Eksistentielle problemstillinger som følge af ændrede livsvilkår og livskriser

Når vi stopper op som følge af ændrede livsvilkår, kan vi komme tvivl og føle os usikre og sårbare. Når der opstår en livskrise, bliver vi samtidig konfronteret med vores egen sårbarhed. Læs…

Eksistentielle problemstillinger som følge af ændrede livsvilkår og livskriser

Når vi stopper op som følge af ændrede livsvilkår, kan vi komme tvivl og føle os usikre og sårbare. Når der opstår en livskrise, bliver vi samtidig konfronteret med vores egen sårbarhed. Læs mere om eksistentielle problemstillinger her….


Find samtalepartner her

Eksistentielle problemstillinger

Eksistentielle problemstillinger er et bredt område, der omhandler vores eksistens og de grundvilkår, livet byder os. Ordet eksistens kommer af det latinske ord ”existentia”, som betyder ”fremtræden”, og det sætter vel egentlig meget godt scenen for de eksistentielle problemstillinger – for det er netop, når vi træder frem og ”er”, at vi føler usikkerhedens snærende bånd. Når vi træder frem, mærker vi nærværet og livets mangfoldighed på godt og ondt. Vores store danske filosof Søren Kierkegaard fremhæver to indbyrdes forbundne træk ved vores eksistens: – Det første træk er, at vi igennem vores eksistens er i bevægelse, og at vi som eksisterende er undervejs og ufærdige. – Det andet træk er, at vi selv er ansvarlige for det liv, vi lever. Det vil sige, at vi ikke blot bevidst og ansvarligt skal vælge mellem de muligheder, vi bydes, men også vedkende os, at vi i etisk og religiøs forstand, er den, vi er.

“Livet er ikke et problem der skal løses, men en virkelighed, der skal opleves” –  Søren Kierkegaard

 

 

Hvad udløser eksistentielle problemstillinger?

Eksistentielle problematikker rammer de fleste af os på et eller andet tidspunkt i livet. Det er et livsvilkår for os mennesker, at vi er beviste om vores egen eksistens og vores egen forgængelighed – et livsvilkår der hos de fleste af os helt naturligt afføder eksistentielle spørgsmål, som eksempelvis “Hvem er jeg?” og “Hvad er meningen med mit liv?” Ofte stifter vi først bekendtskab med dette livsvilkår, når vi stopper op og mærker efter – for de fleste sker det, når vi står over for store forandringer eller befinder os i en livskrise. Store forandringer kan være:

 • når vi går fra at være teenager til voksen
 • når vi flytter hjemmefra
 • når vi skal indgå ægteskab
 • ved familiedannelse (får børn)
 • når vi starter eller afslutter en uddannelse
 • når vi skal have vores første job eller ved jobskifte
 • når vi kommer i overgangsalderen
 • når vi skal på pension
 • ved skilsmisse
 • ved fyring fra job
 • når vi når en milepæl (eksempelvis fylder 50 år eller 60 år)

Livskriser kan for eksempel være:

 • at vi oplever dødsfald
 • at vi oplever en stor sorg
 • at vi oplever kritisk sygdom
 • at vi oplever kroniske smerter
 • at vi er impliceret i eller er vidende til voldsom ulykke eller katastrofe

 

Hvad er eksistentielle problemer?

Når vi stopper op som følge af ændrede livsvilkår, kan vi komme tvivl og føle os usikre og sårbare. Når der opstår en livskrise, bliver vi samtidig konfronteret med vores egen sårbarhed, og med at vores eget liv også på et tidspunkt udrinder. Det kan få livet til at føles uretfærdigt, meningsløst, ensomt eller der kan opstå et tomrum i hverdagen. Eksistentielle problemstillinger kan eksempelvis omhandle:

