Utroskab i parforholdet

Utroskab er noget af det sværeste, vi kan komme ud for i vores parforhold. Alt i forholdet er vendt op og ned. Den virkelighed, vi kendte er pludselig en anden.

Utroskab i parforholdet

Utroskab er noget af det sværeste, vi kan komme ud for i vores parforhold. Alt i forholdet er vendt op og ned. Den virkelighed, vi kendte er pludselig en anden.


Find parterapeut her

Utroskab i parforholdet

Undersøgelser viser, at 30-50% af alle mennesker er utro i deres parforhold. Utroskab er noget af det sværeste, vi kan komme ud for i vores parforhold. Det er det ultimative svigt med utryghed, frustration og utallige ubesvarede spørgsmål til følge: Hvordan kunne du gøre det? Hvorfor? Er der min skyld? Hvor skal jeg nu gå hen, når jeg er vant til at gå til min partner? Kan vi overhovedet blive en familie igen? Og hvordan vil omverdenen nu se på mig? Utroskab udløser både en krise og en konflikt. Alt i forholdet er vendt op og ned. Den virkelighed, vi kendte er pludselig en anden. Derfor er utroskab en af de stressfaktorer, som påvirker os mest. Er der børn involveret, bliver det ofte kompliceret og svært at komme igennem hverdagen. Utroskab bliver en del af en fælles historie, men det betyder ikke nødvendigvis et brud. Parterapi kan hjælpe jer til at forstå, hvorfor I havnede i den situation, at utroskab blev en del af jeres historie. En overvejende del af de par, der via parterapi kommer igennem krisen sammen, vælger at blive sammen.  

Hvornår er man utro?

Det er vanskeligt at komme med en klar definition på, hvornår man er utro. Tanken om at man er utro, når man har været seksuelt sammen med en anden end sin partner, står ikke længere mejslet i granit. Dels er der i nogle forhold helt eller delvis accept af sex med andre end partneren, og dels kan der være forskellige tolkninger af hvornår man er utro – er man for eksempel utro, hvis man har tanker om sex med en anden, skriver frække beskeder til en anden, dater en anden eller flirter, kysser eller danser tæt til en fest? Det er vanskeligt at definere, hvor grænsen går – det er helt individuelt fra par til par. I nogle parforhold, er der slet ikke defineret klare spilleregler i forhold til utroskab, men det er ikke det samme, som at der ikke er nogen – spillereglerne er blot implicitte. Men hvornår er man så utro? For langt de fleste handler utroskab slet ikke om noget fysisk – det handler om tillid eller rettere tillidsbrud. Tillid er den lim, der binder os sammen som par, og uden tillid forsvinder følelsen af nærhed og sammenhørighed. Derfor er der ofte meget mere i spil end blot en engangsaffære, når vi opdager, at vores partner har været os utro.  

Hvorfor er man utro?

Et spørgsmål som trænger sig på, når man har været udsat for utroskab fra sin parter er; ”Hvorfor var du mig utro?” Svaret er ofte ”det ved jeg ikke”, ”det skete bare” eller ”jeg var fuld”. Men sandheden er, at utroskab sjældent opstår som en pludselig indskydelse en sen nattetime eller som en uskyldig flirt, der leder til mere. Utroskab kommer som oftest indefra som resultat af et uopfyldt behov i parforholdet eller i forhold til sig selv. I en tid hvor alt skal gå hurtigt, og vi oplever et stigende pres på at være en bedre og mere effektiv udgave af os selv, er det ikke altid, at vi stopper op og mærker efter, hvad vi har af behov. Derfor er vi heller ikke altid opmærksomme på, at vi bevæger ind i en relation, som potentielt kan ødelægge forholdet til vores partner.  

Hvordan kan en parterapeut hjælpe jer videre efter utroskab?

Man kan overordnet håndtere utroskab på tre forskellige måde, igennem: tilgivelse, forståelse eller brud.  

Tilgivelse

Det kan være rigtig vanskeligt at tilgive utroskab. Ofte tilgives utroskab, fordi kærligheden til partneren er større end oplevelsen af svigt, eller fordi hensynet til familien vejer højst. Uanset grunden vil det være vigtigt at genoprette tilliden, så parret kan se fremad. Det vil en parterapeut kunne hjælpe jer med.  

