Psykisk vold i parforholdet - den usynlige partnervold

Psykisk vold efterlader ikke noget fysisk spor og kan derfor være vanskelig at identificere og anerkende af både den voldsramte selv og af omgivelserne. Den psykiske vold ophører sjældent af sig selv og…

Psykisk vold i parforholdet - den usynlige partnervold

Psykisk vold efterlader ikke noget fysisk spor og kan derfor være vanskelig at identificere og anerkende af både den voldsramte selv og af omgivelserne. Den psykiske vold ophører sjældent af sig selv og i mange tilfælde skalerer den psykiske vold over tid. Derfor er det vigtigt, at du taler med nogen om det pres, du udsættes for.


Find parterapeut her

Hvad er psykisk vold?

Psykisk vold er den usynlige partnervold, som udøves igennem en vedvarende devaluering og psykisk nedbrydning af partneren. Det foregår typisk ved at nedgøre, ydmyge, krænke, manipulere eller isolere partneren med det formål at kontrollere eller begrænse partnerens liv og handlinger. Psykisk vold er mindst lige så skadelig som fysisk vold. Netop fordi den er usynlig, kan den påvirke den voldsramtes fornuft, selvopfattelse og virkelighedsfornemmelse. I lighed med fysisk vold, kan ofre for psykisk vold, samt de nære relationer for eksempel børn, få varige psykiske mén. Psykisk vold efterlader ikke noget fysisk spor og kan derfor være vanskelig at identificere og anerkende af både den voldsramte selv og af omgivelserne. Derfor kæmper mange i ensomhed med frygten for partneren, manglende selvværd og tvivlen, indtil de til sidst er fuldstændig nedbrudte eller har taget flugten.

Eksempler på psykisk vold:

 

 • Hvis du igennem længere tid oplever nedværdigende eller ydmygende kommentarer.
 • Hvis du bliver truet med, at du ikke må se dine børn eller forhindres i at se dine børn.
 • Hvis du oplever, at din partner kontrollerer din adfærd, eksempelvis ved at bestemme hvem du må tale med eller omgås.
 • Hvis din partner tiltvinger sig adgang til din telefon eller digitale medier med henblik på at overvåge dig.
 • Hvis din partner overvåger din færden via eksempelvis GPS.
 • Hvis din partner truer dig eller dine nærmeste med at gøre fysisk skade.
 • Hvis din partner tager kontrol og kommenterer din hygiejne, spisevaner eller påklædning.
 • Hvis du skal krydsforhøres, når du har været ude alene. Det kan være ved at blive afkrævet præcise referater af samtaler samt en nøjagtig kortlægning af din færden.
 • Hvis du bliver udsat for kritik og ydmygelse af din partner. Det kan være i forhold til de ting, du siger og mener, dit udseende, din forældrerolle eller din rolle som partner.
 • Hvis du bliver truet med, at din partner vil gøre en ende på parforholdet eller begå selvmord, hvis du ikke gør, som der bliver sagt.
 • Hvis din partner vil påvirke og styre dig til at træffe vigtige beslutninger i dennes interesse, eksempelvis påtvinge dig at vælge en specifik uddannelse eller job, eller i forhold til om du skal beholde dit barn eller få en abort, hvis du er blevet gravid.
 • Hvis du bliver manipuleret i en grad, så din virkelighedsfornemmelse bliver påvirket, og du ikke længere tror på din egen dømmekraft. Fænomenet kaldes Gaslighting.

Det er vigtigt at pointere, at nogle af ovenstående eksempler kan være helt normale at opleve i et velfungerende parforhold, hvis det indgår i den rette kontekst. For eksempel er det helt normalt, hvis din partner har en holdning og kommenterer på din påklædning eller spørger til din aften i byen med veninderne. Det er ligeledes normalt, at din partner har en interesse i dit jobvalg og uddannelse, ligesom at det er helt naturligt, at din partner har en holdning til, om I skal være forældre. Den afgørende forskel ligger i, om adfærden er motiveret i et behov for kontrol, og hvor hyppigt og hvordan det foregår.

Hvordan bliver jeg påvirket af psykisk vold?

