Om traumer & traumebehandling

Arbejdet med at bearbejde et traume tager udgangspunkt i at kaste et kritisk blik på to af de instinktive overlevelsesstrategier vi har, for at undgå ubehag. Sammen med psykologen vil du arbejde med…

Om traumer & traumebehandling

Arbejdet med at bearbejde et traume tager udgangspunkt i at kaste et kritisk blik på to af de instinktive overlevelsesstrategier vi har, for at undgå ubehag. Sammen med psykologen vil du arbejde med at give de svære følelser og minder plads, så de bliver mindre anmassende og på sigt kommer til at fylde mindre.


Find traumepsykolog her

Hvad er et traume?

De fleste mennesker som har været udsat for en traumatisk hændelse, oplever at få en traumereaktion. Kroppen og sindet vil reagere instinktivt, hvis vi bliver udsat for eller er vidner til en traumatisk hændelse, som eksempelvis en krigshandling, voldsepisode, overfald, katastrofe, ulykke, dødsfald eller voldtægt. Ofte sætter oplevelsen sig fast længe efter faren er drevet over, og hverdagen har indfundet sig. For nogen betyder det et liv med angst, flashbacks og indre uro.  

Traumer og nervesystemet

Vi reagerer forskelligt, når vi bliver udsat for en alvorlig traumatiserende oplevelse, og det er langt fra alle, der reagerer rationelt, eller som vi ville have håbet eller troet, at vi ville. Det skyldes, at nervesystemet reagerer på krisen ved at gå i en choktilstand, der har til formål at sikre os overlevelse. Chokket får kroppen til at gå i alarmberedskab ved at pumpe adrenalin rundt i blodet. Det bevirker, at vi handler instinktivt, og at der bliver kortere imellem tanke og handling.

Det er vigtigt at pointere, at du i forhold til en traumatisk oplevelse vil reagere i forhold til den situation, du befinder dig i og reagere, som det giver mening i situationen.

  Du befinder dig i en undtagelsestilstand og vil handle derefter. For nogen betyder det, at de kan have vanskeligt ved at genkende sig selv efterfølgende, fordi de har tilsidesat deres normale værdisæt for at sikre egen overlevelse. For eksempelvis hører man ofte om kvinder, der fryser og undlader at sætte sig til modværge i en voldtægtssituation, eller om personer, der i en katastrofesituation undlader at redde andre for at redde sig selv. Ofte opleves selve krisesituationen som værende uvirkelig – som et mareridt man desperat forsøger at vågne op fra. Tiden føles, som om den går i slowmotion, og det kan føles som om, man befinder sig i en glasklokke. Når faren er drevet over, kommer der ofte en kraftig følelsesmæssig og fysisk reaktion, hvor man ryster over hele kroppen og græder. Det er helt normale reaktioner og er nervesystemets måde at regulere den ophobede spænding på. Når chokket er aftaget, følger der typisk efterreaktioner de første uger efter oplevelsen. De fleste vil opleve en langsom bedring inden for en måned efter oplevelsen. Men nogle oplever, at traumet sætter sig mere permanent og har vanskeligt ved at slippe tankerne.  

Typiske reaktioner efter et traume

Når man har oplevet noget traumatisk, er det helt naturligt, at kroppen og nervesystemet reagerer på oplevelsen. Det er en naturlig del af bearbejdelsen af traumet. Typisk psykiske reaktioner på et traume:

 • Svære og intense følelser
 • Højt alarmberedskab (vagtsom)
 • Angst
 • Mistillid
 • Skyld og skam
 • Magtesløshed
 • Håbløshed
 • Fortvivlelse
 • Vrede, irritation og opfarende
 • Reaktioner på lugte, fornemmelser, billeder eller lyde der kan associeres med den traumatiske hændelse
 • Urolig søvn og mareridt
 • Undgåelse af ting, der minder om hændelsen
 • Social tilbageholdenhed eller undgåelse at være sammen med andre mennesker
 • Ensomhedsfølelse
 • Manglende overskud og vanskeligheder med at overskue daglige gøremål

Typisk kropslige reaktioner:

 • Hjertebanken
 • Uro i kroppen
 • Vanskelighed ved at sove
 • Træthed
 • Smerter og muskelspændinger opstår
 • Ondt i maven
 • Kvalme

Behandling af traume i København

Efter en traumatisk oplevelse er der ofte mange svære tanker og ubesvarede spørgsmål, der trænger sig på. Hvad skete – kunne jeg have handlet anderledes? Det er helt normale tanker og spørgsmål, som langt de fleste, der har oplevet noget traumatisk, kan have mange gange dagligt. Tankerne og spørgsmålene kan være så dominerende, at de fuldstændig overtager tankevirksomheden og gør den vanskeligt at huske og koncentrere sig om daglige gøremål.

Ofte beskrives det som en film eller en ond drøm, der viser sig at være virkelig. Den erkendelse kan udløse svære og intense følelser, og du vil i den periode føle dig særligt sårbar.