Forståelse

Utroskab er mange gange et nødråb om, at ikke alt er, som det skal være. Der kan være umødte behov, der i alt for lang tid er blevet tilsidesat eller undertrykt. Det kan for eksempel være behovet for at blive set, at opleve fortrolighed, at føle sig i live, blive anerkendt, at føle sig attraktiv eller at finde plads til sig selv i parforholdet. Et behov som den utro ikke har kunnet finde andre muligheder for at få opfyldt end at søge det andetsteds. I parforhold, hvor der har været utroskab, ser vi ofte to personer, der begge bærer på sorg, fortvivlelse og afmagt. I parterapien fokuseres på at skabe en konstruktiv dialog med fokus på accept, forståelse og at genoprette tilliden. Det er vigtigt, at partneren accepterer, at sket er sket, så bebrejdelserne ikke står i vejen for den videre proces. Det kan være uhyre vanskeligt men også bydende nødvendigt, idet skepsis og mistillid er det rene gift for parforholdet. Selvom det kan være rigtigt svært at skulle sætte sig i partnerens sted, når man selv har det rigtig skidt og føler sig svigtet, er det vigtigt for begge parter at forstå, hvorfor der opstod utroskab i parforholdet. Hvilket uopfyldt behov fik partneren opfyldt ved at være utro? Kunne I have ageret anderledes – kunne I have forudset og forhindret situationen? Hvad kunne I hver især have gjort anderledes? I den forbindelse er det vigtigt at pointere, at det ikke handler om skyld, men om at vedkende sig et ansvar. Og acceptere at der ligger et ansvar hos begge parter. Parterapeutens rolle er at hjælpe parret med at komme frem til en fælles forståelse og skabe rammerne for en god og konstruktiv dialog. Tag temperaturen på jeres parforhold med Online coaching forløb for par  

Brud

Erfaringen viser, at uanset hvor svært det er, og hvor kaotisk det kan være for en familie, der står midt i en krise, så er der for langt de fleste par, som er villige til at åbne op om problemerne, et håb – enten for at komme videre sammen eller for at etablere et godt samarbejde om børnene og komme videre hver for sig. I nogle tilfælde nytter det ikke at kæmpe for at bevare parforholdet. Måske er svigtet så stort, at det ikke kan tilgives, eller måske er utroskab blot dødsstødet til et allerede døende forhold. Eller været dråben der fik bægeret ret til at flyde over. I det tilfælde kan parterapi hjælpe jer med at komme godt videre hver for sig men sammen om at skabe et godt forældresamarbejde, hvis I har fælles børn. Læs om skilsmisserådgivning her…

Få hjælp med Utroskab

Professionelle autoriserede psykologer!

Vesterbro (Axeltorv 6)

Cecilie Hrasko Sonne

Cand.psych.aut.

Jeg tager udgangspunkt i det enkelte individ i sin helhed i min tilrettelæggelse af terapi og metode – dig som person, dine omstændigheder, styrker og problemstillinger. Jeg glæder mig til at hjælpe dig/jer videre til en hverdag med mere trivsel. Læs mere

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 50306265
Mail: cecilie@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)

Alfred Sköld

Cand.psych., Ph.d.

Jeg tilbyder terapeutiske samtaler i et empatisk og støttende rum, hvor dine problemer står i centrum. I samtalen undersøger vi, hvordan din aktuelle livssituation kan forstås og håndteres på bedst mulig vis. Læs mere

Telefon: 22894551
Mail: alfred@psykologerne.dk

Indre By (Rømersgade 3)

Michelle Miller

Cand.psych.

Jeg har haft privat praksis siden 2010 og brænder for det tillidsfulde, terapeutiske rum. Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og sexolog fra Sexologiskolen. Udover individuel og parterapi, afholder jeg kvindekurser med fokus på sex og nydelse, samt holder foredrag. Læs mere

Telefon: 61 27 21 83
Mail: michelle@psykologerne.dk

Indre By (Rømersgade 3)

Jan Kaa Kristensen

Cand.psych.aut. & specialist

Hvad enten du ønsker individuel – eller parterapi, vil vi sammenundersøge, hvad du eller I har brug for hjælp til. Jeg er optaget af skabe et trygt rum og vedvarende positive forandringer i dit liv. Læs mere

Telefon: 31 39 70 25
Mail: jan@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)
Lukket for tilgang af nye klienter
Vesterbro (Axeltorv 6)
Lukket for tilgang af nye klienter

Lea Gammelgaard Jensen

Cand.psych.aut.

Jeg tilbyder hjælp til individer og par, der ønsker at komme fastlåste problemer til livs og komme i retning af det liv man længes efter. Læs mere om det jeg kan hjælpe med her på siden. I also provide individual and couples therapy in English. Læs mere

Telefon: 42 31 05 50
Mail: leagammelgaard@psykologerne.dk

Du kan også læse om disse områder