 • en søgen efter meningen med livet
 • ensomhed
 • angst og frygt
 • alderdom
 • sygdom
 • handicap
 • bekymringer i forhold til at stå med et øget ansvar
 • uselvstændighed
 • tilvalg/fravalg
 • manglende valg/ubeslutsomhed (skal jeg gå til højre eller venstre?)
 • relationer (pleaser, grænsesætning mv.)
 • livskrise
 • Identitetskrise
 • lav selvtillid
 • lavt selvværd
 • dødsangst
 • seksualitet og seksuel orientering
 • angst for forandring
 • savner navigation og retning i livet
 • for stor arbejdsmængde eller forkert arbejdssituation
 • prioriteringer
 • søgen efter livsværdier

Disse eksistentielle problemstillinger kan afføde spørgsmål som:

 • Hvem er jeg?
 • Hvad er meningen med mit liv?
 • Er jeg hvor jeg gerne vil være i livet?
 • Hvordan lever jeg mit liv
 • Lever jeg det liv jeg ønsker?
 • Hvordan bliver mit liv meningsfuldt for mig?
 • Hvad er mine livsværdier?
 • Hvordan træffer jeg de rigtige valg, som fører mig i den retning, jeg ønsker?
 • Hvordan navigerer jeg imod en bedre fremtid?
 • Hvad ønsker jeg af livet?
 • Har jeg fået det ud af mit liv, som jeg kunne have ønsket mig?

 

Hvordan kan en psykolog hjælpe mig med mine eksistentielle problemstillinger?

Det er sundt at stoppe op og tage livet op til revision, og det er helt naturligt at være i tvivl om mål og retning. Det er måske første gang du befinder dig i situationen. Måske har du behov for eller er tvunget til at fortage en radikal livsændring, som har store konsekvenser, ikke blot for dig selv, men også for dine nærmeste. Så der kan være rigtig meget på spil. Vi har alle behov for at udtrykke vores følelser, udveksle erfaringer og spejle os i vores omgivelser. Nogle gange kan der opstå situationer, som vi ikke selv kan håndtere, og hvor vi ikke kan anvende vores normale netværk. Her kan samtaleterapi hos en af vores psykologer være en hjælp. Når du befinder dig i en livskrise eller der sker en livsændring og de store eksistentielle spørgsmål trænger sig på, kan det være en god ide at sparre med en professionel og kvalificeret samtalepartner. Kært navn har mange navne: terapeut, coach, mentor, sparringspartner eller lifecoach for bare at nævne nogle. Hos Psykologerne, kalder vi det blot en samtalepartner. Alle vores samtalepartnere er uddannende psykologer og har solid portion livserfaring med i rygsækken. Din samtalepartner vil guide dig igennem de svære spørgsmål og hjælpe dig med at forstå din situation og træffe de valg, der er rigtige for dig i forhold til den situation, du befinder dig i og de mål, du sætter dig. Se listen over psykologuddannede samtalepartnere og find én der matcher dit behov. Find din samtalepartner her…  

Hvordan foregår et samtaleforløb hos en psykolog?

Samtaletaleforløbet afhænger meget af din situation og dine eksistentielle problemstillinger. Nogle har behov for få samtaler, imens andre har behov for et længere samtaleforløb. Fælles for samtaleforløbende er dog, at du sammen med din samtalepartner identificerer, hvad det er for en situation, du befinder dig i, og at du igennem samtalerne kommer frem til en eller anden form af accept af situationen. Samtalerne tager udgangspunkt i dig og dine oplevelser, og din samtalepartner guider dig igennem processen med udgangspunkt i dine behov. I processen er der fokus på de følelser, du oplever samt en nysgerrighed i forhold til, hvor disse følelser stammer fra, og hvordan du kan anvende følelserne konstruktivt. Spørgsmål og nye overvejelser hjælper dig med at blive endnu klogere på dig selv og dit liv. På den måde får du vendt problematikkerne og skaber forbindelser til nye løsningsmuligheder, eller finder frem til nye måder at leve i den nye virkelighed, du befinder dig i.  

Få hjælp med Eksistentielle problemstillinger

Professionelle psykologer!

Islands Brygge (Kigkurren 8G)

Trine Normann Vangsbo

Cand.psych.aut.