Tankerne kan komme som lyn fra en klar himmel og kan være vanskelige at kontrollere. Det kan føles som om, at hjernen er ude af kontrol og lever sit helt eget liv. Du kan føle, at du er ved at blive skør – men det er du ikke – det er helt almindelige reaktioner hos personer, som har været udsat for en traumatisk oplevelse. For mange vil tankerne langsomt aftage af sig selv og blive fjerne minder, som dukker op nu og da. For nogle bliver oplevelsen skelsættende i mere end én forstand og kan føre til en eksistentiel krise – med tanker om hvorfor er vi her, og hvad meningen med livet er.

En psykolog kan hjælpe med at genindstille det indre kompas og hjælpe med at genoprette en meningsfuld hverdag.

For andre vil traumet sidde så dybt, at såret har vanskeligt ved at hele. Oplever du et længerevarende forløb (typisk mere end en måned), hvor du plages af efterreaktioner, uden at du oplever en forbedring af din tilstand, er det vigtigt, at du søger professionel hjælp. Ubehandlet kan traumet komme til at styre dig liv og nedsætte din livskvalitet. For nogle udvikler efterreaktionerne sig til PTSD – Post Traumatisk Stress Disorder. Psykologen kan hjælpe dig med at identificere og forstå dine symptomer og efterreaktioner, give dig en indsigt, der kan mindske intensiteten af din efterreaktion samt give dig en metode og strategier, der gør dig i stand til at generobre livet. Arbejdet med at bearbejde et traume tager udgangspunkt i at kaste et kritisk blik på to af de instinktive overlevelsesstrategier vi har, for at undgå ubehag: Oplevelsesmæssig undgåelse og vores kontrolstrategier. Disse to strategier kan få store omkostninger for os, idet vi reelt ikke kan tæmme de følelser, der ophobes i os, efter at vi har oplevet et traume, og fordi symptomerne forstærkes, hvis vi forsøger at undgå dem. Sammen med psykologen vil du arbejde med at give de svære følelser og minder plads, så de bliver mindre anmassende og på sigt kommer til at fylde mindre.  

Få hjælp med Traumebehandling i København

Professionelle psykologer!

Vesterbro (Axeltorv 6)

Camilla Søeberg Hale

Cand.psych.aut.

Når livet udfordrer og det bliver vanskeligt at finde vej, så kan det være en god idé at søge professionel hjælp. Intet problem er for stort eller småt. Læs mere

TirsdagOnsdagFredag DagtiderAkuttider

Telefon: 27146800
Mail: camillasoeberghale@psykologerne.dk

Indre By (Rømersgade 3)

Rikke Jamborg Hansen

Cand.psych.aut. & specialist i psykoterapi

Jeg tilbyder et rum, hvor du kan arbejde med tidligere traumer, seksuelle overgreb, PTSD, svære følelser og utrygge relationer. Jeg har fokus på, at du bearbejder de oplevelser, der skaber svære følelser og tanker i dig, og sammen med dig kigge på dine typiske mønstre. Jeg er optaget af at skabe et nærværende og anerkendende… Læs mere

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag Dagtider Dansk

Telefon: 42641594
Mail: rikkejamborg@psykologerne.dk

Islands Brygge (Kigkurren 8G)

Trine Normann Vangsbo

Cand.psych.aut.

Gennem årene har jeg arbejdet med børn, unge og voksne. Jeg har arbejdet med individer, par og familier og har erfaring med problemstillinger som sorg, traumer, angst og uhensigtsmæssige familiedynamikker men også mere generel rådvildhed i forhold til at træffe de bedste valg for sit liv eller mere eksistentielle overvejelser. Læs mere

ACT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag Dagtider DanskEngelskSvenskNorsk

Telefon: 29827887
Mail: trine@psykologerne.dk

Indre By (Rømersgade 3)

Lalou Holdt

Cand.psych.aut.

Jeg tilbyder hjælp til behandling af kriser, traumer og PTSD. Jeg har særligt erfaring inden for områder som seksuelle overgreb, psykisk og fysisk vold samt udviklings- og tilknytningstraumer. Læs mere

OnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 30244427
Mail: lalou@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)

Mirjam Klann Thullesen

Psykolog og psykoterapeut

Jeg tilbyder samtaleterapi til individer og par med særlig erfaring inden for traumeterapi, herunder behandling af udviklingstraumer, seksuelle overgreb samt voldelige og kontrollerende relationer. Med 13 års erfaring i privat praksis, har jeg også støttet klienter gennem bl.a. depression, angst, stress og relationelle vanskeligheder. Jeg tilbyder et trygt rum for udvikling, hvor der er plads… Læs mere

EFT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 30603495
Mail: mirjam@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)

Lea Gammelgaard Jensen

Cand.psych.aut.

