MENTAL SUNDHED

Naturterapi i København

Naturterapi inddrager naturen i det terapeutiske forløb

Eksempelvis gennem meditation, sanseoplevelser og terapeutiske øvelser i skoven eller ved havet.

Naturterapi i København

Naturterapi inddrager naturen i det terapeutiske forløb

Eksempelvis gennem meditation, sanseoplevelser og terapeutiske øvelser i skoven eller ved havet.

Hvad er naturterapi?

Naturterapi foregår helt praktisk ude i naturen, for eksempel i en skov, en park eller andet naturområde. Nogle naturterapeuter veksler mellem at være ude i naturen og inden for et sted. Naturterapi indebærer ofte en vekslen mellem konkrete øvelser, refleksioner, sansninger, undervisning, samtale og samvær. En uddannet naturterapeut formår at inddrage naturen og viden om naturen aktivt i det terapeutiske forløb. På den måde bliver naturen et terapeutisk redskab, som kan bruges i terapiforløbet eksempelvis gennem meditationer, sanseoplevelser og adskillige andre konkrete øvelser i skoven eller ved havet. Vores nervesystem og opmærksomhed falder til ro i naturen, og ved forskellige opmærksomhedsøvelser kan vi træne og hjælpe vores hjerne til at give slip på bekymringer og tankemylder. Vi er i naturen afskåret fra dagligdagens stimuli og larm, fra sociale medier og mange gøremål, hvilket positionerer os til i højere grad at træne et bevidst nærvær i nuet samt finde mere ro og restitution. Forskning viser, at naturen har en positiv indvirkning på vores helbred, velvære og trivsel. Naturen er blandt andet med til at sænke vores blodtryk, nedbringe stress, forbedre vores koncentrationsevne og hukommelse, lette depression, øge smertetærsklen, give os mere energi, øge vores humør og virker beroligende på vores nervesystem.  

Jeg har mange gange oplevet, hvordan mennesker finder sig selv igen i naturen. På caminoen i Nordspanien mødte jeg de mest fantastiske mennesker, der vandrede i naturen og gik sig fra depression, stress eller livskriser. Og under min uddannelse som naturterapeut kunne vi alle uden undtagelse berette, hvordan naturen havde været med til at genoplive, genoprette og genopbygge os. Jeg tror, at vi i naturen finder tilbage til dem, vi er. Vi finder ro, balance, nærvær og os selv.  – Psykolog og Naturterapeut Kristine Andersen

 

Hvad kan behandles med naturterapi?

Naturterapi er ikke en ny opfindelse. I Japan har man eksempelvis praktiseret skovbadning og naturterapi gennem århundreder. Her er der en kulturel forståelse for og almen accept af, at mennesker og natur ikke skilt ad, og at menneskets bånd til naturen er af afgørende betydning for vores helbred. For Japanerne er kontakten til naturen lige så vigtig og betydningsfuld for vores velvære som regelmæssig motion og sund kost. Det er dog først inden for de seneste årtier, at der er blevet igangsat forskning af naturens effekt på vores helbred og trivsel. Forskningen har været en afgørende faktor for, at naturterapi i dag i langt højere grad bliver betragtet som en anerkendt behandlingsform. Et nyt forskningsstudie fra University of Michigan viser blandt andet, at du blot skal opholde dig i naturen i 20 minutter tre gange om ugen, for at opleve et markant fald i stress symptomer. Undersøgelser fra Sverige og England viser, at naturen bidrager til at mindske psykiske symptomer relateret til depression, stress og angst samt at styrke vores opmærksomhed og koncentration, forbedre vores livskvalitet samt øge vores selvværd. Forskning fra Japan påpeger, at en tur i skoven kan hjælpe til at sænke niveauer af kortisol og adrenalin og samtidig styrke vores parasympatiske nervesystem. Sagt med andre ord kan naturen hjælpe os ud af en alarmberedskabstilstand og i stedet aktivere vores ro-hvile system – det system, der blandt andet hjælper os med at restituere, genoplade og genopbygge os selv på både et kognitivt, kropsligt og emotionelt plan.

Hvorfor er naturterapi vigtigt?