Gennem årene har jeg arbejdet med børn, unge og voksne. Jeg har arbejdet med individer, par og familier og har erfaring med problemstillinger som sorg, traumer, angst og uhensigtsmæssige familiedynamikker men også mere generel rådvildhed i forhold til at træffe de bedste valg for sit liv eller mere eksistentielle overvejelser. Læs mere

ACT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag Dagtider DanskEngelskSvenskNorsk

Telefon: 29827887
Mail: trine@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)

Lea Gammelgaard Jensen

Cand.psych.aut.

Jeg tilbyder hjælp til individer og par, der ønsker at komme fastlåste problemer til livs og komme i retning af det liv man længes efter. Læs mere om det jeg kan hjælpe med her på siden. I also provide individual and couples therapy in English. Læs mere

EFT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 42 31 05 50
Mail: leagammelgaard@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)

Camilla Søeberg Hale

Cand.psych.aut.

Når livet udfordrer og det bliver vanskeligt at finde vej, så kan det være en god idé at søge professionel hjælp. Intet problem er for stort eller småt. Læs mere

TirsdagOnsdagFredag DagtiderAkuttider

Telefon: 27146800
Mail: camillasoeberghale@psykologerne.dk

Indre By (Rømersgade 3)

Eva Borgen Paulsen

Cand.psych.aut.

Jeg tilbyder hjælp til stress, krise, angst og ensomhed. Jeg har særlig erfaring med voksne der er ramt af stress, traumer eller mærker relationelle vanskeligheder som ensomhed eller social mistrivsel Læs mere

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 30 68 53 50
Mail: eva@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)

Cecilie Hrasko Sonne

Cand.psych.aut.

Jeg tager udgangspunkt i det enkelte individ i sin helhed i min tilrettelæggelse af terapi og metode – dig som person, dine omstændigheder, styrker og problemstillinger. Jeg glæder mig til at hjælpe dig/jer videre til en hverdag med mere trivsel. Læs mere

ACT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 50306265
Mail: cecilie@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)

Anna Thit Johnsen

Cand.psych., ph.d.

Jeg har særlig erfaring med de udfordringer, som kan opstå, når man er ramt af sygdom, eller er pårørende til en, som er ramt af sydom. Samt i livskriser og svære vilkår mere generelt. Læs mere

CFT

MandagTirsdagTorsdagFredag DagtiderAftentider DanskEngelsk

Telefon: 28255038
Mail: annathit@psykologerne.dk

Islands Brygge (Kigkurren 8G)

Emilie Tang Kirk

Cand.psych.aut.

Det vigtigste for mig er, at du oplever tillid og tryghed i rummet, og at du føler dig set, hørt og forstået. Jeg bestræber mig altid på at møde dig dér, hvor du er lige nu. Læs mere

TirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 60 94 50 96
Mail: emilie@psykologerne.dk

Islands Brygge (Kigkurren 8G)

Lena R. Clausen

cand.psych.aut. og kropspsykoterapeut

Vi undersøger sammen, hvor du blokerer for din fulde livs-udfoldelse. Hvor du holder tilbage, holder inde, gør dig selv større end du er, mindre end du er eller måske helt forsvinder fra dig selv. Vi gør det gennem at arbejde med kroppen, bevægelse, relationen og samtale. Bevidstgørelsen er i dette arbejde et vigtigt element i… Læs mere

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 22995114
Mail: lena@psykologerne.dk

Islands Brygge (Kigkurren 8G)

Elisabeth Sejbak

Cand.psych.

Engagement, ligeværd og integritet er de højest stående værdier i mit terapeutiske arbejde, og vi vil altid tage udgangspunkt i dine udfordringer og styrker på dine præmisser. Jeg brænder for det ærlige og forbindende møde mellem mennesker og bringer denne indstilling med mig i det terapeutiske rum for at skabe åbenhed, så der er tryg… Læs mere

CFT

Lørdag AftentiderAkuttider DanskEngelskSvensk

Telefon: 24269070
Mail: elisabeth@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)

Steffen H. Stormrose

Cand.psych.aut. og instruktør i Meditationsbaseret stressreduktion

Du kan være tryg ved, at min faglige passion er at lytte til dig med respekt og empati, så vi i dialog kan fremsøge dig veje til ro, fodfæste og meningsgivende retning, fra hvor du er. Indre by/online. Læs mere

ACT
EFT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag Dagtider DanskEngelsk

Telefon: 53 83 93 40
Mail: steffen@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)

Helle Ruff

Ph.d., cand.psych.aut.