Jeg tilbyder hjælp til individer og par, der ønsker at komme fastlåste problemer til livs og komme i retning af det liv man længes efter. Læs mere om det jeg kan hjælpe med her på siden. I also provide individual and couples therapy in English. Læs mere

EFT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 42 31 05 50
Mail: leagammelgaard@psykologerne.dk

Islands Brygge (Kigkurren 8G)

Lena R. Clausen

cand.psych.aut. og kropspsykoterapeut

Vi undersøger sammen, hvor du blokerer for din fulde livs-udfoldelse. Hvor du holder tilbage, holder inde, gør dig selv større end du er, mindre end du er eller måske helt forsvinder fra dig selv. Vi gør det gennem at arbejde med kroppen, bevægelse, relationen og samtale. Bevidstgørelsen er i dette arbejde et vigtigt element i… Læs mere

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 22995114
Mail: lena@psykologerne.dk

Islands Brygge (Kigkurren 8G)

Emilie Tang Kirk

Cand.psych.aut.

Det vigtigste for mig er, at du oplever tillid og tryghed i rummet, og at du føler dig set, hørt og forstået. Jeg bestræber mig altid på at møde dig dér, hvor du er lige nu. Læs mere

TirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 60 94 50 96
Mail: emilie@psykologerne.dk

Indre By (Rømersgade 3)

Eva Borgen Paulsen

Cand.psych.aut.

Jeg tilbyder hjælp til stress, krise, angst og ensomhed. Jeg har særlig erfaring med voksne der er ramt af stress, traumer eller mærker relationelle vanskeligheder som ensomhed eller social mistrivsel Læs mere

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 30 68 53 50
Mail: eva@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)

Helle Ruff

Ph.d., cand.psych.aut.

Jeg tilbyder samtaler, hvor du får hjælp til at gennemarbejde de konfliktfyldte følelser du kæmper med – fx angst, depression, stress, utryghed, tristhed, ensomhed eller uro. Læs mere

MandagOnsdagFredag Dagtider Dansk

Telefon: 93832018
Mail: helle@psykologerne.dk

Indre By (Rømersgade 3)

Irene Schmelling

Cand.psych.aut., specialist

Mit speciale er bearbejdning og frigørelse fra smertefulde oplevelser, kriser og traumer fra privatlivet eller arbejdslivet. Hvis du ryger i dine følelsers vold og savner ro i sindet Læs mere

ACT

TirsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 52178028
Mail: irene@psykologerne.dk

Indre By (Rømersgade 3)

Sefika Arpaci Dehn

Cand.psych.aut.

Vi vil altid tage afsæt i din særlige problemstilling og omstændighederne omkring dig. Jeg bestræber mig på at vi mødes i et personligt, anerkendende og uhøjtideligt rum. Læs mere

Fredag Dagtider DanskEngelskTyrkisk

Telefon: 28 43 42 43
Mail: sefika@psykologerne.dk

Islands Brygge (Kigkurren 8G)

Mette Marie Gunnergaard

Autoriseret cand.psych. og neuropsykolog

Det kan føles udfordrende og sårbart at gå i terapi. Jeg skaber et rum, hvor du kan føle dig tryg og anerkendt, så du bedre kan være dig og have det som du har det, uden at føle dig forkert. I fællesskab kan vi undersøge dine udfordringer såvel som dine ressourcer og hvad du ønsker… Læs mere

ACT

MandagTirsdag Dagtider DanskEngelsk

Telefon: 4244 2228
Mail: mettemarie@psykologerne.dk

Indre By (Rømersgade 3)

Ditte-Marie Jakobsen

Cand.psych.aut.

Føler du dig fastlåst? Jeg tager udgangspunkt i det, som fylder for dig og støtter dig i den forandring, som du ønsker. Mit fokus er at skabe et fortroligt rum, hvor du kan være dig selv. Læs mere

ACT

TirsdagOnsdagFredag DagtiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 93919816
Mail: ditte-marie@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)

Louise Capion Hansen

Cand.psych.aut.

I samtalen forholder jeg mig åbent og anerkendende til dig og det, der fylder. Sammen går vi på opdagelse i, hvordan du kan finde gode måder at leve på og håndtere det, der er svært, så du kan skabe forandringer, der hvor det giver mening for dig i dit liv. Læs mere

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 60511951
Mail: louisehansen@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)

Lise Elmer Houmann

Cand.psych.aut., Ph.d.

Har du mistet fodfæstet? Er du tynget af din fortid? Kæmper du med uro, vrede, tristhed, angst eller sorg? Ønsker du et bedre ståsted for dig og dine nærmeste, er jeg specialiseret i at behandle udviklings- og choktraumer, når livet rammer. Læs mere

CFT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 60515602
Mail: lise@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)
Lukket for tilgang af nye klienter

Sofie Asghar Madsen

Cand.psych.aut.

Jeg tilbyder EMDR-behandling, som er en effektiv terapiform der kan lindre forskellige former for psykologisk stress, såsom PTSD, kompleks PTSD, fobier, spiseforstyrrelser og tidlige traumer. Læs mere

MandagTorsdag DagtiderAftentider DanskEngelsk

Telefon: 53800980
Mail: sofie@psykologerne.dk

Du kan også læse om disse områder