I løbet af de seneste årtier har vi i højere grad forsamler os i storbyerne. Derudover opholder vi os i stigende grad indendørs. Statistikker viser, at vi i gennemsnit bruger mere end 90% af vores tid indendørs, hvilket svare til at vi kun tilbringer en halv dag om ugen ude i det fri. Storbyer er vidunderlige, men storbyer kan også være store stressfaktorer. Forskning peger på, at jo længere tid vi bor i en storby, jo mere stressede og syge bliver vi. Vi får hyppigere hjertestop, slagtilfælde og kræft. Vi lider også oftere af psykiske sygdomme, misbrugsproblemer, ensomhed, depression og angst. World Health Organization kalder stress for det 21. århundredes sundhedsepidemi – noget vi allerede ser tydeligt i Danmark. Tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at 16 % af danske erhvervsaktive angiver, at de ofte eller altid er stressede. Helt op til 44 % over en bred kam af danskere har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Dette tal er endnu højere for børnefamilier, hvor 65 % angiver, at de kæmper med at få en helt almindelig hverdag til at hænge sammen. Det er triste tal! Den gode nyhed er, at vi kan gøre noget ved det! Selv korte ophold i naturen – og det kan også være parker i storbyen – kan påvirke vores helbred i en positiv retning. Og så er det tilmed gratis!

Jeg stod op en tidlig morgen og begav mig ud i mørket med en pandelampe. Jeg gik helt alene på toppen af en bjergkam et sted i Spanien. Jeg kunne dufte jorden efter nattens rim, og jeg kunne høre – men stadig ikke se – at der var vilde dyr et sted i nærheden. Langsomt vågnede verden, og jeg var vidne til det hele. Mørket veg for lyset. Himlen forandrede sig fra mørke nuancer til lyserøde og orange farver i den smukkeste solopgang. Jeg følte en euforisk lykke uden helt at kunne beskrive hvorfor. Jeg standsede op lige dér midt i naturen, på bjergkammen, og tog det hele ind. Jeg følte mig i ét med naturen. Med universet. Jeg så, hvordan verden vågnede lige foran mine øjne; lyset kom frem, hanen begyndte at gale – livet begyndte sin cyklus igen. Og jeg var en del af det hele. – Psykolog og Naturterapeut Kristine Andersen

 

Behandlingsmuligheder

Hvis du synes, det kunne være både interessant og relevant at inddrage naturterapi i din behandling, så er der gode muligheder herfor hos Psykologerne hos udvalgte psykologer, der er specialiseret i naturterapi og også er uddannet naturterapeut. Det er muligt at deltage i kortvarige naturbaserede workshops/events, hvilket også kan være en god mulighed for at se, om naturterapi er noget for dig. Disse events varer omkring 3 timer og foregår oftest en formiddag eller eftermiddag enten i hverdagen eller weekenden. Se mere omkring dette på vores event side, hvor eventuelle ture vil blive opslået: https://psykologerne.dk/events/ Endvidere er det også muligt at opstart i et naturbaseret gruppeforløb, der er forankret i en kombination af natur og terapi. Gruppeforløbet varer 2 timer og forløber over 8 fastsatte gange med cirka en uges mellemrum. Se mere omkring dette på vores event side: https://psykologerne.dk/events/ Slutteligt er det også en mulighed at tage på retræter, der også bruger naturen aktivt som en del af opholdet. Retræterne udbydes både i Danmark og udlandet og varer mellem en uge til 14 dage. Se mere omkring retræter her: https://psykologerne.dk/retraeter/

Relateret indhold

Blogindlæg
 • Kriser & traumer
Blogindlæg
 • Angst
Blogindlæg
 • Angst
Podcast
 • Personlig udvikling
00:00

