Om behandling at alkoholmisbrug

Alkoholmisbrug – Psykologhjælp specialiseret til alkoholmisbruger og deres pårørende. Læs mere og book tid her…

Om behandling at alkoholmisbrug

Alkoholmisbrug – Psykologhjælp specialiseret til alkoholmisbruger og deres pårørende. Læs mere og book tid her…


Find alkoholsmisbrugsbehandler her

Behandling at alkoholmisbrug

Mange mennesker oplever at udvikle et for stort alkoholforbrug gradvist og at det derfor sker umærkeligt. Ikke sjældent bliver et moderat forbrug til overforbrug i perioder med stress eller belastninger, og det kan ende i et regulært misbrug. Det vurderes at ca. en halv million danskere har et overforbrug af alkohol, og enkelte undersøgelser sætter tallet højere.  

Effektiv behandling af alkoholmisbrug.

Kombinationen af kognitiv-adfærdsterapi og mindfulness har vist sig at være særdeles effektivt i behandlingen af et for højt alkoholforbrug. I behandlingen tages udgangspunkt i den konkrete situation og vi vil i terapien sammen sætte et mål der virker realistisk og ønskværdigt. I fællesskab afdækker vi hvilke begrænsninger, problemer og ressourcer der er til stede, og på den baggrund lægges en plan for hvordan målet bedst kan nåes. Undervejs vil det ofte give mening at gå tilbage i tiden og se hvad der har været med til at skabe de mønstre der har ført til overforbruget, så du også får en større forståelse for dig selv og forståelse af hvilke situationer der navnlig er risikable for dig.  

Skam og selvkritik

For mange mennesker med et for stort forbrug af alkohol, er der en oplevelse af skam og selvkritik, og af og til ligefrem en følelse af selvforagt. Det vil også oftest give god mening at tale om dem, da det dels er virkelig tungt at have den slags følelser, dels kan de på paradoksal vis være med til at fastholde afhængigheden af alkohol og endelig bygger de på en forkert forståelse af styrkeforholdet mellem alkoholens effekt og sindets styrke. Reelt er der særdeles kraftige kræfter på spil i en hjerne der i en eller anden grad er blevet afhængig af alkohol, hvorfor virkelig mange ellers handlekraftige og robuste mennesker oplever ikke at kunne knække koden og bryde mønsteret på egen hånd.  

Mange der befinder sig i et alkoholmisbrug, er i bund og grund på uvidenhed om de stærke faktorer man er oppe imod, både udefra og indefra.

Få hjælp med Behandling af alkoholmisbrug i København

Professionelle psykologer!

Ingen resultater

Du kan også læse om disse områder