Familiedannelse

Psykologisk hjælp til gravide, partnere, spæd – og småbørn og familier

Familiedannelse

Familiedannelsesområdet omhandler perioden før graviditet, under graviditet, fødslen, efter fødslen og barnets opvækst.

 

Før graviditet

For mange kommer det som et chok, at graviditeten ikke altid sker eller forløber som planlagt. Nogle bliver uønsket gravide, nogle bliver gravide i stort set første forsøg, imens det for andre er forbundet med store problemer at opnå den ønskede graviditet. Forskning viser, at 15% af de par, der forsøger at blive gravide, oplever nedsat frugtbarhed. Det betyder, at de har forsøgt at blive gravide i mere end et år eller har aborteret tre eller flere gange undervejs. Der kan være mange overvejelser forud for en graviditet.

Hos Psykologerne kan vi bistå med psykologiske samtaler forud for graviditeten omkring følgende områder:

 • Psykologisk rådgivning forud for graviditet
 • Overvejelser om alternative familiedannelsesmuligheder (herunder adoption og soloforælderskab)
 • Ufrivillig barnløshed
 • Overvejelser om fertilitetsbehandling
 • Ufrivillig abort
 • Ønske om forældreskab i en sen alder
 • Rådgivning under exitforløb af fertilitetsbehandling
 • Tegnbuefamilier

 

Under graviditeten

Ingen graviditeter forløber ens, og derfor kan der være meget usikkerhed forbundet med at gennemføre en graviditet. Antallet af komplicerede fødsler har de seneste år været støt stigende, samtidig med at mange hospitaler helt eller delvist har sparet fødselsforberedelse væk. Mange oplever også, at tanker om ens egen historie og opvækst fylder under en graviditet; tanker som “hvad ønsker jeg at give videre til mit kommende barn?” og “hvad vil jeg gerne gøre anderledes end mine egne forældre?” oplever mange kan være rart at dele med en psykolog med viden om området.

Hos Psykologerne yder vi forebyggende støtte til en psykisk sund graviditet, herunder:

 • Tilknytningsbaseret samtaleforløb i forhold til egen opvækst- og omsorgshistorik
 • Angststressdepression, psykisk sygdom og fødselsangst
 • Graviditet efter fertilitetsbehandling
 • konflikter i parforholdet under graviditet
 • flerfoldsgraviditet (graviditet med tvillinger, trillinger eller flere)
 • Graviditetskomplikationer
 • Langvarig hospitalsindlæggelse
 • Kroppens forandring under graviditeten

 

Fødsel

Undersøgelser viser, at halvdelen af alle fødsler får et kompliceret forløb, og at en tredjedel af de førstegangsfødende får vestimulerende medicin. Hver fjerde fødsel sættes kunstigt i gang og hvert femte barn kommer til verden ved kejsersnit. Tallene taler sit eget klare sprog, og de mange komplicerede fødselsforløb kan få vidtstrakte og alvorlige konsekvenser for den nyfødte, mødrene og familien. Men vi ved også, at jo hurtigere man får hjælp, jo hurtigere får man det bedre, og at langt de fleste oplever hurtig bedring ved samtaleterapi.

Hos Psykologerne yder vi psykologisk støtte i forbindelse med fødslen, herunder:

 • Fødselsangst eller behov for ekstra støtte i fødselsforberedelse
 • Fødselskomplikationer
 • Akut bearbejdning af traumatiske fødselsforløb (hos mor, far, medmor eller andre tæt på barnet)

Det er vigtigt for os i Psykologerne at understrege, at alle er velkomne hos os – mange tænker, at hvis de ikke er den fødende forælder, så bør de fx ikke reagere på en voldsom fødsel. Men man må altid reagere og have de følelser, man har, og vi vil rigtig gerne støtte dig i din proces.

 

Efter fødslen

Det er ikke ualmindeligt, at der kommer en psykologisk efterfødselsreaktion. I nogle tilfælde vil den udvikle sig til en egentlig fødselsdepression. Studier har vist, at samtaleterapi har en rigtig god effekt på fødselsdepression. At blive forældre er en livsomvæltning for alle, og en identitetskrise for mange – også den ikke-fødende forælder. Det sætter ofte bølger i gang, som kan være meget svære at stå i. Nogle har det allerede svært i graviditeten, mens andre rammes efter barnet er kommet til. Føler du dig belastet og oplever du svære følelser i forbindelse med at være blevet forælder, så kontakt os endelig.

Hos Psykologerne yder samtaleterapi og psykologisk støtte til følgende emner:

 • Efterfødselsreaktioner
 • Efterfødselssamtale Efterfødselsdepression
 • Traumatiske fødselsforløb
 • Støtte til familieliv og balance
 • Redskaber til selvomsorg og mere nydelse
 • Forventningspres (egne, omgivelserne og sociale medier)
 • Følelser af utilstrækkelighed i forælderskabet
 • Oplevelsen af tristhed og manglende glæde i forælderskabet
 • Barsel og oplevelser af isolation
 • Seksuelle udfordringer

 

Forældre-barnrelationen

Forældre-barnrelationen har stor betydning for familiens trivsel og barnets udvikling på både kort og lang sigt. Forskning viser, at hvert femte barn i halvanden års alderen, ikke har en sund tilknytning til sine forældre. Det er yderst problematisk, fordi netop barnets første leveår er afgørende i forhold til at udvikle barnets psykiske og sociale færdigheder.
Studier viser, at jo bedre tilknytning barnet har til sine forældre i de første leveår, des bedre er barnets psykologiske udvikling.