Psykisk vold kommer som regel snigende og nedbryder ofret bid og bid. Derfor er der også stor forskel på, hvor hurtigt og hvordan psykisk vold udvikler sig. Men hvis den psykiske vold står på længe nok, vil de fleste opleve psykiske, fysiske og sociale følgevirkninger. De psykiske følgevirkninger af psykisk vold kan være manglende selvværd og en følelse af ikke at kunne leve op til egne og andres forventninger. Du kan blive forvirret og usikker på din egen dømmekraft, blive utryg og bange. Hvis det står på igennem en længere periode og ikke behandles, kan tilstanden udvikle sig til angst, stress, depression eller PTSD. De fysiske følgevirkninger af psykisk vold kan udløse forskellige fysiske symptomer, heriblandt vægtproblemer – det kan både være som følge at overspisning eller det modsatte, manglende appetit, mave-tarmproblemer og generelt utilpashed og udbrændthed samt søvnmangel/forstyrrelser. De sociale følgevirkninger af psykisk vold kan påvirke din lyst og evne til at fungere i sociale sammenhænge for eksempel ved at du undgår sociale arrangementer, har svært ved at passe dit arbejde og ved at du ikke finder overskud til at være forælder.

Er psykisk vold strafbart?

Psykisk partnervold er strafbart jævnfør Straffelovens § 243. Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år. Nære relationer omfatter i denne sammenhæng ægtefælle, samlever, børn, søskende, forældre, plejeforældre.

Hvornår er psykisk vold strafbart?

Psykisk vold er strafbart, hvis du er udsat for gentagende groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd fra din partner. Overordnet set skal følgende fire betingelser være opfyldt for at psykisk vold er strafbart:

 • Du skal være i nær relation med voldsudøveren.
 • Du skal være udsat for groft nedværdigende, forulempende og krænkende adfærd.
 • Den psykiske vold skal have til hensigt at styre dig.
 • Du skal have været udsat for psykisk vold gentagende gange over en periode.

 

Hvordan dokumenterer jeg psykisk vold?

Psykisk vold er som tidligere nævn strafbart, hvis den opfylder visse kriterier. I forhold til dansk retspraksis skal du bevise din partners skyld. Det kan det dog være uhyre vanskeligt at dokumentere i praksis. Her er tre måder, hvorpå du kan dokumentere psykisk vold:

 • Før dagbog og noter alle de situationer ned, hvor du har været udsat for psykisk vold – husk at få alt med både store og små oplevelser.
 • Gem alle e-mails og sms’er, hvor du mener, at du bliver udsat for psykisk vold – både direkte og skjulte trusler og nedgørelser.
 • Hvis du har vidner til dine oplevelser, så bed dem om at skrive deres oplevelser ned i en vidneerklæring.

 

Hvor udbredt er psykisk vold?

Psykisk vold er den mest udbredte voldsform i parforholdet. I en undersøgelse fra 2018 af psykisk partnervold, opgjorde VIVE at næsten tre gange så mange, inden for en 1-årig tidshorisont, oplever at blive udsat for psykisk vold i forhold til fysisk vold. Ifølge undersøgelsen bliver kvinder over tre gange så hyppigt udsat for psykisk partnervold end mænd. Undersøgelsen peger ligeledes på, at der er en tendens til, at kvinder hyppigere bliver udsat af psykisk vold af en ekspartner, imens mænd hyppigere oplever psykisk vold fra deres nuværende partner.

Hvem udsættes for partnervold?

VIVE undersøgte i 2018, om der er en sammenhæng imellem psykisk vold og sociodemografiske karakteristika. Undersøgelsen viste, at risikoen for at blive udsat for psykisk partnervold falder med alderen, mens risikoen stiger, hvis man er økonomisk udsat. Herudover viste rapporten, at kvinder af anden etnisk herkomst har større risiko for at ende i et voldeligt parforhold, end kvinder af dansk herkomst. Endelig viser rapporten, at risikoen for at ende i et voldeligt parforhold mangedobles, hvis man er kvinde og har været anbragt uden for hjemmet som barn. Resultatet kunne indikere, at kvinder, hvis barndom har været præget af uro, omsorgssvigt og/eller vold, kan have mindsket modstandskraft i forhold til selv at ende som et voldsoffer senere i livet.

