fbpx

Traume – traumebehandling i København

Om traumer & traumebehandling

Traume og traumebehandling

Hvad er et traume?

De fleste mennesker som har været udsat for en traumatisk hændelse, oplever at få en traumereaktion. Kroppen og sindet vil reagere instinktivt, hvis vi bliver udsat for eller er vidner til en traumatisk hændelse, som eksempelvis en krigshandling, voldsepisode, overfald, katastrofe, ulykke, dødsfald eller voldtægt.

Ofte sætter oplevelsen sig fast længe efter faren er drevet over, og hverdagen har indfundet sig. For nogen betyder det et liv med angst, flashbacks og indre uro.

 

Traumer og nervesystemet

Vi reagerer forskelligt, når vi bliver udsat for en alvorlig traumatiserende oplevelse, og det er langt fra alle, der reagerer rationelt, eller som vi ville have håbet eller troet, at vi ville. Det skyldes, at nervesystemet reagerer på krisen ved at gå i en choktilstand, der har til formål at sikre os overlevelse. Chokket får kroppen til at gå i alarmberedskab ved at pumpe adrenalin rundt i blodet. Det bevirker, at vi handler instinktivt, og at der bliver kortere imellem tanke og handling.

Det er vigtigt at pointere, at du i forhold til en traumatisk oplevelse vil reagere i forhold til den situation, du befinder dig i og reagere, som det giver mening i situationen.

 

Du befinder dig i en undtagelsestilstand og vil handle derefter. For nogen betyder det, at de kan have vanskeligt ved at genkende sig selv efterfølgende, fordi de har tilsidesat deres normale værdisæt for at sikre egen overlevelse. For eksempelvis hører man ofte om kvinder, der fryser og undlader at sætte sig til modværge i en voldtægtssituation, eller om personer, der i en katastrofesituation undlader at redde andre for at redde sig selv.

Ofte opleves selve krisesituationen som værende uvirkelig – som et mareridt man desperat forsøger at vågne op fra. Tiden føles, som om den går i slowmotion, og det kan føles som om, man befinder sig i en glasklokke.

Når faren er drevet over, kommer der ofte en kraftig følelsesmæssig og fysisk reaktion, hvor man ryster over hele kroppen og græder. Det er helt normale reaktioner og er nervesystemets måde at regulere den ophobede spænding på.

Når chokket er aftaget, følger der typisk efterreaktioner de første uger efter oplevelsen. De fleste vil opleve en langsom bedring inden for en måned efter oplevelsen. Men nogle oplever, at traumet sætter sig mere permanent og har vanskeligt ved at slippe tankerne.

 

Traumereaktioner

Når man har oplevet noget traumatisk, er det helt naturligt, at kroppen og nervesystemet reagerer på oplevelsen. Det er en naturlig del af bearbejdelsen af traumet.

Typisk psykiske reaktioner på et traume:

 • Svære og intense følelser
 • Højt alarmberedskab (vagtsom)
 • Angst
 • Mistillid
 • Skyld og skam
 • Magtesløshed
 • Håbløshed
 • Fortvivlelse
 • Vrede, irritation og opfarende
 • Reaktioner på lugte, fornemmelser, billeder eller lyde der kan associeres med den traumatiske hændelse
 • Urolig søvn og mareridt
 • Undgåelse af ting, der minder om hændelsen
 • Social tilbageholdenhed eller undgåelse at være sammen med andre mennesker
 • Ensomhedsfølelse
 • Manglende overskud og vanskeligheder med at overskue daglige gøremål

Typisk kropslige reaktioner:

 • Hjertebanken
 • Uro i kroppen
 • Vanskelighed ved at sove
 • Træthed
 • Smerter og muskelspændinger opstår
 • Ondt i maven
 • Kvalme

Traumepsykolog i København

Efter en traumatisk oplevelse er der ofte mange svære tanker og ubesvarede spørgsmål, der trænger sig på. Hvad skete – kunne jeg have handlet anderledes? Det er helt normale tanker og spørgsmål, som langt de fleste, der har oplevet noget traumatisk, kan have mange gange dagligt. Tankerne og spørgsmålene kan være så dominerende, at de fuldstændig overtager tankevirksomheden og gør den vanskeligt at huske og koncentrere sig om daglige gøremål.

Ofte beskrives det som en film eller en ond drøm, der viser sig at være virkelig. Den erkendelse kan udløse svære og intense følelser, og du vil i den periode føle dig særligt sårbar.

Tankerne kan komme som lyn fra en klar himmel og kan være vanskelige at kontrollere. Det kan føles som om, at hjernen er ude af kontrol og lever sit helt eget liv. Du kan føle, at du er ved at blive skør – men det er du ikke – det er helt almindelige reaktioner hos personer, som har været udsat for en traumatisk oplevelse.

For mange vil tankerne langsomt aftage af sig selv og blive fjerne minder, som dukker op nu og da. For nogle bliver oplevelsen skelsættende i mere end én forstand og kan føre til en eksistentiel krise – med tanker om hvorfor er vi her, og hvad meningen med livet er.

En psykolog kan hjælpe med at genindstille det indre kompas og hjælpe med at genoprette en meningsfuld hverdag.

