Jan Kaa Kristenstensen nyt medlem af det rådgivende udvalg i Familieretshuset

Psykolog Jan Kaa Kristensen er blevet udpeget som medlem af det rådgivende udvalg i Familieretshuset under Social- og indenrigsministereiet. Udvalget har blandt andet til formål at sikre kvaliteten i Familieretshusets sagsbehandling samt give rådgivning i forhold til den løbende udvikling af Familiehuset i forhold til børn, rådgivning og konflikthåndtering. Læs mere om udvalget her…