Psykolog Alfred Sköld

Cand.psych., Ph.d.

Alfred Sköld

Cand.psych., Ph.d.

Telefon: 22894551
Mail: alfred@psykologerne.dk

Udtalelser fra klienter

Velkommen

Mitt navn er Alfred Sköld (f. 1986). Jeg er uddannet cand.mag i filosofi (2013), psykolog (2018) og ph.d. i psykologi (2021). Min psykoterapeutiske gerning er funderet i en mangeårig forskningserfaring, en række terapeutiske videreuddannelser, og – ikke mindst – en urokkelig tro på, at livet er noget, der bør tages alvorligt, og håndteres med den største omsorg. I det terapeutiske rum undersøger vi sammen, hvordan dine aktuelle problem og livssituation kan forstås, og hvordan du kan begynde at tage små skridt i retning mod noget, der er bedre. Jeg er specialiseret indenfor behandling af sorg, depression, angst, stress, relationsproblemer og klimapsykologiske problemstillinger.

Her på siden kan du læse mere om min profil og tanker om, hvad terapi kan hjælpe dig med. Du er altid velkommen til at kontakte mig via mail eller telefon, eller booke tid for samtale i kalenderen nederst på siden.

Hvorfor terapi?

Livet er en foranderlig størrelse. Lige når vi tror, at der er kommet ro på og vi har fået fast grund under fødderne, bliver vi ramt af en til af livets mange udfordringer. I det terapeutiske rum får du mulighed for at reflektere over betydningen af alt det, der sker i livet, og finde måder til at håndtere det bedre. Terapi sigter, i sidste ende, til at hjælpe dig med at leve et godt liv. Et godt liv er ikke et liv fri for problemer og lidelse, men et liv, hvor vi – under de forudsætninger, vi har, og de omstændigheder, vi befinder os i – formår at håndtere det, vi møder på den bedst tænkelige måde.

Mit psykologfaglige arbejde er baseret på et eksistentielt og psykodynamisk grundlag, og hviler på følgende principper:

Psykiske problemer er meningsfulde

Uanset om de psykiske vanskeligheder, du kommer med, udtrykker sig som stress, angst, depression eller noget helt fjerde, er det min overbevisning, at der er en grund til at du har det på den måde. En af vores vigtigste opgaver i terapien er at finde frem til en forståelse af dine problemer, der giver mening i lyset af den person som du er, og den livshistorie, du har. Psykiske vanskeligheder bør tages alvorligt, og min opgave som psykolog består i at være en tryg, pålidelig og udfordrende samtalepartner i en proces, hvis formål er at klæde dig bedre på til at håndtere de konkrete udfordringer, du står over for.

Psykiske vanskeligheder er en del af et større billede

De problemer, vi opsøger terapi for at få bugt med, hænger altid sammen med rammerne for det liv, vi lever. For at forstå dine aktuelle tanker og følelser, er det af afgørende betydning at vi inddrager disse omgivende rammer på den mest hensigtsmæssige måde. Ligesom økonomiske vanskeligheder kan gøre handlingsmulighederne mindre, kan en støttende og omsorgsfuld social omgangskreds være med til at gøre mulighederne større og derved også livet bedre. På trods af at terapi handler om dig og den måde, du møder verden på, er psykologiske problemer ofte forbundet med andre mennesker og det samfund, du lever i. Et terapeutisk forløb hos mig finder altid sted i en respektfuld og konstruktiv dialog med dit øvrige liv, og de aktuelle omstændigheder, du her lever under.

At leve sammen er svært

Da vores forhold til andre mennesker er en af de mest afgørende dele af livet, er det næppe overraskende at mange af livets vanskeligheder er forbundet med dem. Relationer til familiemedlemmer – forældre, børn, søskende, og partnere/ægtefælle – afføder ofte omfattende og langvarige konflikter. Knas i relationer til venner og kollegaer er ligeledes ofte en grund til, at vi får det dårligt på forskellige måder. Da få af disse relationer kan afsluttes uden stor smerte, er indsigten i at aktuelle vanskeligheder og uheldige dynamikker ikke nødvendigvis behøver være der, afgørende for en terapeutisk proces. Ingen relationer lever sit eget liv – og med indsats, vilje og ydmyghed, kan vi nå langt i bestræbelsen på at leve sammen på en bedre måde.

Vi ved ikke altid vores eget bedste

Meget af det, vi gør, tænker og siger, er dunkelt og kun til dels tilgængeligt for vores bevidste tænkemåder. For det meste går det godt alligevel, men nogle gange sidder vi fast i tanke- og adfærdsmønstre, som er dybt destruktive for os selv og vores omgivelser. At løbe ind i beslægtede problemer igen og igen, kan ligge til grund for stor smerte og frustration, og bidrage til at man mister både livsmod og viljen til at prøve nye veje i livet. I et terapeutisk forløb arbejder vi med, at forstå baggrunden for at disse mønstre er opstået, hvilken funktion de fylder, og hvordan denne slags destruktive tanke- og handlingsmønstre kan erstattes med mere levedygtige måder at håndtere livets mange udfordringer på.