Jeg tilbyder samtaler, hvor du får hjælp til at gennemarbejde de konfliktfyldte følelser du kæmper med – fx angst, depression, stress, utryghed, tristhed, ensomhed eller uro. Læs mere

MandagOnsdagFredag Dagtider Dansk

Telefon: 93832018
Mail: helle@psykologerne.dk

Islands Brygge (Kigkurren 8G)

Mette Marie Gunnergaard

Autoriseret cand.psych. og neuropsykolog

Det kan føles udfordrende og sårbart at gå i terapi. Jeg skaber et rum, hvor du kan føle dig tryg og anerkendt, så du bedre kan være dig og have det som du har det, uden at føle dig forkert. I fællesskab kan vi undersøge dine udfordringer såvel som dine ressourcer og hvad du ønsker… Læs mere

ACT

MandagTirsdag Dagtider DanskEngelsk

Telefon: 4244 2228
Mail: mettemarie@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)

Louise Capion Hansen

Cand.psych.aut.

I samtalen forholder jeg mig åbent og anerkendende til dig og det, der fylder. Sammen går vi på opdagelse i, hvordan du kan finde gode måder at leve på og håndtere det, der er svært, så du kan skabe forandringer, der hvor det giver mening for dig i dit liv. Læs mere

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 60511951
Mail: louisehansen@psykologerne.dk

Indre By (Rømersgade 3)

Christina Støvring Johnsen

Cand.psych.aut.

Jeg tilbyder hjælp til håndtering af livskriser og livsovergange. Jeg har særlig erfaring med samtaler med unge og samtaler med kvinder i overgangsalderen. Læs mere

MandagTirsdagOnsdagTorsdag DagtiderAftentiderAkuttider Dansk

Telefon: 60624122
Mail: christina@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)

Maja Birch

Cand.psych.aut.

I terapien lægger jeg vægt på en nærværende, varm og respektfuld stemning. Min fornemmeste opgave er at du føler dig tryg, så vi sammen kan undersøge, hvad du eller I ønsker hjælp til. Læs mere

EFT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 30 39 22 40
Mail: maja@psykologerne.dk

Islands Brygge (Kigkurren 8G)

Mikael Knudsen

Cand.psych.aut.

I samtalerne tager vi udgangspunkt i din nuværende situation, det du kæmper med og som fylder aktuelt, og dernæst hvor du gerne vil hen og hvad der er vigtigt for dig. Jeg ser det som min største opgave at hjælpe dig til at udleve mere af det som er værdifuldt for dig, samt at håndtere… Læs mere

ACT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 26236078
Mail: mikael@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)

Jeanette Justesen

Cand.psych.aut.

Når udfordringer presser sig på, og skaber ubalance og vanskeligheder i dit liv. Så kan psykologiske samtaler i et nærværende og fordomsfrit rum være lindrende. Her sætter vi livet udenfor på pause for en stund, når vi sammen skaber overblik til handlekraft i dit liv. Læs mere

TirsdagTorsdag Dagtider DanskEngelsk

Telefon: 53808090
Mail: JeanetteJustesen@psykologerne.dk

Indre By (Rømersgade 3)

Ditte-Marie Jakobsen

Cand.psych.aut.

