Om Kognitiv adfærdsterapi - erstat destruktive tanker med mere realistiske og hjælpsomme tanker

Hos Psykologerne finder du både psykologer, der er specialiserede i kognitiv adfærdsterapi og udelukkende benytter sig af den metode, og psykologer som inddrager elementer af kognitiv adfærdsterapi og kombinerer den med andre metoder.

Om Kognitiv adfærdsterapi - erstat destruktive tanker med mere realistiske og hjælpsomme tanker

Hos Psykologerne finder du både psykologer, der er specialiserede i kognitiv adfærdsterapi og udelukkende benytter sig af den metode, og psykologer som inddrager elementer af kognitiv adfærdsterapi og kombinerer den med andre metoder.

Hvad er kognitiv adfærdsterapi?

I kognitiv adfærdsterapi arbejder du og psykologen sammen om at identificere de uhensigtsmæssige tanker, som du oplever, og som spænder ben for, at du kan leve det liv, du ønsker. De uhensigtsmæssige tanker påvirker dine følelser og din adfærd, og derfor er målet at erstatte de destruktive tanker med mere realistiske og hjælpsomme tanker.

Psykologen vil sammen med dig udforske de automatiske, negative tanker, som du oplever, og hvordan de hænger sammen med bestemte regler, som du lever efter, og grundantagelser om verden og dig selv. Måske er du overbevist om, at du dybest set ikke er god nok, og derfor har du regler om, at du skal leve op til en række kriterier, for at andre kan lide dig, eller for at du har ret til at være i verden.

Når du går i kognitiv adfærdsterapi, vil du ofte få hjemmeopgaver, hvor du øver dig i at lægge mærke til de destruktive tanker og i at erstatte dem med mere hjælpsomme tanker uden for terapirummet.

Der findes en lang række forskningsundersøgelser, som viser, at kognitiv adfærdsterapi har en positiv effekt i behandlingen af mange forskellige psykiske lidelser.

En bred vifte af terapiformer

Der findes forskellige former for kognitiv adfærdsterapi, og der findes terapiformer som tager udgangspunkt i den kognitive tilgang og supplerer med andre tilgange som neurovidenskab og meditation og mindfulness.

Det gælder fx Acceptance and Commitment Therapy (ACT), hvor der lægges stor vægt på at acceptere følelsesmæssigt ubehag og uhensigtsmæssige tanker frem for at ændre på dem. Og Compassion Focused Therapy (CFT) hvor der er fokus på at hjælpe dig til at få mere selvmedfølelse og egenomsorg, når skam og selvkritik fylder meget i dit liv.

 

Hvem kan have gavn af kognitiv adfærdsterapi?

Både voksne, unge og børn kan have gavn af kognitiv adfærdsterapi til at afhjælpe fx angst, depression, stress, traumer eller kroniske smerter.
I terapi med børn vil samtalen blive tilpasset til barnets alder, sådan at barnet kan få hjælp til at kigge nærmere på de uhensigtsmæssige tanker og finde frem til alternative og mere hjælpsomme tanker.

Hos Psykologerne finder du både psykologer, der er specialiserede i kognitiv adfærdsterapi og udelukkende benytter sig af den metode, og psykologer som inddrager elementer af kognitiv adfærdsterapi og kombinerer den med andre metoder.

 

Få hjælp med Kognitiv adfærdsterapi i København

Professionelle psykologer!

Vesterbro (Axeltorv 6)

Lea Gammelgaard Jensen

Cand.psych.aut.

Jeg tilbyder hjælp til individer og par, der ønsker at komme fastlåste problemer til livs og komme i retning af det liv man længes efter. Læs mere om det jeg kan hjælpe med her på siden. I also provide individual and couples therapy in English. Læs mere

EFT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 42 31 05 50
Mail: leagammelgaard@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)

Steffen H. Stormrose

Cand.psych.aut. og instruktør i Meditationsbaseret stressreduktion

Du kan være tryg ved, at min faglige passion er at lytte til dig med respekt og empati, så vi i dialog kan fremsøge dig veje til ro, fodfæste og meningsgivende retning, fra hvor du er. Indre by/online. Læs mere

ACT
EFT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag Dagtider DanskEngelsk

Telefon: 53 83 93 40
Mail: steffen@psykologerne.dk

Indre By (Rømersgade 3)

Irene Schmelling

Cand.psych.aut., specialist

Mit speciale er bearbejdning og frigørelse fra smertefulde oplevelser, kriser og traumer fra privatlivet eller arbejdslivet. Hvis du ryger i dine følelsers vold og savner ro i sindet Læs mere

ACT

TirsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 52178028
Mail: irene@psykologerne.dk

Islands Brygge (Kigkurren 8G)

Elisabeth Sejbak

Cand.psych.

Engagement, ligeværd og integritet er de højest stående værdier i mit terapeutiske arbejde, og vi vil altid tage udgangspunkt i dine udfordringer og styrker på dine præmisser. Jeg brænder for det ærlige og forbindende møde mellem mennesker og bringer denne indstilling med mig i det terapeutiske rum for at skabe åbenhed, så der er tryg… Læs mere

CFT

Lørdag AftentiderAkuttider DanskEngelskSvensk

Telefon: 24269070
Mail: elisabeth@psykologerne.dk

Indre By (Rømersgade 3)

Ditte-Marie Jakobsen

Cand.psych.aut.

Føler du dig fastlåst? Jeg tager udgangspunkt i det, som fylder for dig og støtter dig i den forandring, som du ønsker. Mit fokus er at skabe et fortroligt rum, hvor du kan være dig selv. Læs mere

ACT

TirsdagOnsdagFredag DagtiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 93919816
Mail: ditte-marie@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)

Lise Elmer Houmann

Cand.psych.aut., Ph.d.

Har du mistet fodfæstet? Er du tynget af din fortid? Kæmper du med uro, vrede, tristhed, angst eller sorg? Ønsker du et bedre ståsted for dig og dine nærmeste, er jeg specialiseret i at behandle udviklings- og choktraumer, når livet rammer. Læs mere

CFT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 60515602
Mail: lise@psykologerne.dk

Amager (Strandlodsvej 17 A st. tv.)

Rikke Plougsbæk

Cand.psych.aut.

Jeg kan hjælpe dig med konkrete redskaber til at genvinde fokus og overskud i hverdagen. Sammen undersøger vi strategier, som kan understøtte bedre trivsel og balance, nu og på sigt. Læs mere

ACT

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAftentiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 27 12 13 53
Mail: rikkeplougsbaek@psykologerne.dk

Vesterbro (Axeltorv 6)

Alfred Sköld

Cand.psych., Ph.d.

Jeg tilbyder terapeutiske samtaler i et empatisk og støttende rum, hvor dine problemer står i centrum. I samtalen undersøger vi, hvordan din aktuelle livssituation kan forstås og håndteres på bedst mulig vis. Læs mere

EFT

MandagTorsdag DagtiderAftentider DanskEngelskSvensk

Telefon: 22894551
Mail: alfred@psykologerne.dk

Du kan også læse om disse områder