En livsovergang med muligheder – gode råd til den gode overgangsalder

Af Psykolog Christina Støvring Johnsen d. 17. maj 2021

Overgangsalderen er på mange måder bedre end sit rygte og indeholder gode muligheder for forandring og udvikling

Overgangsalderen er andet end hedeture, dårlig søvn og ingen sex. Langt mere er den kvinder der ved hvad de vil og øver sig i at leve efter det.

Blogindlægget her er tredje og sidste om overgangsalderen. Indlæggene er et forsøg på at tegne et lidt andet billede af både overgangsalderen og kvinderne i den end det vi normalt kender. I dette sidste indlæg vil jeg komme ind på, hvordan livsfasen i sig selv bliver så god som muligt og hvordan den samtidig kan sætte sit positive aftryk på den del af livet der kommer efter. 

 

Sårbarhed og milde øjne

En del kvinder beskriver for mig at de i overgangsalderen får svært ved at kende sig selv. De oplever sig følelsesmæssigt hudløse og uden det sædvanlige filter mellem sig selv og omverdenen. Desværre er jeg som psykolog tit den første til at få at vide at de har det sådan – den første til at få indblik i den sårbarhed de føler og som er så menneskelig. Det er jeg måske fordi der alt for ofte er skam forbundet med at føle sig sårbar. Som en kvindelig klient udtrykte det: ”Man har jo ikke lyst til at blive set på som følelsesmæssig ustabil”! Det er så trist at det skal være sådan, og her kan overgangsalderen faktisk hjælpe til at omfavne sårbarheden og give den en langt mere fremtrædende plads. 

 

Det er ret fascinerende at kroppen og nervesystemet i den her livsfase kan råbe så højt, at det er umuligt at overhøre, og man derfor nærmest får serveret muligheden for udvikling. Når søvnen driller for alvor eller når følelserne pludselig sidder meget mere udenpå, så er det svært at komme godt igennem uden at tage et vist hensyn til sig selv. Jeg taler tit med klienter om at have milde øjne på sig selv i stedet for den hårdhed og manglende rummelighed de ofte møder sig selv med. At møde sig selv med omsorg og forståelse oplever jeg har en helt særlig relevans for mange kvinder i løbet af overgangsalderen. For en del kvinder er det i denne livsfase at de får lagt frygten for at blive set som svage bort og finder fred med en mildere og mere følsom side af sig selv.

 

Giv slip og grib mulighederne

Det er sårbart at rykke tættere på døden, og den melankoli der kommer af at noget er tabt eller ser anderledes ud kan godt være hård, men samtidig er der for mange af de kvinder jeg har talt med også noget frisættende i lige præcis det. Der er fra naturens hånd en masse tanker og følelser forbundet med ikke længere at kunne få børn eller at de børn man har ikke længere har samme brug for én. For de fleste vil det også være følsomt at iagttage hvordan kroppen ændrer sig med alderen og man måske ikke længere bliver lagt mærke til fordi man ser ud på en bestemt måde. Til gengæld er der også en masse forventninger man som kvinde er fri af. Fx skal man som mor ikke længere have styr på andres liv end ens eget og kan tillade sig i højere grad at give slip på diverse forpligtelser.

 

De kvinder, jeg taler med, der får en masse godt ud af livsfasen er gode til at gøre ting de nyder og finder ro og mening ved, i stedet for at fortsætte med at gøre ting andre forventer af dem. De har lært sig selv at sige fra på en måde der passer til den de er. De har øvet sig i at rykke fokusset fra at være på det ydre til det indre, samtidig med at de ser dejlige ud fordi de behandler både det indre og det ydre med omsorg. De har lært sig selv at nyde, hvilket for mange kvinder ikke kommer af sig selv. De har aktivt smidt behagesygen væk og øvet sig i at være lidt ligeglade. De er blevet gode til at spørge hvad de selv har lyst til og har turdet sætte ord på det inkl. seksuelle lyster og længsler (og jo; slimhinder der driller kan man sagtens gøre noget ved). De er taknemmelige over stadig at have livet og bruger deres frihed i stedet for at begræde at de bliver ældre.   

 

5 råd til den gode overgangsalder

Her til sidst har jeg sammenfattet det, jeg synes er de mest centrale pointer når det kommer til den gode overgangsalder. 

 

  • Tænk på og tal om overgangsalderen som en start på noget nyt frem for som enden på noget
  • Forvent at blive taget alvorligt hvis du har gener, hvad end de er fysiske eller psykiske – skift læge eller gynækolog hvis det ikke sker
  • Kost og motion virker men husk at spise noget du kan lide og lave noget du synes er sjovt! 
  • Slip behagesygen! Vær lidt ligeglad med andre og lær at sige til på en måde der også tager hensyn til dig
  • Find ud af hvilke fordele og friheder der er for dig i livsfasen og øv dig alt hvad du kan i at bruge dem!  

 

Jeg håber, at jeg med mine indlæg har gjort en smule til at overgangsalderen bliver et fælles anliggende som vi alle har ansvar for at hjælpe hinanden med. Jeg håber også at mange flere kvinder – og mænd – vil begynde at se på overgangsalderen som en livsfase med spændende muligheder for det liv vi hver især ønsker os. Har du fået lyst til at tale med mig om din overgangsalder, så vil jeg med stor fornøjelse byde dig velkommen til en samtale inde hos mig.

 

De bedste hilsner

Christina 

Jeg vil gerne høre hvad du tænker om dette! Skriv gerne en kommentar herunder.

0 kommentarer