For andre vil traumet sidde så dybt, at såret har vanskeligt ved at hele. Oplever du et længerevarende forløb (typisk mere end en måned), hvor du plages af efterreaktioner, uden at du oplever en forbedring af din tilstand, er det vigtigt, at du søger professionel hjælp.

Ubehandlet kan traumet komme til at styre dig liv og nedsætte din livskvalitet. For nogle udvikler efterreaktionerne sig til PTSD – Post Traumatisk Stress Disorder.

Psykologen kan hjælpe dig med at identificere og forstå dine symptomer og efterreaktioner, give dig en indsigt, der kan mindske intensiteten af din efterreaktion samt give dig en metode og strategier, der gør dig i stand til at generobre livet.

Arbejdet med at bearbejde et traume tager udgangspunkt i at kaste et kritisk blik på to af de instinktive overlevelsesstrategier vi har, for at undgå ubehag: Oplevelsesmæssig undgåelse og vores kontrolstrategier. Disse to strategier kan få store omkostninger for os, idet vi reelt ikke kan tæmme de følelser, der ophobes i os, efter at vi har oplevet et traume, og fordi symptomerne forstærkes, hvis vi forsøger at undgå dem.

Sammen med psykologen vil du arbejde med at give de svære følelser og minder plads, så de bliver mindre anmasende og på sigt kommer til at fylde mindre.

 

Kommende events


Relaterede podcasts

Der er i øjeblikket ingen podcasts relateret til Traumer

Relaterede nyheder

Der er i øjeblikket ingen nyheder relateret til Traumer

Få hjælp med Traume – traumebehandling i København

Professionelle autoriserede psykologer!

Indre By (Rømersgade 3)

Lalou Holdt

Cand.psych.

Jeg tilbyder hjælp til behandling af kriser, traumer og PTSD. Jeg har særligt erfaring inden for områder som seksuelle overgreb, psykisk og fysisk vold samt udviklings- og tilknytningstraumer.

MandagOnsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk
Telefon: 30244427
Mail: lalou@psykologerne.dk
Vesterbro (Axeltorv 6)

Helle Ruff

Cand.psych.aut., ph.d.

For dig som oplever tristhed, stress eller ængstelighed og har en fornemmelse af, at det hænger sammen med oplevelser eller vilkår, du har haft tidligere i dit liv.

MandagOnsdagFredag Dagtider Dansk
Telefon: 93832018
Mail: helle@psykologerne.dk
Islands Brygge (Kigkurren 8G)

Sølve Storm Falkenberg

Cand.psych.

Det er dine livssyn og værdier, erfaringer, håb og drømme, der styrer hvad der er vigtigt at fokusere på i vores samtaler. Sammen arbejder vi på at få skabt ro og nye indsigter, så du kan leve dit bed.. læs mere

MandagTirsdag DagtiderAkuttider DanskEngelsk
Telefon: 93866601
Mail: soelve@psykologerne.dk
Islands Brygge (Kigkurren 8G)
Lukket for tilgang af nye klienter

Lena R. Clausen

cand.psych.aut. og kropspsykoterapeut

Vi undersøger sammen, hvor du blokerer for din fulde livs-udfoldelse. Hvor du holder tilbage, holder inde, gør dig selv større end du er, mindre end du er eller måske helt forsvinder fra dig selv. Vi.. læs mere

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk
Telefon: 22995114
Mail: lena@psykologerne.dk
Indre By (Rømersgade 3)

Ditte-Marie Jakobsen

Cand.psych.

Føler du dig fastlåst? Jeg tager udgangspunkt i det, som fylder for dig og støtter dig i den forandring, som du ønsker. Mit fokus er at skabe et fortroligt rum, hvor du kan være dig selv.

TirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentider DanskEngelsk
Telefon: 93919816
Mail: ditte-marie@psykologerne.dk
Indre By (Rømersgade 3)

Sefika Arpaci Dehn

Cand.psych.aut.

Vi vil altid tage afsæt i din særlige problemstilling og omstændighederne omkring dig. Jeg bestræber mig på at vi mødes i et personligt, anerkendende og uhøjtideligt rum.

Fredag Dagtider DanskEngelskTyrkisk
Telefon: 28 43 42 43
Mail: sefika@psykologerne.dk
Indre By (Rømersgade 3)
Lukket for tilgang af nye klienter

Rikke Jamborg Hansen

Cand.psych.aut., specialist i psykoterapi med voksne og klinisk psykologi

I terapien samarbejder vi om at nå en forståelse af dine problemstillinger, bearbejder de oplevelser, der skaber svære følelser og tanker i dig, og kigger på typiske mønstre for dig. Jeg er optaget af.. læs mere

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider Dansk
Telefon: 20889294
Mail: rikkejamborg@psykologerne.dk
Vesterbro (Axeltorv 6)
Lukket for tilgang af nye klienter

Nina Werner

Cand.psych.aut., specialist og supervisor

Jeg tilbyder psykoterapeutisk behandling til voksne og unge med problemstillinger som præstationsangst, lavt selvværd, stress, angst og depression. Jeg arbejder kognitivt, med inddragelse af compassio.. læs mere

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag Dagtider DanskEngelsk
Telefon: 60148951
Mail: nina@psykologerne.dk

Du kan også læse om disse områder