Psykologhjælp når der er vold i parforholdet

Det kan være vanskeligt at være alene med alle de svære tanker og beslutninger der skal tages, hvis du befinder dig i et voldeligt forhold. Voldshandlingerne stopper meget sjældent af sig selv, og…

Psykologhjælp når der er vold i parforholdet

Det kan være vanskeligt at være alene med alle de svære tanker og beslutninger der skal tages, hvis du befinder dig i et voldeligt forhold. Voldshandlingerne stopper meget sjældent af sig selv, og ofte skalerer volden med tiden. Derfor er det vigtigt, at du taler med nogen om det pres, du udsættes for og om hvordan du bryder ud af det voldelige forhold.


Find parterapeut her

Partnervold – vold i parforholdet

Når man tænker på partnervold, er det ofte et billede af en social udsat kvinde med et blåt øje og et skræmt blik, mange får frem på nethinden. Men billedet er meget mere nuanceret end det. Vold i hjemmet er ikke nødvendigvis socialt betinget. Vold findes i mange forklædninger og rammer familier i alle samfundslag – også ”pæne” familier med gode betingelser og høj indkomst. Der er mange forskellige årsager til voldelig adfærd – individuelle, familiære, sociale og samfundsmæssige. Partnervold handler i høj grad om at have et usundt forhold til magt og kontrol og om at udøve sin magt over for sin partner. Ofte er der en høj grad afmagt hos voldsudøveren. I et sundt og velfungerende parforhold er magtbalancen nogenlunde ligeligt fordelt, hvorimod et voldeligt parforhold er kendetegnet ved en skæv magtfordeling. Voldsepisoderne kan have karakter af alt, lige fra impulsive skænderier til systematisk og vedvarende magtanvendelse.  

Hvordan påvirkes børn af vold i hjemmet?

Vold imellem forældre sætter spor i børnene, også selv om de ikke selv bliver udsat for voldshandlinger. Børn er rigtig gode til at fornemme stemninger – det kan være et sænket eller forskræmt blik, tonefaldet der ændrer karakter, kropssproget, eller et højt niveau af stress. Selvom barnet ikke selv er blevet udsat for vold eller direkte har overværet voldshandlinger i hjemmet, kan barnet udvikle alvorlige efter-reaktioner, der både kan påvirke dem psykisk og adfærdsmæssigt.  

Hvordan udvikler et forhold sig voldeligt?

Man kan spørge sig selv: Hvordan kom det der til, eller hvorfor fandt du dig i det? Men sandheden er, at de færreste opdager det, før de står midt i det. Volden bliver ofte listet ind i parforholdet og tiltager gradvist i styrke, indtil det på et tidspunkt er gået for vidt. De fleste voldsramte mener sagtens, at de vil være i stand til at sige fra over for voldelig adfærd. Men bid for bid nedbrydes personligheden og følelserne igennem manipulation og løgne, indtil det ikke længere at muligt at skille sandhed fra løgne og man sidder tilbage – lille, bange og alene og samtidig dybt afhængig af sin partner.  

Hvorfor forlader du ikke bare din voldelige partner?

Selvom det virker åbenlyst for enhver, at det ikke er sundt at leve i et voldeligt parforhold, og at du skal bryde ud af dit voldelige forhold hurtigst muligt, kan der være mange grunde til, at du finder dig i volden og ikke forlader din partner.

 • Måske er du usikker på, om det, du oplever, er vold. Især ved psykisk vold kan det være vanskeligt at identificere volden, da den kan komme snigende og komme i mange forklædninger.
 • Måske har du vænnet dig til et liv med vold. Det kan lyde underligt, at man kan vænne sig til et liv med vold. Men det er muligt, at volden smelter sammen med din virkelighed og det unormale bliver normalt.
 • Måske frygter du, at omgivelserne ikke vil tro dig, hvis du fortæller, at du er udsat for partnervold. For udadtil virker I jo som en god og harmonisk familie, og din partner er jo meget vellidt.
 • Måske oplever du mistillid fra familie og venner, og måske tager de din partners parti.
 • Måske er frygten for at miste din familie og kontakten til dine børn større end frygten for vold.
 • Måske har du mistet dit netværk, og din partner er din nærmeste ven.
 • Måske har du ikke opbakning fra dine nærmeste til at forlade din voldelige partner.
 • Måske kan du se den smerte, der gemmer sig bag din partners voldelige handlinger.
 • Måske håber du på, at volden går over igen.
 • Måske har du et brændende ønske om at tro på din partner, når han/hun undskylder, lover bod og bedring og siger, at det aldrig vil ske igen.

 

Hvad kendetegner et voldeligt parforhold?

Det er forskelligt, hvordan volden opleves og hvor vores grænse går, men hvis dine grænser bliver overskredet gentagne gange, befinder du dig sandsynligvis i et voldeligt forhold. Et voldeligt parforhold er kendetegnet ved at følge et mønster, hvor en part forsøger at få kontrol over den anden part ved at bruge vold som et magtmiddel.

