Om Kompleks PTSD (C-PTSD)

Kompleks PTSD kan opstå, hvis du er blevet udsat for noget, som var truende eller farligt, og som du ikke kunne slippe væk fra.

Om Kompleks PTSD (C-PTSD)

Kompleks PTSD kan opstå, hvis du er blevet udsat for noget, som var truende eller farligt, og som du ikke kunne slippe væk fra.


Find psykolog med speciale i kompleks PTSD (C-PTSD)

Kompleks PTSD kan opstå, hvis du er blevet udsat for noget, som var truende eller farligt, og som du ikke kunne slippe væk fra. Du har kæmpet for at overleve, men er efterladt med traumereaktioner, som forhindrer dig i at leve det liv, du ønsker.

 

Hvordan opleves det at have kompleks PTSD?

Du genoplever det traumatiske igen og igen:

Du genoplever de traumatiserende begivenheder, enten i form af mareridt eller flashbacks. Eller også mærker du igen og igen en følelse eller en stemning, som sender dig tilbage i den angst, rædsel og skam, du oplevede, da traumerne skete.

Du undgår det, der minder dig om traumerne:

Du undgår personer eller aktiviteter eller situationer, som minder dig om traumerne, og du undgår at tænke på traumerne. Måske oplever du også at have store huller i din hukommelse.

Du er i alarmberedskab:

Du føler, at du konstant er i alarmberedskab, og du holder øje med, om der sker noget farligt omkring dig – eller du farer sammen, hvis der opstår noget uventet, fx uventede lyde eller berøringer.

Følelser er svære at håndtere:

Du har svært ved at regulere dine følelser, og du har stærke reaktioner, når noget stresser dig. Du bliver let vred eller meget ked af det – eller omvendt kan du være følelsesløs og have svært ved at opleve glæde eller begejstring. Nogle gange oplever du måske, at du forlader en situation mentalt, hvis den er overvældende, så du bagefter ikke kan huske, hvad der skete, selvom du fysisk var tilstede.

Du har et negativt selvbillede:

Du føler ikke, at du er særligt meget værd, og du har dybe følelser af skam og skyld. Det er svært for dig at føle dig tæt på andre mennesker og at opbygge eller vedligeholde relationer.

 

Hvordan kommer jeg videre i livet med kompleks PTSD?

Helingsprocessen, når man lider af kompleks PTSD, ser forskellig ud fra person til person, men typisk vil det være vigtigt at:

Etablere sikkerhed og stabilitet:

Et vigtigt skridt i din helingsproces er at etablere sikkerhed. Du skal have et trygt fundament i dit liv, hvorfra du kan undersøge traumerne og opbygge strategier til at håndtere dem. Overvej om der er noget, der skal ændres i dit liv for at opnå sikkerhed – fx relationer der skal minimeres eller brydes.

Få større indsigt:

Det kan være en lettelse at undersøge og få en større forståelse for dine traumereaktioner. At adskille dig selv fra de traumatiserende oplevelser – for oplevelserne er ikke dig, men noget der er blevet gjort mod dig. Der er ikke noget galt med dig, fordi du har traumereaktioner, du har blot reageret på de traumatiske oplevelser, og gjort hvad der var muligt for at beskytte dig selv.

Sørge over det du har mistet:

Der vil være perioder, hvor der er brug for, at du sørger over det, der er sket, som ikke burde være sket – og at du sørger over det, du har mistet eller aldrig har haft, fx en tryg barndom eller trygge relationer til dine nærmeste.

Aflære strategier og opbygge nye strategier:

Når du ikke længere befinder dig i en truende situation, behøver du ikke længere leve i overlevelses-mode. Det kan være svært at give slip på de strategier, som du har brugt for at overleve, men det kan være nødvendigt, for at du kan leve et mere frit liv, hvor der er fokus på, hvad du gerne vil, og hvem du gerne vil være.

Lære at håndtere flashbacks:

Du har brug for at opøve strategier til at håndtere flashbacks, så du bliver mindet om, at de blot er flashbacks til fortiden, og at det farlige ikke er en del af din situation nu og her. Flashbacks stopper altid igen, selvom de kan virke uendelige, når du oplever dem.

Opbygge tillid til andre:

Kompleks PTSD opstår tit i forbindelse med svigt fra andre mennesker, og derfor kan din tillid til andre mennesker og til verden i det hele taget være blevet ødelagt. Det kan være hjælpsomt at undersøge, hvorfor mistilliden er opstået, og derefter udfordre den, så der kan blive plads til at opbygge trygge, meningsfulde relationer til andre mennesker.

Lære at forstå og håndtere følelser konstruktivt:

Hvis du oplever, at dine følelser opsluger dig og overtager dit liv, kan det være hjælpsomt at bruge tid på at lære at forstå og regulere dine følelser på andre måder, end du er vant til.

