen barndom, relationen til dine forældre og hvilke værdier der er vigtige for dig at videreføre og ikke at videreføre til dit kommende barn. Vi kan snakke om, hvordan du typisk reagerer i pressede situationer, så vi sammen kan finde nogle konkrete teknikker til, hvordan du passer på dig selv og kommer i kontakt med dine egne behov. Vi kan også snakke om, hvilke slags barselsbesøg I ønsker, og hvordan I bedst sætter grænser for jer selv som nye forældre i det hele taget. Når man har været hos mig under graviditeten, er det også nemmere at komme hos mig igen, når baby er her, og I på den måde ikke skal starte på en frisk med mig.  

 

EFTERFØDSELSREAKTIONER

At blive forældre er en livsomvæltning for alle, og en identitetskrise for mange – også den ikke-fødende forælder. Det sætter bølger i gang, som kan være meget svære at stå i. Nogle har det allerede svært i graviditeten, mens andre rammes efter barnet er kommet til. Føler du dig belastet og oplever du svære følelser i forbindelse med at være blevet forælder, så kontakt mig endelig. Nogle får det svært som ny forælder, hvis der har været voldsomme hændelser i forbindelse at have fået barn. Det kan være en svær graviditet, en kompliceret fødsel, at have mistet et barn, født for tidligt, fået et barn med sygdom, adopteret eller andre svære oplevelser. Andre gange rammes man af uoverskuelighed, tristhed og mister lysten til helt almindelige ting uden specifik grund. Uanset hvorfor I bøvler med hverdagen som familie, så vil jeg gerne stå der sammen med jer. Man kan kun ”komme sig” eller vende hjem i sig selv ovenpå svære oplevelser og traumer, hvis man føler sig tryg. Nervesystemet er så fintfølende, at tryghed er en forudsætning for, at paraderne falder, og vi kan hele. Derfor er det vores primære fokus sammen; at du skal føle dig tryg i mit rum, men også derhjemme, så helingen langsomt kan starte Nogle nye forældre foretrækker online terapi i starten. På den måde slipper man for i så høj grad at skulle koordinere med lur, amning/flaske, bleskift og pakke baby sammen, og man kan blive siddende hjemme hos sig selv. Andre foretrækker skiftet væk fra hjemmet og at komme lidt væk fra det hele, og så mødes vi bare på mit kontor. Der er ALTID plads til baby hos mig, og vi tager alle de pauser, I har brug for. Jeg anbefaler, at du har en partner/ven/bedsteforældre med til vores samtaler, hvis baby er lille – jeg har både plads i mit rum og i vores venteværelse til, at vi er flere.  

 

FERTILITET OG UFRIVILLIG BARNLØSHED

Hvordan kan man tage sig kærligt af sig selv, mens man forsøger at få børn? Det er ofte belastende for det psykiske velbefindende at være i fertilitetsbehandling. I systemet er hovedfokus på alt det biologiske og de fysiske behandlinger, når man forsøger at blive gravid. De fleste ved, at stress nedsætter fertiliteten, men omvendt fører det uopfyldte graviditetsønske til en psykisk belastning, hvilket bliver et catch-22 og meget svært at leve i. Mange oplever sorg over at være i behandling og føler sig som en tom maskine, og jeg vil rigtig gerne hjælpe dig tilbage til din krop og til dine behov. Det gør vi ved at tale om, hvor i behandlingen I er, samt hvor I er som personer og som par. Sammen kan vi se på, hvor I kan lave små justeringer, så den stress, mange oplever under fertilitetsbehandling, ikke tager over i jeres liv. Jeg vil også hjælpe jer med konkrete redskaber til, hvordan I inddrager jeres netværk på jeres egne præmisser, eventuelle sygemeldinger undervejs og ikke mindst hvordan I passer på jer selv og jeres parforhold. Jeg kan også hjælpe jer i exitforløb, hvis I er i proces med at stoppe jeres fertilitetsforløb og ønsker samtaler om det meningsfulde uden børn.  

 

BØRNESØVN

Jeg er medstifter af og vejleder hos onlineuniverset Sovende Børn (se mere her www.sovendeboern.dk). Dengang jeg selv blev mor, kunne jeg ikke få de søvnråd jeg fik til at hænge sammen med min psykologfaglige viden om børns udvikling og tilknytning. Vi så, at der manglede ordentlig viden om hvad helt normal børnesøvn er, og at der eksisterer alt for mange skadelige myter fra mødregrupper, bedsteforældre og sågar fagpersoner. Jeg oplever, at søvn især i det første år hos førstegangsforældre fylder meget, og jeg tilbyder en tilgang til søvn og familieliv baseret på forskning med særligt fokus på hvordan familiens samlede behov kan opfyldes uden at gå på kompromis med barnets behov. Nogle gange handler det også om hjælp til at være i en hverdag med meget afbrudt søvn – mere end det handler om at lave en masse ændringer. Sammen kan vi se på, hvad normal søvn er ift. jeres barns alder og om der kan laves ændringer i jeres søvnrutiner. Jeg vil også rigtig gerne tale med jer om, hvordan man passer godt på sig selv som forælder, når man selv er presset på søvn. Det kan være svært at tænke klart, og det kan være endnu sværere at prioritere sig selv. Det vil jeg gerne hjælpe jer med!  

 

KRISESAMTALER

Jeg har stor erfaring i krisesamtaler både ovenpå akutte kriser og under de kriser, der strækker sig over længere tid. En krise kan både opstå pludseligt ovenpå fx dødsfald, sygdom, skilsmisse, fyring, for tidlig fødsel, dødfødsler eller uønsket graviditet. Men de kan også strække sig over længere tid som fx pårørende til syge eller døende, under egen sygdom eller som en eksistentiel krise uden egentlig årsag. Uanset årsagen til krisen vil jeg gerne stå her sammen med dig og hjælpe dig i små skridt.  