Partnervold defineres som en handling eller trussel, der uanset formål, kan krænke en anden persons integritet. Eller som skader, skræmmer eller smerter en anden person. Handlingen kan være både en bevist handling eller en effekthandling

 

Midlerne til at opnå kontrol ved partnervold kan være:

Fysisk partnervold?

Fysisk vold forbindes ofte med slag og spark imod krop og hoved, men fysisk vold defineres meget bredere end det. Det er også fysisk vold at skubbe, nive, rive og trække i hår.  

Psykisk partnervold

Psykisk vold er en mere usynlig form for vold, som kan være lige så skadelig som fysisk vold. Psykisk vold sker typisk som en vedvarende devaluering og psykisk nedbrydning af partneren.  

Økonomisk vold

Økonomisk vold har til formål at begrænse partnerens handlemuligheder og skabe en økonomisk afhængighed. Økonomisk vold kan ske ved at begrænse tilgangen til familiens økonomiske midler f.eks. ved at inddrage partnerens betalingskort eller eksempelvis sætte partneren under administration ved at udbetale lommepenge. En anden måde at udøve økonomisk vold på, er at stifte gæld i partnerens navn eller skærme partneren fra at få overblik over familiens økonomiske situation og disponere over fælles midler uden at inddrage partneren. Eksempler på økonomisk vold:

 • At du bliver sat under økonomisk administration af din partner.
 • At du nægtes adgang til jeres fælles økonomi.
 • At du bliver tvunget til at stifte gæld.
 • At din partner kort før skilsmisse hæver store beløb på jeres fælles konto.
 • At du manipuleres eller trues til at testamentere eller overlade store økonomiske værdier til din partner eller dennes familie.

 

Materiel vold

Hvis du er udsat for at din partner ødelægger dine ejendele med vilje for at skræmme, true eller straffe dig, er der tale om materiel vold. Det kan være at ødelægge dit tøj, rive dine private billeder i stykker eller ødelægge andre ting, som du værdsætter, er afhængig af eller som har affektionsværdi. Materiel vold kan for eksempel være:

 • Når din partner river eller klipper dit tøj i stykker, ødelægger din computer eller sletter alt indhold på den.
 • Når din partner ødelægger eller pifter din cykel eller bil.
 • Når din partner tilbageholder dine ejendele eller forhindrer dig i at få adgang til dine ejendele. Det kan både være fysiske ejendele, men eksempelvis også at ændre koden på din pc, så du ikke kan få adgang til indholdet på den.
 • Når din partner bevidst smider dine ting ud til skrald.

 

Seksuel vold

Seksuel vold omfatter alt fra voldtægter og til afpresning i forhold til at offentliggøre seksuelt krænkende materiale på internettet og til krav om sex med partneren eller andre. Seksuel vold har ofte til formål at ydmyge, straffe eller få kontrol over partneren. Eksempler på seksuel vold:

 • At du presses til samleje eller anden seksuel aktivitet med din partner eller andre.
 • At du oplever uønsket seksuel berøring.
 • At du oplever stødende eller ydmygende seksuelle kommentarer fra din partner.
 • At du presses til at få taget seksuelle billeder.
 •  At billeder med seksuelt krænkende materiale deles på internettet eller på andre måder imod din vilje.

 

Æresrelateret vold:

Æresrelateret vold adskiller fra de øvrige voldstyper ved at være kulturelt betinget og ved at være helt eller delvist accepteret af familien – og i nogle tilfælde direkte tilskyndet, planlagt og organiseret kollektivt. Formålet kan være at påtvinge en specifik adfærd eksempelvis tvangsægteskab, forhindre skilsmisse, forhindre at partneren bliver alt for vestligt orienteret, eksempelvis går i jeans i stedet for traditionel klædedragt, går i byen eller vil ud på arbejdsmarkedet eller tager en uddannelse. Eksempler på æresrelateret vold:

 • At du bliver undertrykt.
 • At du bliver udsat for social kontrol eksempelvis nægtet udgang, kun må omgås forudgodkendte personer eller skal bede om tilladelse for at gå ud.
 • At du bliver overvåget.
 • At du imod din vilje bliver sendt på genopdragelsesrejse.
 • At du bliver udsat for følelsesmæssig afpresning af din partner, børn, forældre eller venner.
 • At du bliver udsat for religiøs afpresning af din partner, børn, forældre, venner eller af en person af høj agtelse.
 • At du bliver udsat for verbale krænkelser.
 • At du bliver udsat for tvang og forbud.

Ofte sker volden i parforholdet som en kombination af flere forskellige voldstyper. Behovet for kontrol ophører sjældent, blot fordi forholdet stopper. Læs mere om forfølgelse og stalking her…  

 

Partnervold mod mænd kontra kvinder

Der er en stor forskel på, hvordan mænd og kvinder opfatter partnervold. Mange mænd, der er udsat for partnervold, opfatter sig ikke som voldsramte. Det gælder både fysisk og psykisk vold, også selv om der er tale om meget grov vold. Mænd er opdraget til at være det ”stærke” køn, og derfor kan der være ekstra meget skam forbundet med at erkende, at man er udsat for partnervold. En anden forskel er, at mange mænd der lever i et voldeligt forhold, oplever at blive truet med at børnene bliver taget fra dem, og at dem der bryder ud af en voldeligt forhold, oplever at deres tidligere partner forhindrer dem i at have samkvem med deres fælles børn. Det er en effektiv form for psykisk vold, der rammer utrolig hårdt og kan stille manden i en fuldstændig magtesløs og fortvivlet situation. Kvinder derimod er oftere udsat for grovere fysisk vold end mænd.  