 

Kompleks PTSD er en ny diagnose – men ikke en ny tilstand

Kompleks PTSD er fra 2022 blevet en del af det diagnosesystem, vi bruger i Danmark. Det hedder ICD-11, og fra 2022 vil psykiatere og specialpsykologer begynde at give diagnosen. Det betyder ikke, at tilstanden er ny, men blot at den ikke tidligere har indgået i de diagnosemanualer, som fagfolk bruger.

PTSD-diagnosen har været en del af diagnosesystemet i mange år, og hvis du har kompleks PTSD, har du både de symptomer, som ses ved PTSD, og derudover en række følelsesmæssige og relationelle symptomer (bl.a. problemer med at regulere følelser og problemer med at indgå i relationer).

Selvom du ikke er diagnosticeret med kompleks PTSD, kan du sagtens opleve, at du kæmper med forskellige traumereaktioner, og måske vil du have glæde af et forløb hos en psykolog, der kan støtte dig i din helingsproces.

 

Hvordan kan en psykolog hjælpe?

En psykolog kan give dig et trygt rum, hvor du kan blive støttet i at forholde dig til traumerne og dine traumereaktioner, uanset om du er vant til at sætte ord på traumerne eller aldrig har talt om dem før. Du vil få et rum, hvor du bliver lyttet til uden fordømmelse, og hvor du bliver mødt med anerkendelse.

Du vil få hjælp til at stille skarpt på, hvordan du har klaret livet på trods af traumerne, og du vil få støtte til at give slip på de overlevelsesstrategier, du ikke længere har brug for. Du vil sammen med psykologen arbejde hen mod, at dine traumereaktioner kommer til at fylde mindre, så der kan blive mere plads til det, som gør dig glad.

Få hjælp med Kompleks PTSD (C-PTSD)

Professionelle psykologer!

Indre By (Rømersgade 3)

Rikke Jamborg Hansen

Cand.psych.aut. & specialist i psykoterapi

Jeg tilbyder et rum, hvor du kan arbejde med tidligere traumer, seksuelle overgreb, PTSD, svære følelser og utrygge relationer. Jeg har fokus på, at du bearbejder de oplevelser, der skaber svære følelser og tanker i dig, og sammen med dig kigge på dine typiske mønstre. Jeg er optaget af at skabe et nærværende og anerkendende… Læs mere

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag Dagtider Dansk

Telefon: 42641594
Mail: rikkejamborg@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)

Mirjam Klann Thullesen

Psykolog og psykoterapeut

Jeg tilbyder samtaleterapi til individer og par med særlig erfaring inden for traumeterapi, herunder behandling af udviklingstraumer, seksuelle overgreb samt voldelige og kontrollerende relationer. Med 13 års erfaring i privat praksis, har jeg også støttet klienter gennem bl.a. depression, angst, stress og relationelle vanskeligheder. Jeg tilbyder et trygt rum for udvikling, hvor der er plads… Læs mere

EFT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 30603495
Mail: mirjam@psykologerne.dk

Indre By (Rømersgade 3)

Lalou Holdt

Cand.psych.aut.

Jeg tilbyder hjælp til behandling af kriser, traumer og PTSD. Jeg har særligt erfaring inden for områder som seksuelle overgreb, psykisk og fysisk vold samt udviklings- og tilknytningstraumer. Læs mere

OnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 30244427
Mail: lalou@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)

Helle Ruff

Ph.d., cand.psych.aut.

Jeg tilbyder samtaler, hvor du får hjælp til at gennemarbejde de konfliktfyldte følelser du kæmper med – fx angst, depression, stress, utryghed, tristhed, ensomhed eller uro. Læs mere

MandagOnsdagFredag Dagtider Dansk

Telefon: 93832018
Mail: helle@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)

Lise Elmer Houmann

Cand.psych.aut., Ph.d.

Har du mistet fodfæstet? Er du tynget af din fortid? Kæmper du med uro, vrede, tristhed, angst eller sorg? Ønsker du et bedre ståsted for dig og dine nærmeste, er jeg specialiseret i at behandle udviklings- og choktraumer, når livet rammer. Læs mere

CFT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 60515602
Mail: lise@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)
Lukket for tilgang af nye klienter

Sofie Asghar Madsen

Cand.psych.aut.

Jeg tilbyder EMDR-behandling, som er en effektiv terapiform der kan lindre forskellige former for psykologisk stress, såsom PTSD, kompleks PTSD, fobier, spiseforstyrrelser og tidlige traumer. Læs mere

MandagTorsdag DagtiderAftentider DanskEngelsk

Telefon: 53800980
Mail: sofie@psykologerne.dk

Du kan også læse om disse områder