 

SUPERVISION

Jeg tilbyder supervision både til psykologer i autorisationsforløb, men også til fagpersonale indenfor børne- og familieområdet. Jeg har både erfaring med udsatte børn og familier fra døgninstitutionsområdet, samt samarbejde med familier i krise på daginstitutionsområdet. Så er du daginstitutionsleder, pædagog, sundhedsplejerske, jordemoder eller andet relevant, så kontakt mig endelig for nærmere information og en uforpligtende snak!  

 

UNDERVISNING I PSYKOLOGISK FØRSTEHJÆLP

Jeg har skrevet flere manualer i psykologisk krisehjælp, børns krisereaktioner og arbejdet med familier i krise, og jeg har mange års erfaring med undervisning i disse temaer. Endelig tilbyder jeg kurser i egenomsorg, udbrændthed og stresshåndtering, når man arbejder med mennesker, der har det svært – det taler vi ikke nok om! Jeg kan også skræddersy forløb til jer om de øvrige ovenstående temaer.

 

ENGLISH

You’re more than welcome to write me if you’re interested in therapy in English. I’ve lived in Canada and even studied some of my University degree there, so don’t hesitate reaching out to me!

 

ONLINE

Jeg udbyder terapi online via platformen Whereby, så hvis du bor langt fra København, er det en rigtig god mulighed. Det kan også være en skøn mulighed, hvis du er hjemme på barsel og dermed ikke behøver bakse ud af døren med baby. Jeg har mulighed for online samtaler om mandagen. Hvis muligt, anbefaler jeg første samtale live, men vi klarer den også altid online.

Vesterbro (Axeltorv 6)
Lukket for tilgang af nye klienter

Rosa Øllgaard

Cand.psych.aut.

Online og KBH. Jeg er specialiseret i familiedannelse, efterfødselsreaktioner, støtte under fertilitetsforløb og krisehjælp. En tryg stemning er altafgørende for et godt terapiforløb. Læs mere

MandagTirsdagOnsdagTorsdag Dagtider DanskEngelsk

Telefon:
Mail: rosa@psykologerne.dk

Events med Rosa Øllgaard

Seneste blogindlæg fra Rosa Øllgaard

Se flere blogindlæg

Seneste podcasts med Rosa Øllgaard


Se flere podcasts

Nyheder fra Rosa Øllgaard

august 2021

Rosa Øllgaard I Aftenshovet på DR1 – hvorfor rammes vi af billederne fra Afghanistan, hvordan passer vi på os selv og hvordan taler vi med vores børn om det der sker?

Psykolog Rosa Øllgaard deltog i Aftenshowet på DR1 d. 18 august 2021 for at tale om, hvorfor vi rammes af billederne fra Afghanistan, hvordan vi passer på os selv så vi kan kæmpe videre, og hvordan vi kan tale med vores børn om det.
“Jeg sagde ja til at deltage i Aftenshowet, hvis jeg fik lov at give handleanvisninger også, så det ikke blev en lidelsesfortælling om, hvor synd det er for os hvide, privilegerede danskere at se afghanernes desperation og smerte. Det er nemlig så langt fra min pointe. Det er ikke os det er synd for her, og når jeg opfordrer til pauser, er det ikke for at give et fripas til at slukke og leve sit liv med varm te på kanden og rolig søvn. Men konkrete bud på hvad man kan gøre blev der desværre ikke helt tid til sidst.
Jeg mener jo, at vores afmagt netop opstår, fordi vi ikke ved, hvordan vi skal hjælpe. Og det er så ærgerligt, når der findes så mange måder at hjælpe på!
For vores privilegier forpligter. Vores deltagelse i Afghanistan forpligter. Vores reaktioner på de voldsomme billeder forpligter.
Så hvordan kan man vende sin afmagt og gøre noget?
  • Ræk ud efter dine afghanske naboer! Både helt lokalt i dit nærområde, på dit barns skolde eller en kollega. Vis at det betyder noget for dig, hvad der sker lige nu.
  • Vælg aktivt hvad du læser og ser, følg troværdige kilder der dækker katastrofen med den værdighed som de civile fortjener. Støt gerne solide medier som fx Zetland og brug tid på at sætte dig ind i, hvad der sker. Også om en måned, når medierne måske er fyldt af en ny krise.
  • Vis din solidaritet med dine penge og støt de gode NGO’er der knokler 24/7. Du kan også vise dit engagement som frivillig herhjemme. Jeg linker til en god liste med hvem man kan støtte, men hvis du er i tvivl, er både Røde Kors DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Médecins Sans Frontières (MSF) og UNICEF  gode bud
  • Brug din tilstedeværelse her på de sociale medier med intention. Hvem følger du, som dækker Afghanistan med værdighed og viser dig, hvad der sker? Fortæl dem, at det gør en forskel for dig og spørg dem, hvordan du kan støtte dem
Rosa Ølgaard
Vis flere nyheder

Kontakt Rosa Øllgaard

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Se ledige tider og book her en konsultation hos psykolog Rosa Øllgaard her og gennemfør booking.

Du kan booke en tid til en psykologsamtale med Rosa Øllgaard i kalenderen herunder. Klik på den ydelse du ønsker, vælg en dato der passer dig, og se hvilke ledige tider der er at vælge imellem, klik derefter på tiden og gennemfør booking.

Lukket for tilgang af nye klienter