Hvordan kan en psykolog hjælpe ved vold i parforholdet?

Det kan være stærkt traumatiserende at blive udsat for partnervold. Som voldsoffer befinder du dig i en yderst vanskelig og sårbar situation både i forhold til din egen situation, i forholdet til din partner og i forhold til din familie. Det kan være vanskeligt at være alene med alle de svære tanker og beslutninger der skal tages, hvis du befinder dig i et voldeligt forhold, har behov for at bryde ud af et voldelig forhold eller er kommet ud på den anden side og skal finde dig selv igen efter bruddet. Voldshandlingerne stopper meget sjældent af sig selv, og ofte skalerer volden med tiden. Derfor er det vigtigt, at du taler med nogen om det pres, du udsættes for og om hvordan du bryder ud af det voldelige forhold. Her kan en psykolog være en stor hjælp. Dels er psykologen uddannet til at rådgive i sådanne situationer, og dels er psykologen ikke part i sagen og underlagt tavshedspligt.   Der kan være mange tanker og følelser, du har behov for at få bearbejdet, hvis du befinder dig i et voldeligt forhold. Din psykolog kan hjælpe dig, hvis:

 • du er i tvivl om hvorvidt du har været udsat for vold fra din partner.
 • du og din partner har behov for hjælp til at få parforholdet til at fungere uden vold.
 • du er i tvivl om hvordan du kommer ud af den situation, du befinder dig i med de mange hensyn, du føler, at du skal varetage.
 • du kæmper med frygten for, hvad der vil ske, hvis du bryder med din partner.
 • du har behov for at få indstillet dit indre kompas og få bearbejdet de voldelige situationer (fysiske og psykiske) som du har været udsat for.
 • du har behov for krisehjælp.
 • du får socialfobi.
 • du føler skam overfor dig selv og/eller andre.
 • du har fået en depression.
 • du har angst.
 • du får konstateret PTSD (Post Traumatic Stress Disorder).

  Hvis du er kommet ud af et voldeligt forhold, kan du få hjælp fra en psykolog, hvis du eksempelvis:

 • har behov for krisehjælp.
 • har skyldfølelser overfor dine børn.
 • føler skam overfor dig selv og/eller andre.
 • er forvirret over, hvordan du kunne ende i et voldeligt forhold, og hvorfor du ikke forlod din partner noget før.
 • er forvirret omkring din identitet, når du har været i et voldeligt forhold, selvom du i din vildeste fantasi aldrig havde troet det om dig selv.
 • har en følelse af at have mistet dig selv, din dømmekraft og din grænsesætning.
 • har mistet dit selvværd.
 • lever i frygt for din voldelige ekspartner.
 • har en følelse af, at din ekspartner kontrollerer dine tanker, manipulerer og styrer din adfærd
 • har ambivalente følelser overfor din voldelige ekspartner eksempelvis frygt, vrede, medlidenhed og medfølelse.
 • føler dig afmægtig og fastlåst i den situation, du befinder dig i.
 • nærer mistillid til andre.
 • du har fået en depression.
 • du har angst.
 • du for konstateret PTSD (Post Traumatic Stress Disorder).

 

Få hjælp med Partnervold

Professionelle psykologer!

Vesterbro (Axeltorv 6)

Lea Gammelgaard Jensen

Cand.psych.aut.

Jeg tilbyder hjælp til individer og par, der ønsker at komme fastlåste problemer til livs og komme i retning af det liv man længes efter. Læs mere om det jeg kan hjælpe med her på siden. I also provide individual and couples therapy in English. Læs mere

EFT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 42 31 05 50
Mail: leagammelgaard@psykologerne.dk

Indre By (Rømersgade 3)
Lukket for tilgang af nye klienter

Lalou Holdt

Cand.psych.aut.

Jeg tilbyder hjælp til behandling af kriser, traumer og PTSD. Jeg har særligt erfaring inden for områder som seksuelle overgreb, psykisk og fysisk vold samt udviklings- og tilknytningstraumer. Læs mere

OnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 30244427
Mail: lalou@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)
Lukket for tilgang af nye klienter

Sofie Asghar Madsen

Cand.psych.aut.

Jeg tilbyder EMDR-behandling, som er en effektiv terapiform der kan lindre forskellige former for psykologisk stress, såsom PTSD, kompleks PTSD, fobier, spiseforstyrrelser og tidlige traumer. Læs mere

MandagTorsdag DagtiderAftentider DanskEngelsk

Telefon: 53800980
Mail: sofie@psykologerne.dk

Du kan også læse om disse områder