Find psykologer med speciale i Naturterapi i København

Cand.psych.aut.
Føler du dig fastlåst? Jeg tager udgangspunkt i det, som fylder for dig og støtter dig i den forandring, som du ønsker. Mit fokus er at skabe et fortroligt rum, hvor du kan være dig selv.
 • ACT
 • Kognitiv adfærdsterapi
 • Psykodramaterapi
 • Angst
 • Dårligt psykisk arbejdsmiljø
 • Depression
 • Eksamensangst
 • Eksistentielle problemstillinger
 • Psykisk vold
 • Stress
 • Tilbagevenden til arbejde efter sygdom
 • Traume
TirsdagOnsdag
Dagtider
DanskEngelsk
Neuropsykolog, cand.psych.aut.
Som neuropsykolog tilbyder jeg samtaler til unge og voksne, der oplever stress, livskrise eller andre psykologiske udfordringer, og som ønsker en dybere forståelse af, hvad der sker i hjernen og kroppen, når man mistrives for derigennem at kunne finde nye
 • Angst
 • Dårligt psykisk arbejdsmiljø
 • Depression
 • Krisehjælp
 • Smerter
 • Sorg
 • Stress
 • Tilbagevenden til arbejde efter sygdom
TorsdagFredag
DagtiderAkuttider
DanskEngelskSvenskNorsk
Cand.psych., Ph.d. i psykiatri, certificeret metakognitiv terapeut
Psykolog og forsker med speciale i udtrapning af psykofarmaka, medicinfri behandling af psykisk lidelse og kunsten at håndtere svære tanker, følelser og traumer via psyken selv.
 • ACT
 • EFT
 • Metakognitiv terapi
 • Angst
 • Depression
 • Eksistentielle problemstillinger
 • Parterapi
 • PTSD
 • Sorg
 • Spiseforstyrrelser
 • Stress
 • Tilbagevenden til arbejde efter sygdom
MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
DagtiderAftentiderAkuttider
DanskEngelsk
Psykolog og psykoterapeut
Jeg tilbyder samtaleterapi til individer og par med særlig erfaring inden for traumeterapi, herunder behandling af udviklingstraumer, seksuelle overgreb samt voldelige og kontrollerende relationer. Med 13 års erfaring i privat praksis, har jeg også støttet klienter gennem bl.a. depression, angst,
 • EFT
 • Narrativ terapi
 • Angst
 • Dårligt psykisk arbejdsmiljø
 • Depression
 • Familiedannelse
 • Kompleks PTSD
 • Krisehjælp
 • Kurser og foredrag til virksomheder
 • Omsorgssvigt og barndomstraumer
 • Parterapi
 • Partnervold
 • PTSD
 • Seksuelle overgreb
 • Traume
MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
DagtiderAkuttider
DanskEngelsk
cand.psych.aut. og kropspsykoterapeut
Vi undersøger sammen, hvor du blokerer for din fulde livs-udfoldelse. Hvor du holder tilbage, holder inde, gør dig selv større end du er, mindre end du er eller måske helt forsvinder fra dig selv. Vi gør det gennem at arbejde
 • ADHD/ADD
 • Angst
 • Autisme
 • Depression
 • Eksistentielle problemstillinger
 • PTSD
 • Stress
MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
DagtiderAkuttider
DanskEngelsk
Cand.psych.
Engagement, ligeværd og integritet er de højest stående værdier i mit terapeutiske arbejde, og vi vil altid tage udgangspunkt i dine udfordringer og styrker på dine præmisser. Jeg brænder for det ærlige og forbindende møde mellem mennesker og bringer denne
 • CFT
 • Kognitiv adfærdsterapi
 • Normkritik
 • Angst
 • Dårligt psykisk arbejdsmiljø
 • Depression
 • Eksistentielle problemstillinger
 • Kroniske smerter
 • LGBTQAI+
 • Misbrug
 • Parterapi
 • Sexologiske udfordringer
 • Skilsmisserådgivning
 • Smerter
TorsdagLørdag
AftentiderAkuttider
DanskEngelsk
Cand.psych.aut.
Det vigtigste for mig er, at du oplever tillid og tryghed i rummet, og at du føler dig set, hørt og forstået. Jeg bestræber mig altid på at møde dig dér, hvor du er lige nu.
 • Angst
 • Dårligt psykisk arbejdsmiljø
 • Depression
 • Eksistentielle problemstillinger
 • Kroniske smerter
 • Stress
 • Tilbagevenden til arbejde efter sygdom
 • Traume
 • Vrede
TirsdagOnsdagTorsdagFredag
DagtiderAkuttider
DanskEngelsk
Cand.psych.aut & EFT-certificeret parterapeut
Jeg er optaget af, at skabe et trygt rum, hvor vi sammen kan undersøge, hvad du eller I har brug for hjælp til. For mig er respekt, anerkendelse og tryghed nøgleord i vores møde.
 • EFT
 • ISTDP
 • NARM
 • Angst
 • Depression
 • Eksistentielle problemstillinger
 • Parterapi
 • Stress
MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
Dagtider
Dansk
Cand.psych.aut.
I terapien lægger jeg vægt på en nærværende, varm og respektfuld stemning. Min fornemmeste opgave er at du føler dig tryg, så vi sammen kan undersøge, hvad du eller I ønsker hjælp til.
 • EFT
 • Angst
 • Depression
 • Eksistentielle problemstillinger
 • Familiedannelse
 • Familierådgivning
 • Parterapi
 • Skilsmisserådgivning
 • Stress
 • Tilbagevenden til arbejde efter sygdom
MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
DagtiderAftentiderAkuttider
DanskEngelsk

Naturterapi i København artikler

Relaterede temaer

Relaterede metoder

Naturterapi i København podcasts

Naturterapi i København videoer

Naturterapi i København nyheder

Skriv til Psykologerne

Har du spørgsmål til vores psykolognetværk, kan du skrive til os her.

Når du kontakter Psykologernes psykolog-huse i København, giver du samtykke til, at vi må opbevare de informationer, du angiver i forbindelse med udfyldelse af kontaktformularen.
Tak for din besked
Jeg svarer dig tilbage hurtigst muligt.
Venlig hilsen
Psykolog Anita Øland