Føler du dig fastlåst? Jeg tager udgangspunkt i det, som fylder for dig og støtter dig i den forandring, som du ønsker. Mit fokus er at skabe et fortroligt rum, hvor du kan være dig selv. Læs mere

ACT

TirsdagOnsdagFredag DagtiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 93919816
Mail: ditte-marie@psykologerne.dk

Indre By (Rømersgade 3)

Irene Schmelling

Cand.psych.aut., specialist

Mit speciale er bearbejdning og frigørelse fra smertefulde oplevelser, kriser og traumer fra privatlivet eller arbejdslivet. Hvis du ryger i dine følelsers vold og savner ro i sindet Læs mere

ACT

TirsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 52178028
Mail: irene@psykologerne.dk

Indre By (Rømersgade 3)

Sefika Arpaci Dehn

Cand.psych.aut.

Vi vil altid tage afsæt i din særlige problemstilling og omstændighederne omkring dig. Jeg bestræber mig på at vi mødes i et personligt, anerkendende og uhøjtideligt rum. Læs mere

Fredag Dagtider DanskEngelskTyrkisk

Telefon: 28 43 42 43
Mail: sefika@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)

Lise Elmer Houmann

Cand.psych.aut., Ph.d.

Har du mistet fodfæstet? Er du tynget af din fortid? Kæmper du med uro, vrede, tristhed, angst eller sorg? Ønsker du et bedre ståsted for dig og dine nærmeste, er jeg specialiseret i at behandle udviklings- og choktraumer, når livet rammer. Læs mere

CFT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 60515602
Mail: lise@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)

Lene Munck Mikkelsen

Cand.psych.aut. og Specialpsykolog

Engagement, respekt og indsigt i en konstruktiv og udviklende dialog. Alle voksne, unge og børn rummer kimen til en løsning på deres problemer. Det gælder også dig eller dit barn. Læs mere

OnsdagTorsdagFredag DagtiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 53323434
Mail: lene@psykologerne.dk

Amager (Strandlodsvej 17 A st. tv.)

Rikke Plougsbæk

Cand.psych.aut.

Jeg kan hjælpe dig med konkrete redskaber til at genvinde fokus og overskud i hverdagen. Sammen undersøger vi strategier, som kan understøtte bedre trivsel og balance, nu og på sigt. Læs mere

ACT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 27 12 13 53
Mail: rikkeplougsbaek@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)

Alfred Sköld

Cand.psych., Ph.d.

Jeg tilbyder terapeutiske samtaler i et empatisk og støttende rum, hvor dine problemer står i centrum. I samtalen undersøger vi, hvordan din aktuelle livssituation kan forstås og håndteres på bedst mulig vis. Læs mere

EFT

MandagTorsdag DagtiderAftentider DanskEngelskSvensk

Telefon: 22894551
Mail: alfred@psykologerne.dk

Indre By (Rømersgade 3)
Lukket for tilgang af nye klienter

Line Brøgger Mikkelsen

Cand.psych.aut & EFT-certificeret parterapeut

Jeg er optaget af, at skabe et trygt rum, hvor vi sammen kan undersøge, hvad du eller I har brug for hjælp til. For mig er respekt, anerkendelse og tryghed nøgleord i vores møde. Læs mere

EFT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag Dagtider Dansk

Telefon: 31702880
Mail: line@psykologerne.dk

Indre By (Rømersgade 3)
Lukket for tilgang af nye klienter

Jan Kaa Kristensen

Cand.psych.aut. & specialist

Hvad enten du ønsker individuel – eller parterapi, vil vi sammenundersøge, hvad du eller I har brug for hjælp til. Jeg er optaget af skabe et trygt rum og vedvarende positive forandringer i dit liv. Læs mere

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 31 39 70 25
Mail: jan@psykologerne.dk

Islands Brygge (Kigkurren 8G)
Lukket for tilgang af nye klienter

Anita Øland

Cand.psych.aut.

I terapiforløbet tager jeg udgangspunkt i din situation, som den ser ud her og nu. Sammen arbejder vi hen imod at skabe mening med den situation du befinder dig i og finde handlemuligheder, der kan lette din situation. Det handler om at generobre en tilværelse med livsglæde og mening. Læs mere

EFT

OnsdagTorsdagFredag Dagtider DanskEngelsk

Telefon: 3132 5441
Mail: anita@psykologerne.dk

Du kan også læse om disse områder