Livet er udfordrende

Vi lever i en tid, der bilder sig selv ind at livet skulle være en enkel sag, og lykke noget, vi kan opnå ved at følge en opskrift. Begge dele er illusioner. Den menneskelige tilværelse har altid været en kamp ind til benet, og det at gå i terapi, kan ses som en vigtig del af denne kamp. Vi bliver kastet ind i tilværelsen og gør det så godt vi kan for at komme nogenlunde helskindet igennem. Igennem livet bliver vi på forskellige tidspunkter mindet om, hvor forgængeligt det hele er. Vi mister dem, vi elsker allermest, og både fysiske og psykiske helbredsproblemer minder os om at også vores dage tæller ned. På trods af at der ofte er meget lidt vi kan gøre i kampen mod kræft eller andre livstruende sygdomme, er det at dø med værdighed noget, vi kan og bør tage ansvar for, og her kan terapeutiske samtaler have en vigtig funktion. For mange mennesker er livet fyldt til bristepunktet med sorg, og i dette mørke, tilbyder det terapeutiske rum et sted, hvor vi ikke behøver at lade som andet. Sorgen hverken kan eller bør fjernes, men hvis vi finder et sprog for den, og får mulighed for at tale om dem, vi har mistet på en værdig og passende måde, kan den blive mere tålelig at leve med.

Målet med terapi er mindre terapi

De færreste mennesker kommer i terapi, fordi de har lyst. Det er livet, der tvinger os til at tage livtag med tilværelsen på denne måde. Når man har det svært, kan det at tale med en person, man ikke kender privat, være en meget givende proces. Vi bør dog ikke glemme, at livet altid har forrang og at terapi, i sidste ende, handler om at vende klogere, stærkere og mere livskraftig tilbage til livet udenfor terapilokalet. At nå hertil, kræver både finesse, omtænkelighed og alvor, hvorfor et vellykket terapiforløb altid forudsætter, at du er parat til at gøre en indsats. Jeg er her til at støtte og bakke dig op alt det, jeg kan, men den egentlige forandring kommer fra dig. Når vi siger farvel efter et afsluttet forløb, er du altid velkommen tilbage til en enkelt samtale eller et nyt forløb, men målet er, at du, så vidt muligt, kommer til at stå på egne ben.

Hvem er jeg?

Jeg er uddannet cand.mag. i filosofi (2013) og cand.psych. (2018) fra Københavns Universitet. De sidste fem år har jeg arbejdet på Aalborg Universitet, først som ph.d.-stipendiat, og efterfølgende som adjunkt i psykologi. Jeg underviser og vejleder indenfor en bred vifte af fag på psykologiuddannelsen, og i min forskning har jeg primært været optaget af eksistentielle emner: sorg, død, fortvivlelse, håb, lykke og kærlighed. Min ph.d.-afhandling omhandlede sorgen i forhold til at miste en livspartner, og i mit nuværende forskningsprojekt undersøger jeg følelsernes rolle i klimakrisen. Herudover har jeg redigeret to antologier: Kampen om lykken i 2020 (sammen med Svend Brinkmann) og Kærlighedens kartotek i 2023. Jeg har i perioder været gæsteforsker ved Yale University og The International Psychoanalytic University i Berlin.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening, har tidligere arbejdet i socialpsykiatrien, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, samt Livslinien. Jeg er videreuddannet indenfor kognitiv adfærdsterapi, dialektisk adfærdsterapi, narrativ terapi og ISTDP (Intensive Short Term Psychodynamic Therapy).

Jeg modtager løbende supervision.

Praktisk

Ring eller skriv, så finder vi ud af, om jeg er den rigtige psykolog for dig, i den situation du befinder dig i.

Priser og vilkår
Individuel terapi, 50 min., 1.000 kr.
Parterapi, 75 min., 1.600 kr.

Betaling
Kontooverførsel. Faktura fremsendes i slutningen af hver måned.

Muligheder for tilskud
Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen, og derfor kan du ikke bruge din henvisning fra lægen hos mig.

Har du en sundhedsforsikring, pensionsordning eller anden forsikring, der tilbyder psykologhjælp, kan du gennem disse ordninger ofte få betalt store dele af udgifterne fra samtalerne hos mig.

Regler for afbud
Du kan melde afbud til en samtale senest 24 timer før uden det koster dig noget.

Melder du afbud senere end dette – eller udebliver du fra samtalen – opkræver jeg fuldt honorar.

I tilfælde af sygdom eller andet akut opstået forhinder, kan samtalen afholdes online.

Fortrolighed
Som psykolog arbejder jeg under tavshedspligt. Alt, hvad jeg hører i en terapeutisk sammenhæng, vil således blive behandlet som strengt fortroligt.

Vesterbro (Axeltorv 6)
Lukket for tilgang af nye klienter

Alfred Sköld

Cand.psych., Ph.d.

Jeg tilbyder terapeutiske samtaler i et empatisk og støttende rum, hvor dine problemer står i centrum. I samtalen undersøger vi, hvordan din aktuelle livssituation kan forstås og håndteres på bedst mulig vis. Læs mere

Telefon: 22894551
Mail: alfred@psykologerne.dk

Events med Alfred Sköld

Seneste blogindlæg fra Alfred Sköld

Relationer 1: Jeg og vi

7. december 2023

Psykolog Alfred Sköld

Relationer 1: Jeg og vi
Livets lidelser 2: Tungsind og depression

5. oktober 2023

Psykolog Alfred Sköld

Livets lidelser 2: Tungsind og depression
Livets lidelser 1: At leve med sorgen

2. oktober 2023

Psykolog Alfred Sköld

Livets lidelser 1: At leve med sorgen

Se flere blogindlæg

Seneste podcasts med Alfred Sköld


Se flere podcasts

Nyheder fra Alfred Sköld

Kontakt Alfred Sköld

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Se ledige tider og book en konsultation hos psykolog Alfred Sköld

Du kan booke en tid til psykologhjælp hos psykolog Alfred Sköld i kalenderen herunder. Klik på en dato der passer dig, og se hvilke ledige tider der er at vælge imellem, klik derefter på tiden og gennemfør booking. Der er ingen betaling ved tidsbestilling!

Lukket for tilgang af nye klienter