Hos Psykologerne yder vi psykologisk støtte i forældre- barnrelationen, herunder hjælp til at:

 • Skabe en sund tilknytning i spæd- og småbørnsfamilier
 • Skabe relations- og samspilsbehandling mellem forældre og spæd/småbørn
 • Tolke spæd- og småbørns signaler og behov
 • Håndtere regulationsproblemer hos spæd- og småbørn (kontakt, søvn, spisning, trøst)
 • Foretage spæd- og småbarnspsykologiske undersøgelser
 • Gennemføre par- og familiesamtaler
 • Håndtere angstfulde eller stressende tanker og følelser
 • Støtte til selvomsorg som forælder og redskaber til at få mere energi

 

Hjælp til krise, tab, traumer og sorg i forbindelse med familiedannelse

Verden går i stå, når man får den værst tænkelige besked eller oplever spædbørnsdød. Det kan være svært at komme videre og håndtere tabet og sorgen på egen hånd.

Psykologerne yder rådgivning og terapi i forbindelse med krise, tab, traumer i graviditets-, fødsels-, og barselsforløbet. Herunder:

 • Gentagne aborter
 • Svære meddelelser om handicap eller misdannelse afsløret ved ultralyds- og kromosomundersøgelse under graviditeten.
 • Komplikationer under graviditet og fødsel
 • Indlæggelse i neonatal – og børneafdeling
 • Sygdom og handicap hos spæd- og småbarnet
 • Abort
 • Samrådsabort
 • Spædbarnsdød
 • Skilsmisse

 

 

Få hjælp med Familiedannelse

Professionelle autoriserede psykologer!

Lene Munck Mikkelsen

Cand.psych.aut. og Specialpsykolog

Engagement, respekt og indsigt i en konstruktiv og udviklende dialog. Alle voksne, unge og børn rummer kimen til en løsning på deres problemer. Det gælder også dig eller dit barn.

OnsdagTorsdagFredag
DagtiderAkuttider
Telefon: 53323434
Mail: lene@psykologerne.dk

Maja Birch

Cand.psych.aut.

I terapien lægger jeg vægt på en nærværende, varm og respektfuld stemning. Min fornemmeste opgave er at du føler dig tryg, så vi sammen kan undersøge, hvad du eller I ønsker hjælp til.

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
DagtiderAftentiderAkuttider
Telefon: 30 39 22 40
Mail: maja@psykologerne.dk

Rosa Øllgaard

Cand.psych.aut.

Online og KBH. Jeg er specialiseret i familiedannelse, efterfødselsreaktioner, støtte under fertilitetsforløb og krisehjælp. En tryg stemning er altafgørende for et godt terapiforløb.

TirsdagOnsdagTorsdag
Dagtider
Telefon:
Mail: rosa@psykologerne.dk

Amalie Vatne Brean

Cand.psych.

Som psykolog har jeg fordybet mig i overgangen til forældreskabet. Det har jeg gjort med nysgerrighed, nærvær, rummelighed og faglighed. Sådan vil jeg også gerne møde dig.

Mandag
DagtiderAftentider
Telefon: 60156465
Mail: amalie@psykologerne.dk

Helle Ruff

Cand.psych.aut., ph.d.

Jeg tilbyder individuel terapi samt hjælp til forældre og børn. Jeg kan hjælpe dig med at finde redskaber til at håndtere dine problemer, så du opnår større overskud og trivsel i dit liv.

MandagOnsdagFredag
Dagtider
Telefon: 93832018
Mail: helle@psykologerne.dk

Steffen H. Stormrose

Cand.psych.aut. og instruktør i Meditationsbaseret stressreduktion

Du kan være tryg ved, at min faglige passion er at lytte til dig med respekt og empati, så vi i dialog kan fremsøge dig veje til ro, fodfæste og meningsgivende retning, fra hvor du er. Indre by/online.. læs mere

TirsdagOnsdagTorsdag
Dagtider
Telefon: 53 83 93 40
Mail: steffen@psykologerne.dk

Louise Capion Hansen

Cand.psych.aut.

Jeg tilbyder samtaler til børn, unge, par og familier. I samtalen forholder jeg mig åbent og anerkendende til dig og det, der fylder. Sammen går vi på opdagelse i, hvordan du kan finde gode måder at l.. læs mere

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
DagtiderAkuttider
Telefon: 60511951
Mail: louisehansen@psykologerne.dk

Cecilie Sonne

Cand.psych.aut.

Jeg tager udgangspunkt i det enkelte individ i sin helhed i min tilrettelæggelse af terapi og metode – dig som person, dine omstændigheder, styrker og problemstillinger. Jeg glæder mig til at hjælpe d.. læs mere

TirsdagTorsdag
AftentiderAkuttider
Telefon: 50306265
Mail: cecilie@psykologerne.dk

Camilla Søeberg Hale

Cand.psych.aut.

Når livet udfordrer og det bliver vanskeligt at finde vej, så kan det være en god idé at søge professionel hjælp. Hos mig vil man opleve at blive mødt i en afslappet og tryg atmosfære. Jeg hjælper bør.. læs mere

TorsdagFredag
DagtiderAftentiderAkuttider
Telefon: 27146800
Mail: camillasoeberghale@psykologerne.dk

Du kan også læse om disse områder