Compassionfokuseret terapi (CFT)

Af Psykolog Mette Sloth d. 9. december 2022

En metode til at rumme det svære og blive mere tilfreds i dit liv.

Compassionfokuseret terapi er en terapeutisk metode, der har gjort stort indtryk på mig, og som jeg ofte arbejder ud fra. Det er en metode, der har hjulpet mig gennem svære perioder i mit eget liv, og som jeg oplever som hjælpsom for mine klienter. Jeg vil her fortælle dig lidt om metoden, og det den bygger på, i håb om også at kunne inspirere dig til mere trivsel i dit liv.

Det hele startede med, at jeg i 2014 deltog i et 8 ugers “Mindful Self-Compassion”-kursus. Kurset var virkelig godt, og jeg fik lyst til at dykke mere ind i den terapeutiske retning Compassionfokuseret terapi (CFT). Der var netop startet en specialiseringsuddannelse i Danmark, som jeg startede på. Ud over meget god viden gav uddannelsen mig værdighed og styrke, mod og venlighed i forhold til mig selv. Jeg er sikker på, at processen, der blev sat i gang via uddannelsen, var en vigtig trædesten i forhold til at finde modet til at starte som selvstændig psykolog.

CFT er givtig for mig som psykolog og som privatperson, og jeg glædes dagligt over så stor effekt det har i individuelle samtaler, parsamtaler og i grupper.

 

Fokus i terapien er på “the dark side” – det svære og det mørke – i individet og i menneskeheden og på, at vi ikke behøver at holde af personer eller indre oplevelser for at mærke compassion eller medfølelse for dem og det. Vi kan have compassion for “the dark side”, det mørke – i os selv og i andre, og det er altid muligt at kultivere tryghed, visdom og mod.

 

CFT handler om at støtte en prosocial måde at være i verden på, og det handler om vigtigheden af relationer – både dem vi er i nu, og dem vi har været i. Mennesker udvikles gennem de relationer, vi er en del af. Retningen handler om sympati og empati, om at have sin egen og andres trivsel på sinde og om styrke til at udholde lidelse og om mod. Mod til at kigge indad og rumme sin egen lidelse, mod til at kigge ud i verden – herunder vores helt nære verden og de mennesker vi har tæt på os – og se på hvilken lidelse der er til stede, og hvad årsagerne er til den. Styrke til at udholde lidelse, så lidelsen kommer en smule på afstand og om at arbejde med at turde tillade sig det, så lidelsen bliver mulig at kigge på. CFT handler også om hvordan hjerne og krop fungerer og hænger sammen, og om hvordan vores hjerne er udviklet over tusinder af år og på mange måder er noget gammel mekanik, der nogle gange i et forsøg på at passe på os skaber uhensigtsmæssige loops af f.eks. skyld, skam og selv-kritik.

 

CFT er en retning, der er særlig god til mennesker, som oplever høj grad af skyld, skam og selv-kritik. Skam er en hæmmende mekaniske i os, som kan være meget forhindrende ift. vores livsudførelse og vores livskvalitet, og skyld og angst kan ligeledes være effektive blokeringer i vores sind.

Mod er en meget vigtig komponent. Det at finde modet til at kigge indad og mærke efter. Møde sig selv på en respektfuld og venlig måde og tillade det der er til stede at være til stede, og at møde sig selv på en respektfuld måde i stedet for kun på en skamfuld eller selvkritisk måde. At forholde sig åbent men også nøgternt til det man mærker, i stedet for f.eks. at blive opslugt af det og af bestemte tanker og følelser.  Det handler om at finde modet til at se på det, der rører på sig og på det samlede billede og møde dét med styrke, mod og visdom.

 

Tilknytningsmønstre dannet i vores opvækst og styrket livet igennem spiller ind ift vores evne til medfølelse, og også om vi har fået “god gødning”, samt hvordan vi har lært at knytte os til andre mennesker og til os selv. Meget af den måde vi er på ift. andre og ift. os selv er dermed heller ikke vores skyld. Det er et resultat af de omstændigheder, der har været omkring os og er omkring os og ikke mindst et resultat af den hjerne, vi som mennesker er født med. Hvis det at mærke efter og tale om følelser ikke har været anvendt meget eller er blevet brugt uhensigtsmæssigt eller nedladende, så har vi typisk som voksen en modstand mod det, fordi vi har lært, at det ikke er godt eller måske ligefrem farligt for os at komme i kontakt med.

 

Viden om hjernen, som den er udviklet og er her og nu, er en stor del af CFT, samtidig med at retningen er meget følelsesfokuseret. Viden om hjernen, der er udviklet over flere hundrede tusinder af år, kan være med til at øge vores egen forståelse for de handlingsmønstre og reaktioner vi har – og for andres.

Viden om hjernen giver os mulighed for et indblik i, hvorfor uhensigtsmæssige tankemønstre kan blive ved og ved, og via denne forståelse bliver det muligt at møde de uhensigtsmæssige tankemønstre på en ny måde – en mere compassionate måde. Vores ældre del af hjernen er meget kraftfuld og styrende og reaktioner dér vægtes tungt i den store sammenhæng i hjernen.

 

Det kan være vigtigt at øve sig i at tillade sig at træde ud at den måde, som man plejer at reagere på eller oplever umiddelbar trang til, og så give sig selv lov til at holde en lille pause; møde sig selv med compassion og derefter mærke efter, hvad det egentligt er der er på spil følelsesmæssigt, i stedet for at man handler med frys, kamp, flugt som nogle indlærte teknikker i en udfordrende situation. Derved kan der blive mulighed for at mærke, om man fx i en mulig konfliktsituation er ked af det eller vred, og kommunikere dét til sig selv og til andre, hvilket giver en selv og den anden mulighed for at møde det, der egentlig er på spil – i stedet for at noget kommer til at handle om noget helt andet og ofte mere overfladisk.

 

Afslutningsvis handler compassion og CFT meget smukt om: at være helpful, not harmful, både i forhold til sig selv og i forhold til andre.

Læs mere om mig, book en samtale eller læs mere om hvordan jeg arbejder med CFT her…

 

Kærlig hilsen

Mette

 

Jeg vil gerne høre hvad du tænker om dette! Skriv gerne en kommentar herunder.

0 kommentarer