Få hjælp af en psykolog til at komme videre

Det er ekstremt svært at leve i et psykisk voldeligt parforhold, og ofte kan det være både angstprovokerende og risikofyldt at bryde med den voldelige partner. Ofte er man helt alene med alle de svære tanker og vanskelige beslutninger, der skal træffes. Den psykiske vold ophører sjældent af sig selv og i mange tilfælde skalerer den psykiske vold over tid. Derfor er det vigtigt, at du taler med nogen om det pres, du udsættes for. Her kan en psykolog være en vigtig sparringspartner og give dig den hjælp, der skal til, for at du kan få indstillet dit indre kompas og få overblik over dine handlemuligheder. Dels har psykologen et stort erfaringsgrundlag at trække på, og dels er psykologen uddannet til at rådgive i sager om psykisk vold i parforholdet. Derudover er psykologen uvildig og underlagt tavshedspligt. Find psykolog med speciale inden for psykisk vold her…

Få hjælp med Psykisk vold

Professionelle psykologer!

Vesterbro (Axeltorv 6)

Lea Gammelgaard Jensen

Cand.psych.aut.

Jeg tilbyder hjælp til individer og par, der ønsker at komme fastlåste problemer til livs og komme i retning af det liv man længes efter. Læs mere om det jeg kan hjælpe med her på siden. I also provide individual and couples therapy in English. Læs mere

EFT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 42 31 05 50
Mail: leagammelgaard@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)

Mirjam Klann Thullesen

Psykolog og psykoterapeut

Jeg tilbyder samtaleterapi til individer og par med særlig erfaring inden for traumeterapi, herunder behandling af udviklingstraumer, seksuelle overgreb samt voldelige og kontrollerende relationer. Med 13 års erfaring i privat praksis, har jeg også støttet klienter gennem bl.a. depression, angst, stress og relationelle vanskeligheder. Jeg tilbyder et trygt rum for udvikling, hvor der er plads… Læs mere

EFT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 30603495
Mail: mirjam@psykologerne.dk

Indre By (Rømersgade 3)

Ditte-Marie Jakobsen

Cand.psych.aut.

Føler du dig fastlåst? Jeg tager udgangspunkt i det, som fylder for dig og støtter dig i den forandring, som du ønsker. Mit fokus er at skabe et fortroligt rum, hvor du kan være dig selv. Læs mere

ACT

TirsdagOnsdagFredag DagtiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 93919816
Mail: ditte-marie@psykologerne.dk

Indre By (Rømersgade 3)

Rikke Jamborg Hansen

Cand.psych.aut. & specialist i psykoterapi

Jeg tilbyder et rum, hvor du kan arbejde med tidligere traumer, seksuelle overgreb, PTSD, svære følelser og utrygge relationer. Jeg har fokus på, at du bearbejder de oplevelser, der skaber svære følelser og tanker i dig, og sammen med dig kigge på dine typiske mønstre. Jeg er optaget af at skabe et nærværende og anerkendende… Læs mere

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag Dagtider Dansk

Telefon: 42641594
Mail: rikkejamborg@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)
Lukket for tilgang af nye klienter

Sofie Asghar Madsen

Cand.psych.aut.

Jeg tilbyder EMDR-behandling, som er en effektiv terapiform der kan lindre forskellige former for psykologisk stress, såsom PTSD, kompleks PTSD, fobier, spiseforstyrrelser og tidlige traumer. Læs mere

MandagTorsdag DagtiderAftentider DanskEngelsk

Telefon: 53800980
Mail: sofie@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)
Lukket for tilgang af nye klienter

Alfred Sköld

Cand.psych., Ph.d.

Jeg tilbyder terapeutiske samtaler i et empatisk og støttende rum, hvor dine problemer står i centrum. I samtalen undersøger vi, hvordan din aktuelle livssituation kan forstås og håndteres på bedst mulig vis. Læs mere

EFT

MandagTorsdag DagtiderAftentider DanskEngelskSvensk

Telefon: 22894551
Mail: alfred@psykologerne.dk

Indre By (Rømersgade 3)
Lukket for tilgang af nye klienter

Lalou Holdt

Cand.psych.aut.

Jeg tilbyder hjælp til behandling af kriser, traumer og PTSD. Jeg har særligt erfaring inden for områder som seksuelle overgreb, psykisk og fysisk vold samt udviklings- og tilknytningstraumer. Læs mere

OnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 30244427
Mail: lalou@psykologerne.dk

Du kan også læse om disse områder